دانلود پایان نامه دانش آموزان دختر، شاخص های کارایی

90.0992.5991.7478.59– جدول(4-4)، نرخ ماندگاری، درصد فارغ التحصیلی، نسبت اتلاف و ضریب کارایی را برای کل دانش آموزان دختر و پسر در سطح مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام در طول سالهای 1384 تا 1389 را... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه فارغ التحصیلان، آموزش و پرورش

نشان می دهد. بالاترین و پایین ترین نرخ ترک تحصیل نیز به همین منوال است. با مشاهده ی میانگین دوجنس پایه سوم در طول برنامه ملی، 1.10 درصد برای پسران و 1.02 درصد برای دختران در می یابیم که... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه پایه تحصیلی، استان ایلام

1.091.441.651.90میانگین کل پایه ها––––––هدف برنامهنمودار(4-3) بررسی نرخ ترک تحصیل بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی طی سال های 89-88 مقطع ابتدایی استان ایلام جدول(4-4) و نمودار شماره(... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه اجرای برنامه، پایه تحصیلی

در پایه چهارم دختران نرخ مردودی در ابتدا و انتهای برنامه به ترتیب 1.07 درصد و 20.89 درصد بوده که به مقدار 19.82 درصد افزایش داشته است. بیشترین مقدار نرخ مردودی به میزان 20.89 درصد در سال... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه آموزش ابتدایی، اجرای برنامه

1.833.202.241.97میانگین کل پایه ها––––––هدف برنامهنمودار(4-2)بررسی نرخ مردودی بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی سال های 84 تا 89 مقطع ابتدایی استان ایلامجدول شماره(4-3) و نمودار... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه پایه تحصیلی، استان ایلام

این نرخ برای دختران پایه چهارم هم در سال تحصیلی(85-84) 96.93 درصد و برای سال تحصیلی(89-88) 99.26 درصد است که مقدار 2.33 درصد رشد داشته است. بالاترین نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(89-88) به مقدار 99.26 درصد... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه کشورهای توسعه یافته، دانش آموزان دختر

نرخ گذر در آموزش ابتدایی(2005) در:کشورهای توسعه یافته 99%.کشورهای در حال توسعه 88%.کشورهای در حال گذر 100%.کشورهای تابع صحرای افریقا 62%.کشورهای عربی 92%.در سال2005 درصد مردودی در بین دختران... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه دانش آموزان دبیرستانی، کشورهای توسعه یافته

2-26-2) تحقیقات خارجی: تعدادی ازتحقیقات خارجی برعوامل مؤثردر کاهش کارایی مقاطع سه گانه درآموزش و پرورش پرداخته‌اند. مثلاً: یوانگ(2005) در تحقیقی به عنوان بحران دبیرستان در ایالات... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مناطق کمتر توسعه یافته

یا در دوره راهنمایی ثبت نام کرده اما قبل از اتمام دوره در یکی از پایه ها ترک تحصیل کرده اند.ی)گروه هدف آموزش بزرگ سالان و سواد آموزی:منظور از این گروه هدف، افرادی هستند که به دلیل... دنباله مطلب