تهیه منابع مالی، مادی برای رفع نیازهای آموزشی معلمین در کلاس
ایجاد تسهیلات برای راهنمایی و سرپرستی آموزشی
ایجاد تسهیلات برای آموزش ضمن خدمت پرسنل آموزشی
– مدیریت امور مالی – اداری:
آماده کردن بودجه مدرسه
ایجاد یک سیستم حسابرسی داخلی
نظارت بر خریدهای مدرسه
حسابرسی پولهای مدرسه
حسابرسی متعلقات مدرسه
نظارت بر انجام بی دردسر کارهای اداری
ساختمان مدرسه:
تعیین منابع و توسعه ساختمان مورد نیاز دانش آموزان
توسعه یک برنامه جامع برای توسعه و بهبودی منظم تشکیلات مدرسه
اجرای برنامه ها برای رشد و بهبودی منظم تسهیلات مدرسه
توسعه یک برنامه کارای استفاده و نگهداری از ساختمان مدرسه
نظارت بر کار خدمتکاران و سرایداران مدرسه
وظایف عمومی:
سازماندهی و برگزاری جلسات و کنفرانس ها
برخورد مناسب با درگیری های حساس بین فردی
جهت دهی وظایف و کار معاونین مدیر
تبلیغ و آگاه سازی مردم از کار مدرسه
تشخیص نقاط قدرت و ضعف برنامه های مدرسه
حضور در مناسبت ها چون صبحگاه ها، نمایش ها، مسابقات ورزشی
جوابگویی به مکاتبات
آماده کردن گزارش برای مدیریت ناحیه آموزشی
حضور در جلسات مدیران
ثبت اسناد مدرسه
زمان بندی برنامه های مدرسه (شیرازی،۱۳۷۳: ۳۳۴ ـ ۳۳۳).
باید خاطر نشان کرد که در اکثر موقعیت ها یک مدیر به تنهایی مسئولیت انجام فعالیت های فوق را به عهده ندارد. بسیاری از این مسئولیت ها بین دو یا سه مدیر (مدیر و معاونین) و دیگر مدیران و سرپرستان در ناحیه آموزشی تقسیم و انجام می شوند. اما در هر صورت او یا در انجام اکثر فعالیت های فوق شرکت می کند و یا اگر فعالیت ها به کس یا کسان دیگری تفویض شده اند، مسئول است که از اجرای آنها اطمینان حاصل نماید.
۲-۶٫ شیوه‌ی‌ انتخاب‌ مدیران‌ آموزشی:‌
شیوه‌ی‌ انتخاب‌ مدیران‌ آموزشی‌ به‌شیوه‌ی‌ اداره‌ی‌ آموزش‌ و پرورش‌ هر کشور(متمرکز، غیرمتمرکز، یا حد فاصل‌ این‌ دو) مربوط می‌شود. بنابراین‌ مدیران‌ آموزشی‌ممکن‌ است‌ به‌ یکی‌ از طرق‌ زیر واجد قدرت‌ و اختیار مدیر شوند و این‌ وظیفه‌ را برعهده‌ گیرند.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

  1. انتخاب‌ مدیر از بین‌ گروه‌ همکار در سازمان‌های‌ آموزشی‌ و توسط آنان‌
  2. انتصاب‌ به‌سمت‌ مدیریت‌ (مدیر انتصابی)‌
  3. شیوه‌ی‌ انتخابی‌ – انتصابی‌
  4. شیوه‌ی‌ مدیریابی‌ و انتصابی‌

در ایران‌ معمولا مدیران‌ عالی‌، میانی‌ و اجرایی‌ (مدارس‌) آموزش‌ و پرورش‌ با شیوه‌ی‌ دوم‌ و چهارم‌ منصوب‌ می‌گردند. به ‌نظر می‌رسد که‌ در سازمان‌های‌ آموزش‌ و پرورش‌ به ‌لحاظ ماهیت‌ فعالیت‌ این‌ سازمان‌ها و تأثیر عمیقی‌ که‌ شخصیت‌ و خلاقیت ‌اخلاقی‌، عملی‌ و تجربی‌ مدیران‌ آموزشی‌ در تحقق‌ اهداف‌ سازمان‌ دارد، شیوه‌ی‌ سوم ‌شیوه‌ای‌ مناسب‌ باشد و بهتر است‌ که‌ مدیران‌ مختلف‌ آموزش‌ و پرورش‌ به ‌ویژه‌ مدیران ‌مدارس‌ به ‌شیوه‌ ی انتخابی‌ – انتصابی‌ منصوب‌ گردند (صافی‌، ۱۳۸۰).