منبع پایان نامه ارشد با موضوع تحقیقات مقدماتی، کرامت انسانی، اثبات دعوی، کرامت انسان

1382: 167). لذا ماده 249 ق.ا.د.م مقرر میدارد: «در صورتی که طرفین دعویی یا یکی از آنها به اطلاعات اهل محل استناد نمایند اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطّلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اثبات دعوی، قانون مدنی، ادله اثبات دعوی، ابراهیم (ع)

پرسیده شد، حضرت فرمود: آیا خورشید را میبینی؟ مانند آن شهادت بده یا شهادت را ترک کن(حر عاملی، 1409، ج27: 342)و یا در شرایع آمده: مستند شهادت باید مشاهده یا شنیدن یا هر دو در آنچه در آن مشاهده... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اعاده دادرسی، اثر انتقالی، موازین شرع، دیوان عالی کشور

با تقدیم دادخواست تجدید نظر معلق میماند»(مدنی، 1379،ج2: 400) و همچنین دکتر شمس در این باره میگوید تا پایان مهلت تجدید نظر آرای قابل تجدید نظر قابلیت اجرا نداشته و تا روشن شدن نتیجهی تجدید... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد با موضوع دعوای اصلی، حقوق مدعی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی

دعوا غیر مالی است. و سرانجام این که اگر خواسته مال بوده و نتیجه حاصل از دعوا دسترسی به مال باشد، دعوا مالی و چنانچه دعوا به طور مستقیم چنین نتیجه‌ای را در بر نداشته باشد، این دعوا غیر... دنباله مطلب

پایان نامه درباره رفتارهای ضد اجتماعی، فضای سایبر، جزای نقدی

مخابراتی با نیت و قصد مجرمانه ای که در قانون جرایم رایانه ای تعریف شده است ، جرم تلقی می شود . شنود در فضای سایبر ، شیوه نفوذ به داخل سامانه از طریق لایه های زیرین شبکه به دلیل انعطاف... دنباله مطلب

پایان نامه درباره فضای سایبر، امنیت اطلاعات، دسترسی به اطلاعات، داده ها و اطلاعات

اعتباری خود را در رایانه ذخیره می کنید ممکن است این داده ها مورد علاقۀ نفوذگران باشند . اگر از امضای خود در رایانه تصویری تهیه کرده باشید تا از آن در چاپ و یا ارسال نامه ها استفاده... دنباله مطلب

پایان نامه درباره جزای نقدی، ارتکاب جرم، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

حایز اهـمـیت است . ممکن است فردی به صورت اتفاقی از محتوای در حال انتقال موارد مذکور در ماده 2 اطلاع حاصل نماید ؛ اما اگر اقدامات بعدی وی با عمد و سوء نیت همراه شود ، چنین شخصی نمی‌... دنباله مطلب

پایان نامه درباره حریم خصوصی، حقوق بشر، دسترسی به اطلاعات، ارتکاب جرم

قصد خاص مانند قصد افشای اطلاعات و اقدام علیه امنیت و مانند آن ندارد و به صرف دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیلۀ تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد ،... دنباله مطلب

پایان نامه درباره قانون مجازات، امنیت اطلاعات، فضای سایبر، تجارت الکترونیک

متخصصان فنی از عبارت هکینگ استفاده کرده و منظور از آن را هر نوع حمله به سامانه های ایمنی بیان می کنند . برخی دیگر هکینگ را در معنای محدودتر ، نفوذیابی یا نفوذگری ترجمه می کنند . ( شهیدی... دنباله مطلب

پایان نامه درباره قانون اساسی، حریم خصوصی، امنیت اجتماعی، اتحادیه اروپا

آنها بهره‌مند هستند . از این‌ رو جرایم مرتبط با این فناوری ها نیز جنبه‌ فرامرزی به خود گرفته و کشورهای مختلف را بر آن داشته است تا با تصویب توافق ‌نامه‌ ها و کنوانسیون‌ های مختلف... دنباله مطلب