پایان نامه درباره مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات، داده ها و اطلاعات

، انتشار فیلم ، صوت یا تصویرخصوصی و خانوادگی و نشر اکاذیب ) .فصل ششم : سایر جرایم :( انتشار ، توزیع یا معامله داده ها و نرم افزارها و وسایل ارتکاب جرم رایانه ای در اختیار قرار دادن... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، بخش لواسانات، آداب و رسوم، توسعه اکوتوریسم

گردشگری در این مناطق173746/212 در جدول شماره 4-17 فرصتهای موجود در پییش روی اکوتوریسم منطقه اولویت بندی شده است. با توجه به امتیازات به دست آمده میانگین وزن 3 می باشد که اگر کمتر از3 با شد... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه بخش لواسانات، مشارکت مردم، اولویت بندی، ماتریس SWOT

گردآوری دادههای مورد نیاز به تجزیه و تحلیل این داده ها پرداخته میشود. برای این منظور از انواع روش های کمی و کیفی مانند نرم افزار های EXCEL ، SPSS، ،تکنیک SWOT، استفاده شده است فصل ... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه استان تهران، پوشش گیاهی، محیط زیست، البرز مرکزی

شاهان قاجار از این گردنه برای رفت و آمد با کالسکه به دشت لار و سایر ییلاق‌های آن نواحی استفاده می‌کرده‌اند. این راه مالرو در برخی نقاط حالت سنگفرش دارد و به آن راه شاه عباسی نیز... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، گردشگری روستایی، بخش لواسانات، استان تهران

گردشگری بر همگان آشکار شده است. گردشگری روستایی یکی از اشکال گردشگری است که هر روز بر میزان توجه و تاکید بر آن در برنامه ریزی های روستایی و منطقه ای افزوده می شود. گردشگری روستایی... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، زیست محیطی، محیط زیست، منابع طبیعی

ارزش اقتصادی است که با توسعه پایدار انطباق دارد. بر پایه برآورد سازمان جهانی جهانگردی در نخستین دهه سال 2000 بخش اکوتوریسم بین 10تا30 درصد رشد خواهد داشت و انتظار میرود تا یک دهه دیگر... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، توسعه پایدار، توسعه پاید، محیط زیست

قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای گردشگری در شهرستان شمیرانات با هدف ساماندهی صنعت گردشگری در شهرستان شمیرانات پرداخته اند که ، ابتدا نقاط قوت و ضعف که از درون مسئله منشاء می گیرند... دنباله مطلب

مقاله درمورد بازمهندسی، عملکرد سازمان، فناوری اطلاعات، بهبود عملکرد

مدیریت با 95% از موافقت پاسخ دهندگان در بالای لیست است؛ رتبه دوم، بهبود ارتباطات بین فعالیتی، رتبه سوم ترکیب تیم پروژه بین واحدی و رتبه چهارم اهداف قابل سنجش BPR از عوامل موثر بر... دنباله مطلب

مقاله درمورد مدیریت تغییر، منابع انسانی، سطح معنی داری، تحلیل عاملی

ز جدول زیر میتوان اولویت عوامل را ملاحظه نمود. همان طور که بر اساس تحلیل فریدمن دیده میشود، رتبه رهبری اثربخش بالاتر از همه بوده و این عامل به عنوان یک عامل کلیدی در پیاده سازی BPR مطرح... دنباله مطلب

مقاله درمورد مدیریت دانش، کسب و کار، دانش سازمانی، عوامل موفقیت

داده شده است(سوری، 1387 : 180- 181). شکل 2- 5 – شروع تغییر نگرش به مدیریت دانشمنبع : سوری، (1387)2-21-4- مدیریت دانش در مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار مایکل مک دالند125 سودمندترین ابزار جهت... دنباله مطلب