۱-   نیاز به بهداشت اطلاعات ( اطلاع از تحولات جامعه نوین و مدرن شهری ) .
 
۲-   نیاز به ندانستن و گریز از واقعیت ( برنامه های طنز در اوقات فراغت ) .
 
خصوصیات این نظریه :
 
۱-   تداوم نیازها ، زیرا با رفع یک نیاز ، نیاز دیگری مطرح می شود که باید توسط رسانه رفع شود .
 
۲-   هر چه نیازها بیشتر باشد، میزان وابستگی بیشتر می شود. و تاثیر رسانه ها بر رفتار و نگرش مخاطب بیشتر می شود .
 
تفاوت نظریه وابستگی مخاطب با تزریقی در این است که در افراد انفعال و اعتیاد بوجود می آورد.
 
(( بر اساس نظریه تزریقی مخاطبان فیلم های خشن، خشن می شوند و بر اساس نظریه استحکام تنها کسانی که زمینه خشونت دارند، خشن می شوند و بر اساس نظریه وابستگی مخاطب، مخاطبان تنها یک حس انفعال و رکود دارند و دچار بی حسی می شوند و عکس العملی نشان نمی دهند )).
 
انتقاد وارده به نظریه وابستگی: مطلق انگاشتن نقش رسانه ها و نادیده گرفتن ویژگی های فردی و ارتباطات میان فردی از انتقادهای وارده است. به عبارت دیگر این نظریه رسانه ها را در انجام تغییرات نگرشی و رفتاری توانای مطلق می داند در حالی که توانایی رسانه ها خود متاثر از زمینه های قبلی مخاطب و ساختارهای اجتماعی است.
 
نظریه انک: طبق این نظریه زمانی که فرد یا وسیله ارتباطی انگ یا نشان نامطلوب بر پیشانی یافت، از آستانه اعتماد فرد می افتد و محتوی آن با تمسخر یا خشم مخاطب روبرو است. و کسانی که به این رسانه مراجعه می کنند، از جانب دیگران فاقد ارزش می شوند.
 
نظریه تکلمه: بر اساس این نظریه وسایل ارتباط جمعی زمانی دارای تاثیر قطعی خواهند بود که کمک های جانبی دریافت کنند تا پیام مورد نظر تقویت شده و برای مخاطب بهتر و روشن تر توجیه گردد.
 
لازارسفلد و مرتن بر نظریه تکلمه تاکید می کنند و عقیده دارند برای این کمک ها باید از تماس شخصی و مستقیم یاد کرد چرا که گفت و گوی در محل به تقویت محتوای تبلیغات در جمع می انجامد، این تایید متقابل، تایید وسیله ارتباط توسط سخنرانی محلی و تایید نظرات گوینده در محل توسط وسیله ارتباطی موجبات پیدایی اثر پرچ یعنی استحکام و قوام تاثیر می شود .
 
مطالعات هارولد لاسول: مطالعات تجربی در زمینه ارتباطات را که بیشتر متکی بر یافته های کمی و تجربی است .توسط لاسول شکل گرفت.
 
هارولد لاسول تنها سیاستدان نیست چرا که در طیف گسترده ای از رشته های مختلف علمی نظیر اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی و غیره به عنوان اندیشمند و صاحب نظر شناخته شده است به همین دلیل به وی لئوناردو داوینچی علوم رفتاری می گویند .
 
لاسول علاوه بر تجربه گرایی از تفکیک تحلیل محتوا نیز استفاده کرد. برخی او را مبتکر روش تحلیل محتوا می دانند. لاسول از تحلیل محتوا که خود آن را تحلیل فضا می نامد، برای یافتن اثرات تبلیغات سیاسی بر افکار عمومی استفاده کرد. تحلیل محتوی عناصر محتوای پیام چه را مشخص می کند. تحلیل رسانه مساله مجرا را مشخص می سازد و بررسی مخاطب نیز مفهوم بررسی چه کسی را مشخص می کند. از زمان لاسول به بعد مسئولان ارتباطات اجتماعی تا حد زیادی مفهوم چه کسی را به مفهوم افراد و شرکت های صاحب رسانه ها و کنترل کنندگان آنها می پرداخت، نادیده گرفتند.
 
گرچه لاسول بیش از ۶۰ جلد کتاب نوشته است، اغلب دانشجویان ارتباطات وی را با جمله معروفی که در سال ۱۹۴۰ نگاشت، می شناسند: چه کسی، چه چیزی را، از چه مجرایی، و به چه  کسی، با چه تاثیری، می گوید. وی وسایل ارتباط جمعی را مجموعه ای به هم پیوسته می داند.
 
لاسول که تحقیقات گسترده ای در باره تبلیغات جنگ جهانی اول انجام داده بود، تحقیقات خاصی را در دهه های ۳۰ و ۴۰ در مورد رادیو در آمریکا انجام داد. لاسول با تفکیک مقوله تبلیغات از آموزش، تبلیغات را در معنی گسترده آن فن تحت تاثیر قرار دادن عمل انسان از طریق دستکاری تصورات تعریف کرد در حالی آموزش را محدود به انتقال فنون مثل خواندن و نوشتن و مهارت هایی فکری و بدنی می دانست. در تبلیغات تمایلات ارزشی تنفر یا علاقه شکل می گیرد در حالی که نگرش های سنتی به نظر او عمدتا آموزشی است. وی در سال ۱۹۴۸ در مقاله ای تحت عنوان ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه برای پیام سه نقش مشخص را تعریف می کند :
 
۱-    نظارت ( حراست ) بر محیط ( نقش خبری ) .
 
۲-    ایجاد و توسعه همبستگی های اجتماعی افراد ( نقش راهنمایی ) .
 
۳-    انتقال میراث فرهنگی ( نقش آموزشی ) .

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.