• . منصور نصیری طیبی،ایالت فارس و قدرتهای خارجی،ص۶۲ ↑

 

 • .منصور نصیری طیبی، ایالت فارس و قدرتهای خارجی، ص ۱۶٫ ↑

 

 • . انقلاب مشروطیت در فارس، ص ۶۲ وایالت فارس و قدرتهای خارجی، ص ۱۷ و ۱۶ و غلامرضا میرزایی دره شوری ،ص ۱۴۶٫ ↑

 

 • . روزنامه حبل المتین (کلکته) ۲۰ شعبان ۱۳۲۷، سال ۱۷، شماره ۱۷، ص ۱۶٫ ↑

 

 • .حبل المتین، همان،۱۶ ↑

 

 • . روزنامه حبل المتین (کلکته)، ۱۷ شوال ۱۳۲۷، سال ۱۷، شماره ۱۷، ص ۱۸ و ۱۷٫ ↑

 

 • . روزنامه حبل المتین (کلکته)، همان، ص ۱۸ ↑

 

 • .حبل المتین، همان، ص ۲۰٫ ↑

 

 • . روزنامه حبل المتین (کلکته)، ۱۱ رمضان ۱۳۲۷، سال ۱۷، شماره ۱۲، ص ۱۷٫ ↑

 

 • . روزنامه مجلس، ۱۵ رمضان ۱۳۲۷، سال ۳، شماره ۲۹، ص ۴٫ ↑

 

 • . انقلاب مشروطیت در فارس،همان، ص ۶۴٫ ↑

 

 • .پی یر ابرلینگ ، همان، ص ۷۶ و میرزایی دره شوری ، همان، ص ۱۴۷٫ ↑

 

 • . کتاب آبی، جلد ۳، ص ۷۴۶ و انقلاب مشروطیت در فارس،همان، ص ۶۵ و ایالت فارس و قدرتهای خارجی، همان،ص ۱۷٫ ↑

 

 • .پی یر ابرلینگ ، سیاست قبیله‌ای انگلیس در جنوب ایران، ص ۷۷٫ ↑

 

 • .علی عسگر نجفی شبانکاره ، همان، ص ۲۵۵٫ ↑

 

 • . پی یر ابرلینگ،همان، ص ۸۲٫ ↑

 

 • .ناصر ایرجی ، همان، ص ۱۴ ↑

 

 • . انقلاب مشروطیت در فارس، ص ۶۷ ↑

 

 • . منوچهرکیانی، پرچمدار حماسه جنوب، ص ۷۲٫ ↑

 

 • . ناصر ایرجی ، همان، ص ۱۵٫ ↑

 

 • .علیعسگر نجفی شبانکاره ، همان، ص ۲۵۷-۲۵۵٫ ↑

 

 • . انقلاب مشروطیت در فارس،همان ص ۷۰٫ ↑

 

 • . میرزایی دره شوری، همان، ص ۱۴۹٫ ↑

 

 • . ایالت فارس و قدرتهای خارجی، همان ،ص ۳۱٫ ↑

 

 • . انقلاب مشروطیت در فارس،همان، ص ۷۲٫ ↑

 

 • . روزنامه حبل المتین (کلکته) ، ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۲۸، سال ۱۸، شماره ۱، ص ۱۴ و ۱۳٫ ↑

 

 • . میرزایی دره شوری، همان، ص ۱۵۰٫ ↑

 

 • . روزنامه حبل المتین (کلکته) ، همان، ص ۱۴ و ۱۳٫ ↑

 

 • . روزنامه حبل المتین (کلکته) ، ۲۷ جمادی الاول ۱۳۲۸، سال ۱۷، شماره ۴۵، ص ۱۹ و ۱۸٫ ↑

 

 • . کتاب آبی، جلد ۴، ص ۸۷۴٫ ↑

 

 • .پی یر ابرلینگ ، همان، ص ۱۱۰٫ ↑

 

 • .ناصر ایرجی ، همان، ص ۱۵٫ ↑

 

 • . انقلاب مشروطیت در فارس،همان ص ۷۶٫ ↑

 

 • . عبدالحسین مسعودی انصاری،۱۳۵۲،زندگانی من ونگاهی به تاریخ سیاسی ایران و جهان،جلد۴،تهران،ابن سینا، ص ۱۳۵٫ ↑

 

 • . انقلاب مشروطیت در فارس، همان، ص ۷۶٫ ↑

 

 • .ناصر ایرجی ، همان، ص ۱۶ ↑

 

 • . پی یر ایرلینگ ، همان، ص ۱۰۱ و انقلاب مشروطیت در فارس،همان، ص ۷۷٫ ↑

 

 • . کتاب آبی، جلد ۴،ص ۸۷۴ وپی یر ایرلینگ، همان، ص ۸۲٫ ↑

 

 • . ایالت فارس و قدرتهای خارجی،همان، ص ۳۲٫ ↑

 

 • منصورنصیری طیبی، فارس از مشروطیت تا جنگ جهانی اول.،سند شماره ۱۹۳،ص۱۴۸ ↑

 

 • . ایالت فارس و قدرتهای خارجی، همان،ص ۳۵٫ ↑

 

 • .همانجا ↑

 

 • . رضا قلی خان نظام السلطنه، پسر حیدر قلی خان برهان الدوله و برادر زاده حسین قلی خان نظام السلطنه حاکم اسبق فارس بود. وی در سال ۱۳۲۳ ق حاکم کل خوزستان، لرستان وبروجرد و سپس حاکم کرمانشاه شد. ↑

 

 • . شیخ خزعل دختر حسین قلی خان نظام السلطنه را به همسری برگزیده بود ↑

 

 • . ایالت فارس و قدرتهای خارجی ،همان،ص ۴۵، و انقلاب مشروطیت در فارس، ص ۸۵ ↑

 

 • .پی یر ابرلینگ، همان، ص ۸۴ و محمد باقر وثوقی، لارستان و جنبش مشروطیت، ص ۱۷۳ ↑

 

 • . کتاب آبی، جلد ۵، ص ۴۹-۱۰۴۸٫ ↑

 

 • . محمد باقر وثوقی، همان، ص ۱۷۴٫ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *