ابعاد کیفیت زندگی

ابعاد کیفیت زندگی 1-6-2 بعد روانی کیفیت زندگی روانشناسان در اولین قدم برای مطالعه کیفیت زندگی خواهان بررسی نگرش فرد نسبت به زندگی هستند. در…

عوامل خطر ساز پرخاشگری

عوامل خطر ساز پرخاشگری به طور کلی عوامل بسیاری را می­توان در بروز پرخاشگری موثر دانست. عوامل زیستی و وراثتی، یادگیری محیطی و پردازش شناختی…

 نظریات مرتبط با  عزت نفس

 نظریات مرتبط با  عزت نفس: جامعه شناسان و روان شناسان بصیرت ها و رهنمودهای عمده ای را برای مطالعه عزت نفس ارائه داده اند وعزت…

اصطلاحات مختلف مربوط به هوش هیجانی

توضیحاتی درباره اصطلاحات مختلف مربوط به هوش هیجانی   درادبیات تحقیق، اصطلاح شناسی[1] همواره از اهمیت خاصی برخوردار است. چگونگی نامیدن یک پدیده، منعکس کننده…

دانش کسب و کار

دانش کسب و کار 2-3-1-دانش به عنوان منبع چالش جدید پیش روی اقتصاد دانان منبع تلقی کردن دانش است. دانش را باید همانند سایر عوامل…

مدیریت مشارکتی و مزایای آن

مدیریت مشارکتی در تصمیم گیری ویکتور وروم با همکاری فیلیپ یتون، آرتوریاگو، برای کمک به مدیران در انتخاب اینکه کدام یک از شیوه های سه…

چارچوب نظری کیفیت زندگی

کیفیت زندگی مطالعهء کیفیت زندگی در دههء 1960 آغاز شد (مک کال[1]، ‏1975). با وجود این‌که از آن زمان تاکنون‏ تحقیقات بسیار گسترده‏ای در این…