تدوین و طراحی استراتژی، برنامه ریزی گردشگری

بیانگر تصویری واقعی است از آن چه که یک سازمان (مقصد گردشگری) می خواهد در آینده به آن دست یابد (دیوید، 1999).
تدوین چشم انداز به طور گسترده در برنامه ریزی برای جامعه گردشگری به کار برده می شود. زمانی که یک جامعه شیوه هایی را برای مدیریت و اداره توسعه گردشگری و استفاده از منابع مشترک خود مورد توجه قرار می دهد، آن جامعه به ایجاد یک فرایند به منظور مشارکت دادن معنادار بخش های مختلف جامعه با اهداف متفاوت نیاز دارد ( بوسلمن و همکاران، 1999: 26). در برنامه ریزی مدرن گردشگری، این موضوع به نظریه چشم انداز معروف است. جمال و گتز ( 1997: 215-216) در رابطه با تدوین چشم انداز معتقد اند:
یک بیانیه چشم انداز مناسب و جامعه محور جهت دهی اثر بخشی را برای بخش دولتی و خصوصی به منظور مدیریت منابع گردشگری جامعه در بلند مدت ارائه می دهد.
موفقیت بیانیه چشم انداز جامعه محور در دست یابی به یک اجماع در جامعه در قبال برنامه ریزی و توسعه مقصد به طور مستقیم به سطح مشارکت جامعه در فرآیند تدوین چشم انداز بستگی دارد.
2-6-2 بیانیه ماموریت
ماموریت آن چیزی است که سازمان برای دست یابی به آن تلاش می کند و فلسفه وجودی سازمان است ( رحمان سرشت و جمشیدنژاد، 1379: 30). بیانیه ماموریت سندی است که یک سازمان را از سایر سازمان های مشابه متمایز می نماید ( پارسائیان و اعرابی، 1379: 34). تدوین ماموریت نیازمند ارزیابی منابع و استعداد های گردشگری جامعه در کنار تحلیل عقاید ذینفعان است. در واقع بیانیه ماموریت یک بیانیه هدف است، به طوری که بدون بیانیه ماموریت مقصد گردشگری به منظور اولویت بندی اقدامات اجرایی خود با مشکل مواجه شده و در برابر رویدادهای محیطی به جای پیشرفت در جهت دستیابی به آرزو ها و خواسته هایش، خود را همیشه منفعل می بیند (پتر، 2004: 91)
3-6-2 تجزیه و تحلیل محیطی
تجزیه و تحلیل محیطی چند هدف زیر را دنبال می کند:
1- شناخت وضعیت فعلی و تغییرات آینده یا شناخت آینده و پی بردن عمیق تر به وضع فعلی
2- فرآهم نمودن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری صحیح مدیران استراتژیک به منظور انتخاب استراتژی های مناسب
3- فرآهم کردن امکانات و تصحیلات و آمادگی لازم در سازمان برای دستیابی به تفکر راهبردی به جای تنها فکر کردن به امور روزمره
4- طرح ریزی نمودن استراتژی های متعدد و محتمل و پیش بینی درصد احتمال وقوع حوادث و تغییرات و اولویت استراتژی های مختلف.
4-6-2 تعیین اهداف بلند مدت
تعیین اهداف بلند مدت از آن جهت با اهمیت به شمار می رود که نتایج مورد انتظار و دلخواه را از توسعه گردشگری در یک منطقه بیان می کند (سازمان جهانی گردشگری، 1379: 32). تدوین چشم انداز و ماموریت به طور معمول توسط گروه های وسیعی از ذینفعان صورت می پذیرد اما تدوین اهداف بلندمدت، اهداف کوتاه مدت و استراتژی های توسعه، اغلب توسط گروه کوچکی از متخصصین صورت می پذیرد (سوسکیند، 2001). هدف گردشگری هر مقصد گردشگری حساس به مسائل می بایست به حداکثر رسانیدن منافع و حداقل نمودن ریسک های گردشگری باشد ( بوسلمن و همکاران، 1999: 11-10).
5-6-2 اهداف عملیاتی یا کوتاه مدت
اهداف عملیاتی عبارتند از نتایج پایانی فعالیت برنامه ریزی شده ( اعرابی و ایزدی، 1381: 23). دستیابی به اهداف عملیاتی می بایست منجر به موفقیت مقصد گردشگری شود. تدوین اهداف عملیاتی یا کوتاه مدت مرحله عملیاتی و واقعی از فرایند برنامه ریزی راهبردی کردشکری می باشد، به طوری که در قالب نتایج قابل انتظار در پروژه ها تعریف می شوند، اهداف عملیاتی از اهداف بلند مدت طرح گردشگری ناشی شده و از آن حمایت می کنند. اهداف کوتاه مدت تعهدات واقعی را نشان داده و آن را به طور معمول به صورت کمی نشان می دهد (تونگ و میوت، 1993). به ظوری که در برنامه ریزی گردشگری موسوم است اهداف بلند مدت به اهداف کلی تر توسعه اشاره داشته و اهداف عملیاتی به اهداف مشخص تر و اغلب کمی تاکید دارد (اینسکیپ، 1991: 51).
6-6-2 تدوین و طراحی استراتژی
پس از بیان ارکان جهت ساز سازمان و مطالعات محیط خارجی و تجزیه و تحلیل محیط داخلی نوبت به طراحی استراتژی می رسد. استراتژی در واقع همان مسیر یا راه و روش کلی است که مدیران عالی برای حرکت سازمان به سوی هدف های اصلی انتخاب می کنند و بدیهی است که این انتخاب نقش تعیین کننده ای در سرنوشت سازمان دارد. همچنین می توان راه رسیدن به هدف های اساسی سازمان را استراتژی نامید.
هر سازمانی معمولاً راه ها یا الگوهای مختلفی برای حرکت و فعالیت خود را در پیش رو دارد و می خواهد مناسب ترین آنها را برای هدایت عملیات سازمان انتخاب نماید. این الگو ها و شیوه ها را گزینه های استراتژیک می گویند که مدیران و برنامه ریزان سازمان باید به تجزیه و تحلیل و ارزیابی آنها پرداخته و در نهایت برترین آنها را به عنوان استراتژی های سازمان برگزینند.
7-2 بررسی اجمالی وضع موجود شهرستان تکاب
1-7-2 موقعیت جغرافیایی شهرستان تکاب
شهرستان تَکاب، یکی از شهرستان های استان آذربایجان غربی است که در جنوب شرقی این استان واقع شده است. مرکز این شهرستان شهر تکاب است و در تقسیمات کشوری سال 1316 شمسی تکاب بخشی از شهرستان مراغه در استان سوم و چهارم (آذربایجان ) ثبت شده است. در سال 1337 ه.ش آذربایجان به دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تقسیم شد و بخش میاندوآب به شهرستان تبدیل گردید و در1339ه‍ .ش بخش تکاب از مراغه جدا و جزو شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی شد. بر طبق تصویبنامه هیئت وزیران در 1369ه‍ .ش، بخش تکاب به مرکزیت شهر تکاب شامل دهستانهای کرفتو، تخت سلیمان ، افشار، انصار و ساروق در شهرستان میاندوآب تشکیل شد. در همان سال، این بخش به مرکزیت شهر تکاب به شهرستان تبدیل گردید (ایران . قوانین و احکام ، ص 802 ـ803 ؛ ایران . وزارت کشور، ص{ 9 } )..
شکل1-2: نقشه ایران و موقعیت شهرستان تکاب و تخت سلیمان

                                                    .