انواع ارتباطات

ارتباطات شامل دو نوع اصلی ارتباطات انسانی و غیر انسانی است که هرکدام به طبقات کوچکتری تقسیم می­شوند.

  • ارتباطات انسانی. گفتار بشر و تصویر زبان می­تواند به عنوان یکسیستم از نمادها شناخته شود و همچنین می­توان به عنوان دستور زبان  که در آن نشانه­ها دستکاری می­شود توصیف کرد. کلمه زبان  به مشخصات مشترک از زبان اشاره دارد. آموزش زبان به طور معمول بیشتر در سنین کودکی بشر رخ می­دهد.‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیش از هزاران زبان بشری الگوهایی از صدا یا حرکت را به کار می­برند. زبان به نظر می­رسد ویژگی­های خاص خود را به اشتراک می­گذارد اگر چه بسیاری از این­ها شامل استثنائات هستند. بین زبان و لهجه هیچ خط تعریف شده­ای وجود ندارد. زبان­های ساخته شده مانند اسپرانتو، زبان­های برنامه نویسی، و فرمول­های مختلف ریاضی به ویژگی­های اشتراک گذاشته شده توسط زبان انسانی لزوما محدود نمی­باشد. تنوع ارتباطات انسانی به معنی شفاهی و غیر شفاهی بودن ارتباطات مانند زبان بدن، تماس چشمی، زبان اشاره، ارتباطات لامسه­ای، و رسانه­ها شامل تصاویر، گرافیک، صدا، و نوشتن است (Jason et al, 2010,1337). همان طور که اشاره شد ارتباطات انسانی به دو دسته شفاهی (کلامی) و غیر شفاهی (غیر کلامی) تقسیم می­شود. ارتباطات غیر کلامی فرایند رساندن معنا را در صورت پیام­های بدون واژه از طریق ژست، زبان بدن یا استقرار؛ چهره و تماس چشمی، ارتباط جسم مانند لباس، مدل مو، معماری، نمادها و سمبل­ها، همچنین از طریق مجموع موارد فوق توصیف می­کند. ارتباط غیر کلامی نیز به عنوان سکوت زبان نامیده می­شود و نقش کلیدی در زندگی روزمره بشر در روابط اشتغال به درگیری­های رمانتیک را دارد. موضوعات نوشته شده شامل عناصر غیر کلامی مانند شیوه دست خط، نظم معنایی از کلمات و استفاده از شکلک برای انتقال عبارات احساسی به صورت تصویری است. ارتباطات کلامی که با ارتباطات دهان به دهان نیز شناخته می­شود، به ارتباط کلامی سخن اشاره می­کند. ارتباط کلامی شامل بحث وگفتگو، سخنرانی­ها، نمایش­ها، ارتباطات بین فردی و بسیاری از انواع دیگر است. در ارتباطات دهان به دهان زبان بدن و چگونگی صدا نقش مهمی را بر عهده دارد و ممکن است تاثیر بیشتری بر شنونده داشته باشد نسبت به محتوای در نظر گرفته شده از واژه هایی که گفته می­شوند. گفتار دارای عناصر غیر کلامی شامل کیفیت صدا، احساسات و سبک صحبت کردن و همچنین ویژگی­های عروضی مانند ریتم، تکیه صدا و استرس نیز است (Goyette et al, 2013,6).
  • ارتباطات غیر انسانی. تبادل اطلاعات بین موجودات زنده به معنی تبادل علامت­هایی که موجود زنده می­فرستد و دریافت می­کند می­تواند به عنوان یک شکل ارتباطی باشد؛ و حتی موجودات اولیه مانند مرجان­ها دارای سر رشته ارتباط هستند. ارتباطات غیر انسانی اغلب شامل سلول سیگنالینگ، ارتباط سلولی و انتقال شیمیایی بین موجودات اولیه مانند باکتری­ها و در داخل گیاهان، قارچ­ها می­باشد (Jason et al, 2010,1337).