تغییرات جمعیتی، تغییرات جمعیت

دهستان ساروق
8513
4156
4358
1623
8513
دهستان چمن
3613
1866
1747
748
1613
تحلیل وضعیت جمعیت شهرستان تکاب
براساس سر شماری عمومی نفوس و مسکن در سالهای 1355و1365 و1375 و 1385ساختار جمعیتی شهرستان تکاب تغیرات عمده ای داشته که قابل بررسی و مطالعه است و ضرورت مطالعه آن برای جمعیت شناسان و برنامه ریزان جمعیت ضروری به نظر می رسد. شهرستان تکاب بر عکس ساختار ظاهری و شکل معماری و ساختمانی که در طول سال های متمادی کمترین تغییرات را داشته اما از لحاظ شکل و بافت جمعیتی (قومی ـنژادی) تغیراتی زیادی نموده که این تغییرات در طول سال های ذکر شده آماری کاملآ محسوس و قابل مشاهده است. ازجمله این تغیرات تخلیه کامل تعدادی از روستاها و تراکم بیش از حد جمعیتی در بعضی از مناطق است. با بررسی های بعمل آمده از تغییرات جمعیت این مناطق مشخص می شود که در طول سالیان متمادی این تغیرات ادامه داشته اما عمده تغیرات مربوط به دهه سی می شود که با مهاجرت تعدادی زیادی از ساکنین اقلیت های مذهبی (یهودی وکلیمی و فرقه بهایی ) از داخل شهرو وروستاهای اطراف به دیگر شهرهای ایران و در بعضی مواقع به خارج از کشور صورت گرفته است. با مهاجرات این افراد بسیاری از مناطق خالی از سکنه شده که در این موارد می توان به محله موسایی تپه و چند روستای دیگر اشاره نمود. از دیگر تغییرات مهاجرت تعدادی از خانوارهای زنجانی وهمدانی است که با آمدن و ساکن شدن این خانواده ها در شهر تکاب تغیراتی در بافت جمعیتی ایجاد گردید. این خانواده ها از آنجایی که اکثراً از کسبه و بازاری ها بودند در شکل و وضیعت اقتصادی ساکنین شهر تحولاتی بوجود آوردند این تغییرات بیشتر بین سال های 1335تاسال1340 اتفاق افتاد. بعد از سال 1340 که هم زمان با تحولات سیاسی کشور وتقسیم اراضی زمین های کشاوزری بود . شکل جمعیتی به نوعی تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت. با آغاز تقسیمات اراضی ونوع دیگر مالکیت و بهره برداری از زمین های کشاورزی شیوه خاص مهاجرت ها شروع گردید. بطوری که تعدادی از کشاورزان که فاقد زمین بودند و تعدادی که دارای زمین ولی فاقد امکانات بهره برداری از زمین بودند چاره را در مهاجرت به شهر بزرگتر دیدند. با شروع این مهاجرتها به شهر بطورکلی تغییراتی در شکل جمعیت بوجود آمد. در کنار این نوع مهاجرتها تعداد زیادی از ساکنین شهر تکاب به شهرهایی چون زنجان ـ ارومیه ـ تهران و شهرهای اطراف سرازیر شدند. این شیوه مهاجرت وتغییرات جمعیتی تا شروع انقلاب اسلامی ادامه داشت که بعد از آن در سال 1375 با سرعت وشدت فراوانی شتاب گرفت بطوری که در مدت اندکی تعداد زیادی از روستاها بطور کامل خالی از سکنه شده و تعداد زیادی از ساکنین شهر به سایر شهرها مهاجرت نمودند. از عوامل تشدید کننده این مهاجرتها میتوان از نبود امکانات رفاهی در روستاها و وجود رفاه نسبی در شهر و در بعضی از مناطق خصوصآً روستاهای کردنشین نا امنی و درگیری های که توسط عوامل بیگانه وضد انقلاب بوجود می امد اشاره داشت.
جدول4-2: مقایسه شاخص های جمعیت در سالهای 1375 و 1385
شرح
استان
شهرستان
نسبت شهرستان به استان
رتبه شهرستان
تعداد جمعیت 1375
2496320
84901

                                                    .