پایان نامه آزادی اجتماعی، حضرت ابراهیم

«اصولاً یکی از بزرگترین بدبختی‌ها و مصائب انسان خود فراموشی است، چرا که ارزش‌ها و استعدادها و لیاقت‌های ذاتی خود را که خدا در او نهاده و از بقیه مخلوقات ممتازش ساخته به دست فراموشی... دنباله مطلب

پایان نامه علامه طباطبایی، خودفراموشی

2) تاثیر تزکیه اخلاقی برابتلاء 4-1. تاثیر ابتلاء بر تزکیه اخلاقیهمان‌طور که در فصل پیش ذکر شد تزکیه اخلاقی یکی از اهداف بعثت پیامبران و ضامن سعادت اخروی بشر است؛ به نظر می‌رسد برای... دنباله مطلب

پایان نامه دنیا و آخرت، حقیقت ایمان

و نیز فرمودند: «زبانت را نگهدار که این بهترین هدیه است برای نفس خودت، آنگاه فرمود، انسان به حقیقت ایمان نائل نمی‌شود مگر این‌که زبانش را نگه‌دارد.» در همین رابطه‌ی امیرالمؤمنین... دنباله مطلب

پایان نامه عوامل بازدارنده، کار و کوشش

در یک تقسیم بندی کلی، موانع و آفات تزکیه اخلاقی و خودسازی رفتار را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: الف) موانع درونی ب) موانع بیرونی، موانع درونی خودسازی غالباً اخلاقی هستند، مانند: کبر... دنباله مطلب

پایان نامه زیان‌های اجتماعی، ایمان و عمل صالح

3-5-1-8. رعایت احکام و قوانین شرعیقرآن در آیاتی، پس از آن که از برخی احکام و قوانین الهی سخن به میان می‌آورد رعایت این قوانین از سوی مؤمنان را موجب تزکیه و تطهیر قلوب آنان برمی‌شمارد. از... دنباله مطلب

پایان نامه رضایتمندی از زندگی، پیامبران الهی

علاوه بر موارد فوق می‌توان مواردی دیگر را نیز به عنوان اثرات و اهداف تزکیه اخلاقی برشمرد که عبارتند از: دریافت پاداش الهی و رسیدن به نعمات بهشتی؛ خشنودی از قضا و قدر الهی، قناعت ورزی... دنباله مطلب

پایان نامه تعلیم و تربیت اسلامی، تعلیم و تربیت

عرضه داشتن این امانت به معنای مقایسه است یعنی استعداد کمال نامحدود انسان با استعداد سایر موجودات مقایسه و عدم شایستگی آن‌ها اثبات شد.آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها با اینکه از نظر حجم... دنباله مطلب

پایان نامه کمال انسانی، سیر و سلوک

در پاسخ باید گفت، یکى از مسایلى که قرآن کریم اهتمام بر تعلیم آن دارد، مسأله «توحید افعالى» است. توحید افعالى یعنى این‌که یگانه فاعل و مؤثر حقیقى را خدا بدانیم؛ چرا که هر فاعلى غیر از... دنباله مطلب

پایان نامه انتخاب آگاهانه، آیات و روایات

باید توجه داشت که انسان داراى ویژگى خاصى است که هیچ موجودى ندارد و آن انتخاب آگاهانه و اختیارى است که نه حیوانات این ویژگى را دارند و نه فرشتگان، تنها جن است که مثل انسان داراى این... دنباله مطلب