سال ۱۳۸۵ – شبکه مخابراتی کشور دارای ۲میلیون و ۲۶۲ هزار مشترک تلفن ثابت ، ۱۵ میلیون و ۳۸۵ هزار مشترک تلفن همراه ، ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه به ترتیب معادل۵۷/۳۲ درصد و ۲۰ /۲۲درصد ، ۱۶۷ هزار دستگاه تلفن همگانی شهری و ۸۹ هزار دستگاه تلفن همگانی راه دور و اجرای ۷۵۰۰۰ کیلومترفیبرنوری در سطح شبکه مخابراتی کشور و ۲۲۸۲ روستای برخوردار از خدمات ICT روستایی ،یک میلیون و ۳۷۱ هزار و ۷۱۲ کانال انتقال، ۱۶هزار و ۳۹۲ پورت قابل دسترسی دیتا ، ۸۶ هزار و ۶۲۷ پورت منصوبه دیتا ، ۹۴۲ شهر تحت پوشش فناوری اطلاعات و ۱۲ میلیون کاربر اینترنت در سطح کشور می باشد و بهره برداری آزمایشی اپراتور دوم در چند شهر کشور و آغاز واگذاری تلفن همراه از طریق شرکت ایرانسل به متقاضیان در تهران و چند شهر کشور ، اجرای دومین بخش بهینه سازی شبکه تلفن همراه کشور ، افتتاح مسیر فیبرنوری ایران – افغانستان به طول ۱۵۰ کیلومتر ، ثبت نام لفن همراه در بهمن ماه ۸۵ و دایری تمامی فیش ها قبل از پایان سال از جمله اقدامات مخابرات در سال ۸۵می باشد .
سال ۱۳۸۶- افزایش یک میلیون و ۳۳۰ هزار شماره تلفن ثابت در سال ۸۶ و رسیدن به۳۳ میلیون و ۹۵۷ هزار مشترک با ضریب نفوذ۴۶/۳۳ درصد ، ورود ۹ میلیون و ۱۲۵ هزار مشترک به شبکه ی تلفن همراه در سال ۸۶ و رسیدن به ۲۴ میلیون و ۵۱۰ هزار مشترک با ضریب نفوذ ۲۰/۳۴ درصد، قرارداشتن یک هزار و ۳۵ شهر تحت پوشش شبکه ی تلفن همراه ، اتصال سه هزار و ۱۵۱ روستا در سال ۸۶ و رسیدن به ۵۲ هزار و ۷۸۳ روستای دارای ارتباط ، ایجاد ۷۷۵۰۰ کیلومتر فیبرنوری در سراسر کشور از ابتدا تا پایان ۸۶ ، نصب و راه اندازی ۲۷ هزار و ۵۵ دستگاه تلفن همگانی و گذر از مرز ۱۹۵ هزار ، رسیدن به ۱۸ میلیون کاربر و ضریب نفوذ ۵۰/۲۷در اینترنت افزایش پهنای باند بین الملل به میزان ۱۰۸۷۰مگابیت بر ثانیه ، دایری ۲۰ هزار و ۴۱۴ پورت دسترسی در سال ۸۶ و رسیدن به ۳۶ هزار و۸۰۶ پورت ،دایری ۳۳۷۵ دفتر ICT روستایی در سال ۸۶ و
رسیدن به ۵ هزار و ۶۷۲ دفتر ایجاد بستر لازم برای اتصال ۷ هزار و ۱۱ بانک به بانکداری الکترونیک در سال۸۶ و رسیدن به ۱۶ هزار و ۲۷۳ شعبه ، ایجاد بستر لازم برای اتصال ۵۹ دانشگاه به اینترنت در سال ۸۶ و رسیدن به ۳۲۴دانشگاه ، ایجاد بستر لازم برای اتصال ۴ هزار و ۸۱۳ مدرسه به شبکه ی ملی اینترنت ، هماهنگی با بخش خصوصی برای تولید تجهیزات تلفن همراه ، حمایت عملی از تولید داخلی در صنعت مخابرات در قالب شورای راهبری و همچنین پرداخت وام به تولید کنندگان داخلی ، واگذاری تلفن ثابت به روز در شهرهای کشور ، فراگیری خدمات پیامک(SMS )به عنوان یک وسیله ی ارتباطی ارزان ، ارتباط رومینگ با ۲۲ کشور و ۴۱ اپراتور در سال ۸۶ و رسیدن به ۱۰۰ کشور و ۲۱۰ اپراتور در پایان ۸۶
راه اندازی شبکه سراسری هوشمند با خدمات : IN
-کارت اعتباری
– نظرسنجی
– شبکه خصوصی مجازی
– مشاوره تلفنی
– شماره اختصاصی
– شماره فراگیر
– مکالمه های انبوه
افزایش پهنای باند اینترنت کشور تا ۵/۴ برابر، اقدام عملی در راستای خصوصی سازی مخابرات و فراهم کردن بستر لازم برای رفتن به بورس و واگذاری سهام ، کاهش قیمت تمام شده ی برخی از خدمات مخابرات.
سال ۱۳۸۷ – در سال ۸۷ ، برخورداری شبکه مخابراتی با ۲۴۷۴۹۴۴۸ مشترک تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن ثابت معادل ۳۴ درصد ، تعداد مشترکین تلفن همراه معادل ۳۱۲۹۷۶۶۹ مشترک، ضریب نفوذ تلفن همراه معادل ۹۸/۴۲ درصد ، جاده های تحت پوشش معادل ۳۷۲۹۲ کیلومتر ، تعداد ۸۱۹۶ دفتر ICT روستایی افزایش پهنای باند بین الملل معادل ۲۲۹۹۲ مگابیت بر ثانیه، ۵۲۸۶۷ پورت دسترسی دیتا ، بانکداری الکترونیکی به میزان۲۰۳۵۵ شعبه ، تعداد کاربران اینترنت معادل ۲۰ میلیون و ۱۵ هزار کاربر ، ۲۳۴ هزار و ۱۴۸دستگاه تلفن همگانی.
لازم به ذکر است در تاریخ۱۹/۵/۸۷ مخابرات به بورس راه یافته است و در مرحله اول عرضه ی ۵ درصد سهام شرکت مخابرات ایران در بورس محقق گردید.
سال ۱۳۸۸ – در سال ۸۸ ، برخورداری شبکه مخابراتی با ۲۵۴۱۰۳۶۱ مشترک تلفن ثابت ، ضریب نفوذ تلفن ثابت معادل۳۶/۳۴ درصدتعداد مشترکین تلفن همراه معادل ۳۵۴۲۷۱۰۱ مشترک ، ضریب نفوذ تلفن همراه معادل ۹۳/۴۷درصد، جاده های تحت پوشش معادل۴۰۲۳۸ کیلومتر، تعداد ۹۸۱۲ دفترICT روستایی ، افزایش پهنای باند بین الملل معادل ۲۶۱۵۴ مگابیت بر ثانیه ، ۹۱۰۱۶ پورت دسترسی دیتا ، بانکداری الکترونیکی به میزان ۲۲۳۹۸ شعبه ، تعداد کاربران اینترنت معادل ۲۵ میلیون و ۸۱۰ هزار کاربر ، ۲۵۱هزار و ۶۲۲ دستگاه تلفن همگانی .
تحقق کامل خصوصی سازی در مهرماه ۸۸ و انتخاب مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره و مشغول به کار شدن آنان .
شهریور ۸۹ – تعداد مشترکین تلفن ثابت کل کشور معادل ۲۵ میلیون و ۴۸۱ هزار و۱۲۴ مشترک می باشد، ضریب نفوذ تلفن ثابت معادل۰۷/۳۴ درصد در شهریور ماه ۸۹ می باشد ،تعداد مشترکین تلفن همراه معادل ۳۶ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۳۲۸ مشترک می باشد و ضریب نفوذ تلفن همراه ۲۵/۴۹ درصد شهرها و جاده های می باشد تحت پوشش تلفن همراه به ترتیب معادل۱۱۰۲ شهر و ۴۸ هزار کیلومتر جاده می باشد ،کشور ایران تاکنون با بیش از ۱۱۰ کشور و ۲۶۲ اپراتور ارتباط رومینگ بین الملل برقرار نموده است، تعداد آنتن های BTS نصب شده در سراسر کشور معادل ۱۹۱۰۰ آنتن می باشد ، تعداد روستاهای دارای ارتباط مخابراتی ۵۲۶۰۰ روستا و علاوه براین بیش از ۴۵ هزار تلفن خانگی در روستاها دایر می باشد ، تعداد دفاتر ICTروستایی نیز هم اکنون معادل ۱۰۰۰۰ دفتر می باشد ، بروزرسانی دایری تلفن ثابت و همراه در سراسر کشور ،تحقق کامل خصوصی سازی در مخابرات کشور در مهر ماه ۸۸ ، تعداد تلفن های همگانی شهری و راه دور در حال حاضر به ترتیب معادل ۲۳۰ هزار کیوسک و ۱۷۷ هزار و ۸۰۰کیوسک می باشد .
شبکه فیبرنوری کشور نیز معادل ۱۵۵ هزار کیلومتر (شبکه زیرساخت – شبکه استان ها) می باشد ، تعداد کاربران اینترنت در سال ۸۴ معادل ۸/۸ میلیون کاربر بوده که این رقم هم اکنون به۲/۲۷ میلیون کاربر افزایش یافته است ، تعداد پورت های دسترسی دیتا معادل ۱۷۱۰۰۰ پورت ، افزایش پهنای باند بین الملل به میزان ۲۶۷۰۰مگابیت برثانیه و تا کنون در ۱۲۲۳ شهر نیز شبکه انتقال اطلاعات ایجاد گردیده است ، اتصال ۷۶۵۰ مدرسه به شبکه ملی اینترنت ، واگذاری اینترنت به ۳۳۴ دانشگاه و بانکداری الکترونیک در ۲۲۴۰۰ شعبه ، ارائه سرویس های نوین تلفن همراه و ثابت در سطح وسیع به مشترکان .
بخش چهارم:
۲-۴-۱- دیگر سرویسهای مخابراتی
سرویس های دیتا
MPLS
PTP
PTMP
INTRANET
INTERNET
۹۷۱۱
شبکه خصوصی مجازی(VPN)
سرویس های تلفن ثابت
ایوان E1))
ثبت مشاغل(ثابت و همراه)
ANNOUNCE
سیم خصوصی
تلفن های ۴ و ۵ رقمی
ویدئو کنفرانس
مکالمه رایگان
مکالمه کنفرانسی
طرح های اختصاصی سیم مسی و فیبر نوری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.