نظریه­ های مربوط به خودناتوان­سازی

نظریه­های مربوط به خودناتوان­سازی هیگینز (1990، به نقل از نیکنام و همکاران،1389) بنیان­های اصلی رفتارهای خودناتوان­ساز را از گذشته تا روان­شناسی عزت­نفس آدلر دنبال می­کند که طبق آن،... دنباله مطلب

الگوهای شخصیتی متقاضیان جراحی زیبایی بینی

الگوهای شخصیتی متقاضیان جراحی زیبایی بینی هر سال ده­ها هزار نفر عمل جراحی زیبایی انجام می­دهند تا نمای اندام­های خود را زیباتر کنند. برای نمونه در سال 1994 انجمن جراحی پلاستیک و... دنباله مطلب

تحریفهای شناختی، تن انگاره و نارضایتی از بدن

شاخص توده ی بدنی شاخص توده ی بدنی روشی رایج برای طبقه بندی وزن زنان و مردان است که بر اساس آن، نمره ی کمتر از 20 وزن پایین، نمره ی 20 تا 25 وزن طبیعی، نمره ی 25 تا 29 اضافه وزن و نمره ی بالاتر... دنباله مطلب

فرضیه های کلی رویکرد روان درمانی و اهداف مشاوره گروهی

فرضیه های کلی این رویکرد: باربارا تیماند برودلی فرضیات کلی این رویکرد که اساس روان درمانی مراجع محور را تشکیل می دهند به این شرح ذکر کرده است: ۱) اعتقاد به اینکه انسانها طبیعتاً... دنباله مطلب