مرکز مشاوره صادقیه

مشاوره دادن پند و اندرز نیست ، پاسخ دادن به سوالات و یافتن راه حل مشکلات نیست ، دستور دادن و تعیین تکلیف کردن نیست…

پایان نامه با موضوع جزیره قشم، خلیج فارس، نمونه برداری

1-6-1- ضرورت مطالعه آبسنگ های مرجانی 221-6-2- جایگاه آبسنگ های مرجانی در رده بندی تکاملی موجودات 231-6-2-1- شاخه مرجانیان 231-6-2-2- رده …….……………………………………………………..Anthozoa231-6-2-3-.Faviidae………………………………………………………………………………………………………………………..241-6-2-3- خانواده Poritidae………………………………………………………………………………………………………….241-6-3- توزیع…