ترفندهای مدیریت تعارض در موقعیت­ های مختلف

ترفندهای مدیریت تعارض در موقعیت­های مختلف

  1. موقعیتهای‌ مناسب‌ برای‌ بکار بردن‌ سبک‌ رقابت‌.

-زمانی‌ که‌ به‌ تصمیمات‌ فوری ‌ نیازمند هستید.

– زمانی‌ که‌ می‌دانید که‌ حق‌ دارید.

-زمانی‌ که‌ اقدام‌ سریع‌ و قطعی‌ حیاتی‌ است‌.

  1. موقعیتهای‌ مناسب‌ برای‌ سبک‌ سازش‌:

– زمانی‌ که‌ مسایل‌ برای‌ شما اهمیتی‌ ندارد امابرای‌ فرد دیگر خیلی‌ مهم‌ است.‌

– زمانی‌ که‌ شما می‌ فهمید که‌ اشتباه‌ کرده‌اید.

-زمانی‌ که‌ رقابت‌ مداوم‌ زیان‌ بخش‌ باشد و شما بدانید که‌ برنده‌ نمی‌شوید.

-زمانی‌ که‌ هماهنگی‌ و ثبات‌ اهمیت‌ ویژه‌ای ‌دارد.

  1. موقعیتهای‌ مناسب‌ برای‌ سبک‌ اجتناب‌:

-زمانی‌ که‌ وقت‌ رویارویی‌ با آن‌ را ندارید.

-زمانی‌ که‌ بستر مناسب‌ نیست‌.

-زمانی‌ که‌ مسایل‌ مهمتری‌ برای‌ شما مطرح‌است‌.

-زمانی که‌ شما هیچ‌ شانسی‌ برای‌ برآورده ساختن‌ خواسته هایتان‌ ندارید.

-وقتی‌ مسایل‌ پیش‌ پا افتاده‌ است.‌

-وقتی‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ جایگزین‌ تصمیمات‌ فوری‌ می‌شود.

-زمانی که‌ دیگران‌ می‌توانند تعارض‌ بوجودآمده‌ را بصورت‌ مناسب­تری‌ حل‌ کنند.

  1. موقعیتهای‌ مناسب‌ برای‌ سبک‌ همکاری‌:

– وقتی‌ شما نمی‌خواهید مسئولیت‌ کامل‌ کاری‌ را داشته‌ باشید.

-وقتی‌ سطح  بالایی‌ از اعتماد وجود دارد.

-وقتی‌ شما می‌خواهید تعهد افراد را به‌دست‌آورید.

-وقتی‌ هدف‌ یادگیری‌ است‌.

  1. موقعیتهای‌ مناسب‌ برای‌ سبک‌ مصالحه‌:

-زمانیکه‌ اهداف‌ مهم‌ هستند، اما ارزش‌ این را ندارند که‌ باعث‌ تعارض‌ شوند.

-وقتی‌ طرفین‌ تعارض‌ دارای‌ قدرت‌ برابر هستند.

– برای‌ دستیابی‌ به‌ توافق‌ موقت‌ در موضوعات‌ پیچیده‌.

– به‌ عنوان‌ یک‌ راه‌ حل‌ کمکی‌ زمانیکه ‌همکاری‌ و رقابت‌ موفقیت‌آمیز  نیست‌.

– وقتی‌ فشار زمانی‌ وجود دارد و باید به‌ راه‌ مقتضی‌ دست‌ یافت (هورنانگ[1]‌، 2002).

[1] . Hornung

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی | کاملترین نمونه های رایگان سال تحصیلی 97-98