مفهوم شخصیت، تعاریف و گستره آن

مبانی نظری پژوهش 2- 2-1-پنج عامل بزرگ شخصیت 2- 2- 1- 1- ریشه‏های تاریخی الگوی پنج عاملی در صفات شخصیت نقطه ابتدایی برای طبقه‏بندی صفات،…

تعریف های مربوط به نگرش

نگرش 2-1-4-1- منشاء ‌اولیه نگرش درباره منشاء و مبدأ نگرش‎ها و علل و عوامل مؤثر بر آن بحث‎های زیادی صورت گرفته است، برخی منشاء آن…

اختلال شخصیت خودشیفته

اختلال شخصیت خودشیفته 2-7-4-1 ویژگی های تشخیصی ویژگی اصلی اختلال شخصیت خودشیفته، الگوی فراگیر بزرگ منشی، نیاز به تحسین و فقدان همدلی است که از…

عوامل مؤثر بر استرس شغلی

. تعریف استرس از طرف دیگر واژه استرس امروزه چنان نقل هر زبانی است که گویا استرس مسئله همگانی و همه گیر و مبتلا به…

گام‏های ایجاد مثبت‏ اندیشی

گام‏های ایجاد مثبت‏اندیشی گام اول: نقطه‌ی تمرکز خود را تغییر دهید و مثبت‏ها را جستجو کنید. ما باید جستجو کنندگان خوبی باشیم. ما نیاز به…

مرجع آگهی و نیازمندیها : سایت دو فانوس

سایت دوفانوس www.2fanoos.com درج رایگان نیازمندی اینترنتی صنعتیسفارش رایگان آگهی اینترنتی دام و طیوردرج نیازمندی اینترنتی کشاورزی درج رایگان نیازمندی اینترنتی خدماتثبت رایگان آگهی موبایل…