مقاله قانون دیوان عدالت اداری، قانون مسئولیت مدنی

7285/23-9/10/1368 اداره کل ثبت احوال استان زنجانمقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیر کل اداره ثبت احوال استان زنجان طی بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/1368 به ادارات تابعه دستور داده... دنباله مطلب

مقاله قانون دیوان عدالت اداری، سوء استفاده از اختیارات

در بندهای 2 ماده 13 قانون مذکور نیز قانون مزبور شکایت و اعتراض به آراء و تصمیمهای قطعی دادگاه های اداری و هیات های بازرسی کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و... دنباله مطلب

مقاله قانون دیوان عدالت اداری، قانون مسئولیت مدنی

البته بر پایه برخی نظریات به طور کلی اجرای قانون اگر موجب اضرار شود برای عامل زیان مسئولیت نخواهد آورد. و طبیعتاً شهرداری نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.یکی از مهمترین تقسیم بندی... دنباله مطلب

مقاله قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی

در جایی که مسئولیت شهرداری مبنای ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مورد توجه قرار گیرد نیز با عنایت به تحلیلهای قبلی نهایتاً تقصیر تعیین کننده مسئول نهایی خواهد بود. و تقسیم مسئولیت در این... دنباله مطلب

مقاله مسئولیت مبتنی بر تقصیر، قانون مجازات اسلامی

مبحث اول: اسباب خارجی معافیتگفتار اول: قوه قاهره و نقش آن در تحقق مسئولیت شهرداریبحثی که در این بخش مطرح می شود این است که قوه قاهره چیست و چه ویژگی دارد؟ و در ادامه نیز به این مطلب می... دنباله مطلب

مقاله شیوه های جبران خسارت، قانون مجازات اسلامی

پرداخت قیمت نیز در مواد 330، 329، 328، 312، 311 و 331 قانون مدنی پیش بینی شده است، در قانون مسئولیت مدنی نیز از همان ماده 3 مزبور پرداخت معادل پولی یا قیمت قابل استنباط است. در خصوص صدمات جسمی... دنباله مطلب

مقاله آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، قانون مجازات اسلامی

ناگفته نماند که آنچه در ماده 10 ذکر شد جنبه تمثیلی دارد، لذا دادگاه می تواند در صورت اقتضا روش های دیگری را نیز مورد حکم قرار دهد نظیر حکم به جمع آوری نسخ یک کتاب یا فیلم موهن. شایان ذکر... دنباله مطلب

مقاله قانون مجازات اسلامی مصوب، شیوه های جبران خسارت

البته بطور اشاره نیز باید گفت: از اشکالات دیگری که به بیمه وارد شده این است که بیمه نوعی تعهد بلا موجب (ضمان ما لم یجب) است که برای بطلان چنین ضمانتی ادعای اجماع شده است. ولی به این... دنباله مطلب

مقاله شیوه های جبران خسارت زیان دیده، شیوه های جبران خسارت

در خصوص حقوق زارعان اراضی زراعی که در محدوده شهرها یا شهرکها واقع شده اند باید گفت که هر چند این دسته از حقوق در محدوده شهری به ندرت مشاهده می گردد اما این امر به معنای عدم وجود حق برای... دنباله مطلب