تعریف های مربوط به نگرش

نگرش 2-1-4-1- منشاء ‌اولیه نگرش درباره منشاء و مبدأ نگرش‎ها و علل و عوامل مؤثر بر آن بحث‎های زیادی صورت گرفته است، برخی منشاء آن را موارد ذیل می‎دانند: تجارب اولیه کودک در پنج و شش سال... دنباله مطلب

اختلال شخصیت خودشیفته

اختلال شخصیت خودشیفته 2-7-4-1 ویژگی های تشخیصی ویژگی اصلی اختلال شخصیت خودشیفته، الگوی فراگیر بزرگ منشی، نیاز به تحسین و فقدان همدلی است که از اوایل بزرگسالی آغاز و در زمینه های... دنباله مطلب