تراکت تبلیغاتی چیه و چه کاربردی داره؟ 

  تراکت تبلیغاتی معمولا برگه ای چاپی و تا نشده که واسه جلب توجه مردم به رویدادی خاص، خدمات، ایده یا محصول استفاده کرده می شه. تراکت تبلیغاتی معمولا پیام خیلی آسون ای در خود داره که... دنباله مطلب