دانلود مقاله عرفان اسلامی، دیدگاه مخالف

عرفانپژوهان بر این سخن آگاهاند که در عرفان اسلامی واژه ای با اهمیت‌تر از ولی و جستاری پرارج تر از ولایت نیست. «ولیّ»، تنها واژهی قرآنی است که بر خالق و هم بر مخلوق نهاده می‌شود و... دنباله مطلب

دانلود مقاله شیخ محمود شبستری، زمان و مکان

ولایت، نبوت و رسالت سه چهره از مقامات اولیای الهی است که ارتباط استواری با هم دارند به گونهای که میتوان این سه را در هم تنیده دانست. گاه هر سه در یک ولی خدا جمع شده است و گاهی از هم... دنباله مطلب

دانلود مقاله عزیزالدین نسفی، ایمان به خدا

ولایت عامه نیز به دو بخش تقسیم می‌شود: یکم. ولایتی است که منشأ آن ایمان به خدا، فرستادگان، پیامبران و اولیا است چرا که « خداوند کارساز مؤمنان است، آنان را از تاریکی‌ها به سوى نور... دنباله مطلب

دانلود مقاله ایمان و عمل صالح، حدیث قرب نوافل

در اصطلاح، آگهی یافتن وجودی و شهودی از معانی غیبی و امور حقیقی پشت پرده است. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوکبه در صومعه با بربط و پیمانه روم.«شهود» نیز مانند کشف از واژگان... دنباله مطلب

دانلود مقاله ابوسعید ابوالخیر، بایزید بسطامی

این روایت گهربار این نکته مهم را به دست می‌دهد که باید محبوب خدا شد تا ولیّ خدا شوی و محبّ بودن، به تنهایی راه به جایی نمی‌برد. بسیارند روندگانی که محبّ خدایند و نه محبوب. «بگو: اگر... دنباله مطلب

دانلود مقاله ایمان و عمل صالح، فرهنگ اسلامی

بخش یکم:بررسی‌های مفهومی و دیدگاه‌ها در مورد کرامات اولیاگفتار نخست: درباره‌ی کرامتگفتار دوم: درباره‌ی ولیّگفتار سوم: دیدگاه‌های درباره‌ی کرامات اولیاگفتار نخست: درباره‌ی... دنباله مطلب

دانلود مقاله عرفان نظری، برانگیختگی

این مطلب، سخنی است که بیشتر تصوف‌نویسان و عرفان‌نگاران پیشین و پسین بی‌اشاره، از آن نگذشته‌اند و به گسست آن دو، انگشت نشانه گرفته‌اند.کلاباذی در کتاب پر سود خود، «التعرف» باب... دنباله مطلب

دانلود مقاله حوزه و دانشگاه، تذکره الاولیاء

اهمیت و ضرورت پژوهشاهمیت این پژوهش علمی به قدر ارزش آلایش فضای عرفان اسلامی ـ و نه عرفان اسلامی ـ است.عدهای با ترفندی، عده‌ای را طلسم می کنند، برخی گویا با دعا، آن طلسم را باز... دنباله مطلب

دانلود مقاله ادبیات عرفانی، عرفان اسلامی

قلمرو و دامنه‌ی پژوهشروش پژوهش حاضرپیش‌گفتاربا عنایت به اینکه برخی از سخنانی را که در پیش‌گفتار یادرآور می‌شویم در لابه‌لای مطالب پیشین رفته است مقدمه، با شمارش نکاتی چند... دنباله مطلب

مقاله قانون مسئولیت مدنی، دیوان عدالت اداری

در مواردی که زیان دیده بر مبنای خسارت توسط کارمند، طرح دعوا نموده باشد نیز دعوا مستقیماً در دادگاه عمومی مطرح می شود چه تشخیص تقصیر کارمند مطابق مقررات مربوط به تقصیر و آنچه که به نظر... دنباله مطلب