دانلود پایان نامه اسناد بین المللی، اسناد بین الملل

دادستان انتظامی قضات. پس از وصول گزارش ، کمیسیون مذکور ، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده ، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه مبارزه با مواد مخدر، آیین دادرسی کیفری

مواد 4 و 5 از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376؛مواد 51 و 54 قانون وکالت مصوب 25/12/1335؛ماده 57 قانون وکالت مصوب 25/12/1335؛ماده 25 و تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی مصوب... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه رسیدگی به تخلفات، رسیدگی به اعتراض

دادگاه انتظامی قضات درحقیقت دادگاهی است که برای رسیدگی به تخلفات دارندگان پایه های قضایی و ایجاد و استقرار نظم شغلی در بین قضات تشکیل گردیده و مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه تخلفات انتظامی، نظارت و کنترل

گفتار دوم : مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضاتمقصود از تعقیب انتظامی قضات عبارت است از : تحت تعقیب و پیگیری قرار دادن یک قاضی به دلیل تخلف از انجام وظایفی که در مقام قضاوت و عنوان یک قاضی... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه رسیدگی به تخلفات، اصل قانونی بودن

صلاحیت نداشتن حاکم می تواند شامل سه گونه از معنای ناشایستگی قاضی گردد.عدم صلاحیت ذاتیو این بدان معنی است که مرجع رسیدگی کننده شایستگی به موضوع را نداشته است و در صلاحیت مرجع دیگری می... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه تخلفات انتظامی، در فقه اسلامی

آنچه مسلم است انسان همواره در مظان ارتکاب اشتباه و خطا قرار دارد ، و این در حضرت آدم صفی الله نیز مشهود بوده است. و در ادبیات ما نیز مضبوط ، که خواجه شیراز نیز در همین راستا از زبان... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه رسیدگی به تخلفات، پیشرفت تکنولوژی

علیرغم این مشابهت،تفاوتهای زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که اهم آنها عبارتست از:1- اساس تخلف انضباطی قرار دادی است، یعنی توافق قبلیخود شخص به رعایت مقررات انضباطی و... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه اقدامات تأمینی و تربیتی، دیوان عالی کشور

گفتار چهارم : تعاریفنظر به اینکه در شروع هر بحث ، تعریف موضوع ، تعیین اصول و قواعد حاکم بر آن و تعیین قلمرو بحث ضرورت دارد، لذا ابتدا به بررسی تعاریف و مفاهیم پرداخته می شود . الف)... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه استان آذربایجان شرقی، قانون مجازات عمومی

اصولاً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلی نیست بلکه حتی در زمان رم باستان نیز قاضی متخلف مجازات می شده است و مرجع تظلم، شخص شاه یا امپراطور بوده و او شخصاً رسیدگی و حکم صادر مینمود و... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی

اهداف تحقیق هدف از این تحقیق شفاف سازی و تبیین تخلفات برجسته انتظامی قضات و بررسی علل و عواملی که مؤثر بر این تخلفات بوده، می باشد. متأسفانه در نظام قضایی ایران، مطالعات و تحقیقات... دنباله مطلب