امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی

20ـ همکاری و هماهنگی در جهت اعزام گروه‌های فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ و آداب اسلامی ـ ملی برای سایر ملل ـ خصوصاً ایرانیان مقیم خارج از کشور ـ (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).
21ـ توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی‌ـ اسلامی و ملی بین سفارتخانه‌های کشورهای اسلامی در ایران (‌با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).
4-4-3-4- اقدامات و عملکردها
1-4-4-3-4- صدا و سیما
1-1-4-4-3-4- اقدامات سال 1385
1- تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان معاونت‌های سیما، صدا، سیاسی، برون مرزی، بین‌الملل و مراکز نظارت و ارزیابی و حراست سازمان با هدف تبیین و بررسی راهکارها و پیش‌بینی راهبردهای اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و برگزاری 5 جلسه تاکنون در تاریخ‌های 19/1/85 و 12/2/85 و 26/2/85 و 2/3/85 و 16/3/85.
2- تشکیل جلسات مستمر با طراحان لباس درون و برون سازمانی، مؤسسات تحقیقی و پژوهشی نمایندگان مجلس – مراکز دانشگاهی و … جهت تهیه آلبوم جامع لباس رسانه‌ای.
3- فراخوان به کلیه طراحان لباس در مراکز علمی، پژوهشی در زمینه طراحی لباس رسانه‌ای.
4- پخش برنامه زنده و ادامه‌دار از شبکه خبر هر روز از ساعت 9-8 در خصوص بررسی مسأله عفاف و حجاب با حضور کارشناسان مربوط.
5- ارتقاء جایگاه کمیته گسترش فرهنگ عفاف سازمان به ستادی رسمی و قانونی و منصوب شدن مدیر دفتر امور زنان به عنوان رئیس این ستاد.
6- تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان معاونت‌های سیما، صدا، سیاسی، برون مرزی، بین‌الملل و مراکز نظارت و ارزیابی و حراست سازمان با هدف تبیین و بررسی راهکارها و پیش بینی راهبردهای اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمع‌بندی و ارائه گزارشات عملکرد درون سازمانی به دبیرخانه کمیته گسترش فرهنگ عفاف و حجاب وزارت ارشاد.
7- شرکت رئیس کمیته گسترش فرهنگ عفاف سازمان در جلسه شورای مدیران شبکه‌ها با حضور معاونت محترم سیما، به منظور تبیین و توجیه اهمیت موضوع، پاسخگویی به سؤالات مطروحه و تأکید بر دستور کار قرار گرفتن موضوع عفاف در گروه‌های طرح و برنامه‌های شبکه‌ها.
8- اخذ گزارشات عملکرد سه ماهه معاونت‌ها با هدف تبیین شرایط موجود برنامه‌سازی شبکه‌های مختلف.
9- شرکت در جلسات کمیته گسترش عفاف در وزارت ارشاد به منظور هماهنگی و ارائه گزارش از روند فعالیت‌ها.
10- تشکیل جلسات مستمر با طراحان لباس درون و برون سازمان، مؤسسات تحقیقی و پژوهشی نمایندگان مجلس – مراکز دانشگاهی و … جهت تهیه آلبوم جامع لباس رسانه‌ای.
11- تشکیل جلسه با حضور مسؤولین حراست و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر سازمان به منظور هماهنگی در اجرای مصوبات و بررسی راه‌حل‌هایی برای بهبود وضعیت پوشش همکاران و فراخوان به کلیه طراحان لباس در مراکز علمی و پژوهشی و تشکیل کارگاه آموزشی با موضوع عفاف و حجاب با حضور اساتید مجرب.
12- ارتقاء جایگاه کمیته گسترش فرهنگ عفاف سازمان به ستادی رسمی و قانونی و منصوب شدن مدیر دفتر امور زنان به عنوان رئیس این ستاد از سوی ریاست محترم سازمان به منظور تثبیت جایگاه قانونی کمیته و اعضا آن و تسهیل و تسریع در پیشبرد سیاست‌ها و اهداف مصوب و رفع موانع و محدودیت‌ها.
13- برگزاری جلسات توجیهی با مدیران شبکه‌ها و مدیران اطلاعات و برنامه‌ریزی و توجیه مدیران میانی سازمان نسبت به اجرای بهینه مصوبات.
14- تبیین ضرورت تشکیل کمیته و توجیه نمایندگان معاونت‌ها و تبیین وظایف هر معاونت بر اساس دستورالعمل ابلاغی.
15- بررسی موانع، محدودیت و امکانات هر معاونت یا مراکز در زمینه اجرایی شدن وظایف محوله.
16- تهیه ساختاری برای ارائه هماهنگ گزارشات سه ماهه معاونت‌ها.

                                                    .