بررسی SOAR و کاربرد اون در تصمیم گیری دور و بر راه حل 

  «باید طرف احتیاط رو رعایت کرد» و «خیلی هیجان زده نشید». اینا جملاتی هستن که شاید در جلسات زیاد شنیدین و اگه بعد از برنامه ای که واسه پیشرفت ی بخش خود در سازمان ارائه دادین؛ این... دنباله مطلب