امر به معروف و نهی از منکر، قانون مجازات اسلامی

– حقوقی و کیفری بودن مداخلات (جرم‌انگاری در مورد پوشش):
پس از دستور شورای انقلاب و تصویب لایحه امر به معروف و نهی از منکر از سوی مجلس مبنی بر لزوم رعایت حجاب، قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته، ماده 102 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن، و نیز قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است به جرم‌انگاری انواع خاصی از پوشش در جامعه پرداخت.
علاوه بر قوانین فوق می‌توان رد پای محدودیت‌های دولتی و انتظامی را در مقررات مربوط به استخدام، آیین‌نامه‌های انضباطی دانشگاه‌ها و … مشاهده کرد که در آنها نوع پوشش موجبی برای محرومیت اجتماعی از داشتن مشاغل دولتی یا حق تحصیل و داشتن خوابگاه‌های دانشجویی قلمداد می‌شود.
این دسته از مداخلات عمدتاً با نوعی الزام (همراه با ضمانت اجرای تنبیهی و کیفری یا بدون ضمانت اجرا) همراه است. مداخلاتی را که از منظر اجبار و الزام انجام شده است در اینجا مسامحتاً مداخلات غیرفرهنگی نامیده‌ایم.
– بخشی بودن مداخلات:
مداخلات حاکمیتی در بحث پوشش را می‌توان از منظر دربرگیری مخاطب یا مشمولین آن به دو دسته عام و بخشی تقسیم کرد. مداخلات عمومی شامل همه افراد جامعه بدون در نظر گرفتن تعلق افراد به سازمان، نهاد خاصی می‌شود و مداخلات بخشی افراد محدودی را که به صنف، سازمان، گروه یا طبقه خاصی تعلق دارند شامل می‌شود. در دهه اول انقلاب اسلامی عمده مداخلات حاکمیت در زمینه پوشش، بخشی و محدود به عده خاصی مانند کارمندان دولت و دانشجویان است.
– استقلال مداخلات:
حکومت در عرصه پوشش افراد جامعه گاه به طور مستقیم و مستقلاً مداخله می‌کند و گاهی مداخله در حوزه پوشش به صورت مستقیم انجام نمی‌شود بلکه در بین موضوعات دیگر به آن اشاره شده است. مداخلات این دوره در زمینه پوشش غالباً مستقل است و دلیل این امر نیز می‌تواند تعدد سازمانی مداخلات و نیز مقطعی بودن آن باشد چرا که هر سازمان به طور جداگانه در مورد پوشش کارمندان خود بخشنامه صادر کرده است.
دوره نهاد دخالت کننده عنوان مداخله تاریخ شیوه مداخله(فرهنگی یا غیرفرهنگی) مستقل یا غیرمستقل عام یا بخشی
دهه اول- سال های 57 تا 68 سازمان‌های قضایی و اجرایی اطلاعیه وزارت کشور 12/4/1359 غیرفرهنگی مستقل بخشی- زنان کارمند
شورای انقلاب 16/4/1359 مصوبه مستقل بخشی- کارمندان زن
اطلاعیه دادستان کل انقلاب اسلامی 16/4/1359 غیرفرهنگی مستقل بخشی- کارمندان زن
بخشنامه وزارت پست و تلگراف 13/6/1359 غیرفرهنگی مستقل بخشی- کارمندان زن وزارت
اطلاعیه دادگاه مبارزه با منکرات در مورد مقررات ماه رمضان 6/4/1360 غیرفرهنگی غیرمستقل عمومی
اطلاعیه دادگاه مبارزه با منکرات به زنان شاغل در شرکت‌های خصوصی 9/10/1360 غیرفرهنگی مستقل بخشی- زنان شاغل در شرکت‌های خصوصی
اطلاعیه دادستان عمومی تهران به کلیه مسئولان ادارات و سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی و اماکن عمومی 4/5/1363 غیرفرهنگی
بخشی-
بخشنامه نخست وزیری 28/6/64 غیرفرهنگی مستقل بخشی- کارمندان زن کلیه دستگاه‌های اجرایی
مصوبه شورای عالی قضایی اسفند 67 غیرفرهنگی مستقل بخشی- کارمندان ادارات دولتی
مجلس قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت 5/7/1360 غیرفرهنگی غیرمستقل بخشی- زنان کارمند
قانون رسیدگی به تخلفات اداری 9/12/1362 غیرفرهنگی غیرمستقل بخشی- کارکنان دولت

                                                    .