کیفیت تدریس خصوصی ریاضی با آزمایش هایی در مطالعات متعددی در رشته دانشگاهی علوم تربیتی و مدیریت آموزش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج  اولیه حاکی از بازده مطلوب کلاس های تدریس خصوصی است. اما نتایج ثانویه منتشر شده نشان می دهد که کیفیت کلاس های تدریس خصوصی ریاضی به عوامل زیادی بستگی دارد که اغلب از دید محققان پنهان مانده است. در این کلاس ها معمولا زمان تدریس خصوصی ثابت نگه داشته شده است و تعداد اندکی از معمان مجاز هستند که در طول دوره تدریس برنامه آموزشی را با توجه به مفاهیم جدید کتب درسی دوره متوسطه تغییر دهند. نتیجه این ثابت بودن ها در ظاهر مطلوب است اما در دراز مدت باعث یکنواختی و عدم وجود خلاقیت در امر تدریس خصوصی می گردد (برای نمونه این مقاله را ببینید). به ویژه در کلاس های موسسات تجاری که تنها با هدف سود مالی بنا شده اند. آمار واقعی نمره دروس متوسطه دانش آموزان و رتبه کنکوری داوطلبان شاهدی بر این ادعا است و بازتاب های مهمی در سطح جامعه دارد. در حالی که اگر تاثیر واقعی کلاس های تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک آشکار می شد به راحتی می توانستیم بازدهی آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

تجزیه و تحلیل تدریس خصوصی ریاضی نشان می دهد که در اکثر آن ها منابع و روش ثابت نگه داشته شده اند و به دیگر پارامترهای آموزشی اجازه داده نشده است که در طول سال تحصیلی تغییر کنند. کیفیت آن ها در انتهای ترم آموزشی به طور قابل ملاحظه ای بدتر شده است. اما در تعطیلات بین دو ترم و تعطیلات تابستان جبران شده است. می توان نتیجه گرفت که برای نتیجه گیری از کلاس های تدریس خصوصی ریاضی باید در طول سال تحصیلی به صورت مداوم و با برنامه ریزی در تمام طول مدت شرکت کرد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد. بنا بر این تنظیم گزارش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به صورت مستمر و بررسی افت و خیز علمی آن ها بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد. توجه داشته باشید که برای دانش آموزان دوره متوسطه با این ارزیابی مستمر احتمالا ابعاد آموزشی به تابستان هم گسترش پیدا می کند. داده های موجود برای تجزیه و تحلیل کامل بازدهی و کیفیت تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک کافی نیست بنا بر این از مدل سازی مستقیم مدارس سطح کشور استفاده می شود.

جهت آسیب شناسی تدریس خصوصی ریاضی و عملکرد معلم خصوصی ریاضی روش هایی توسط محققان زیادی در منابع مختلف از قبیل کتب دانشگاهی، مقالات ژورنالی، پایان نامه ها پیشنهاد شده اند. چون جامعه آماری مورد مطالعه این روش ها نسبتا کوچک است انتظار می رود که مدت زمان بیشتری صرف انجام این روش ها و مشاهده نتایج حاصل از آن ها شود. برای تولید مدلی که سازگاری بیشتری با نظام آموزشی ایران دارد از یک راه حل جامع و کامل مبتنی بر اصول کارشناسی استفاده شده است اما اثر افزودن واقعیت های میدانی بر روی روش تدریس خصوصی ریاضی معادل تقریبا 3 یا 4 سال مطاله است. مقایسه بین الگوهای آموزشی مشاهده شده نشان می دهد برای استفاده کردن از سیستم تدریس خصوصی باید همه معلملن خصوصی و موسسات تدریس خصوصی تحت یک نظام خط مشی مدون قرار بگیرند تا بتوان عملکرد آن ها را ارزیابی کرد و نقاط قوت و ضعف شناسایی گردد و در جهت بهبود آن ها تصمیماتی اتخاذ گردد و اقداماتی انجام شود.