منابع تحقیق درمورد بازاریابی، مصرف کنندگان، رضایت مشتری، گرایش بازار

عملکرد و خواص باشند در نتیجه شرکت ها و موسسات همواره باید به دنبال بهبود دائمی کالاهای خود باشند در این مفهوم اعتقاد بر آن است که خود کالا خودش را می فروشد بنابراین احتیاجی به فعالیت... دنباله مطلب

منابع تحقیق درمورد نیروی انسانی، رقابت پذیری، توسعه صادرات، ارتباطات بین المللی

بازخورد25بیشتر کاربران از یک کامپیوتر ساکت و بدون واکنش متنفرند. کاربر باید از رویدادهایی که رخ می دهد، مطلع شود. و باید با استفاده از ترکیب امکانات صوتی وتصویری، اطلاعات لازم به... دنباله مطلب

منابع تحقیق درمورد انعطاف پذیری، هزینه نگهداری، قابلیت اطمینان، ساختار و نحو

ه این نتیجه رسیده اند که بیشتر از چهار پارامتر به هر قسمت نباید داده شود.1-5-6 انعطاف پذیری نرم افزاربرای آنکه برنامه یا قسمتی از آن در جای دیگر به کار رود (قابلیت استفاده مجدد) باید... دنباله مطلب

منابع تحقیق درمورد فن آوری اطلاعات، تحقیق و توسعه، جمع آوری اطلاعات، کپی رایت

این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و نتایج حاصل از آن در زمینه کمک به صادرات نرم افزار قابل استفاده می باشد. همچنین از نظر روش تحقیق ، تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد.1-8-1)... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی اثرات ثابت، سریهای زمانی، تحلیل داده، رگرسیون

دیگر تغییرات درون مقطعی را درون گروهی یا فردی را نیز منعکس میکنند. دادههای ترکیبی مجموعهای از دادهها است که شامل چند مقطع و یک دوره زمانی میباشد. بسیاری از نکاتی که در تحلیل سریهای... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی اثرات ثابت، رگرسیون، انحراف معیار، آزمون فرضیه

که تمامی آزمونهای آماری در سطح معناداری 95% انجام گرفته است. 3-7 روشهای آماری آزمون فرضیهها3-7-1 آمار توصیفیشاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق بمنظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، صورتهای مالی، ارزش شرکت

مالی خارج از ترازنامه2-3-1-1 پیشینه پژوهشهای خارجی ژانک (2007) تحقیقی با عنوان، نتایج اقتصادی تأمین مالی خارج از ترازنامه: شواهدی از سرمایهگذاری به روش ارزش ویژه، به بررسی مشخصات و نتایج... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی بازده دارایی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی

استنباط کرد که واکنش سرمایهگذاران همیشه عقلایی نبوده و علاوه بر عوامل مالی متأثر از عوامل روانشناختی هم میباشد. در مقابل شرکتها هم در برابر جامعه و همچنین سرمایهگذاران مسئول هستند... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضابطان دادگستری، آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری، فرایند دادرسی

است که درب و مانع ندارد، آیا میتوان بدون اجازه وارد شد؟ امام(ع) فرمودند: برای ورود به اتاقها رخصت باید طلبید، وارد سرا شدن اذن ندارد. لذا آنچه که از روایت فهمیده میشود آن هست که در... دنباله مطلب