اطاقهای ضد مواد پرتوزا برای نگهداری محموله های پرتوزا:
مواد پرتوزا ( رادیواکتیو ) باید در فاصله بیش از 6 متر نسبت به سایر مواد و یا در اطاقهای عایق بندی شده نسبت به تشعشعات نگهداری شوند.
سردخانه ها با درجات مختلف برودت برای کالاهای فاسد شدنی: بنا به مقتضیات منطقه و پایانه، اگر بارهای فاسدشدنی جزء محموله های روزمره و یا فصلی باشد ، باید تمهیدات لازم به لحاظ ایجاد سردخانه با تسهیلات مورد نیاز تدارک دیده شود.
انبار اعضای بدن انسان: امروزه حمل و نقل هوایی یک سیستم کارآمد در خدمت پیوند اعضای بدن انسان است. اعضای بدن باید تحت شرایط ویژه ای قابل نگهداری در پایانه بار باشند.
انبار کالاهای خطرناک و محوطه ای برای پردازش آنها: کالای خطرناک به اشیایی اطلاق می شود که بطور بالقوه خطرزا هستند، ولی حمل آنها در ترابری هوایی غیر مجاز نیست. نگهداری این گونه کالاها باید در شرایط مقتضی انجام شود. (صفارزاده،1387: 732 )
4-7-5 محوطه گمرک خروجی:
یکی از اصلی ترین کنترلهای دولتی، گمرک است. خروج بارهای خروجی بین المللی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. (صفارزاده،1387: 734)
4-7-6 محوطه بازرسی ایمنی و کنترلهای امنیتی:
کلیه مقررات امنیتی و ایمنی باید در طرح پایانه باری لحاظ شود تا از پردازش صحیح بار در تمام تسهیلات اطمینان حاصل شود. این ملاحظات باید بدون ایجاد تداخل در روند باربری انجام شود. (صفارزاده،1387: 735 )
4-7-7 محوطه پست:
با توجه به آمار پستی و تسهیلات موجود در فرودگاههای بین المللی و با توجه به این که محموله های پستی غالباً با هواپیماهای مسافری حمل و نقل می شود، لذا ضروری است که دفتر پستی در کنار پایانه بار به منظور انجام امور اداری، پردازش محموله های کوچک، توزین، پخش و انجام تشریفات مربوط به محموله های پستی ورودی و خروجی و انتقالی ایجاد شود. (صفارزاده،1387: 736 )
4-7-8 محوطه اداری و مالی مراجعین:
دفاتر و تسهیلات ارتباطی خاصی برای پردازش مدارک و روند کنترل بار در پایانه مورد نیاز است. انواع دفاتری که ممکن است درمحوطه اداری و مالی پایانه بار هوایی لازم باشد عبارتست از:
دفاتر خدمات رسانی به مشتریان برای بارهای ورودی و خروجی: این دفاتر باید در بخش زمینی و در طبقه اول برای دسترسی آسان مشتریان مکان یابی شود.
دفاتر شمارش و موارد دیگر بازرسی: اینگونه دفاتر باید در طبقات بالای طبقه دریافت یا تحویل بار قرار گیرد تا محوطه پهلوگیری برای انجام امور دچار کمبود فضا نشود.
دفتر اداری انبار: این دفتر باید در محوطه پردازش بار قرار گیرد، ولی ابعاد آن نباید بیش از حد متعارف باشد تا اختلالی در جریان بار ایجاد نشود. (صفارزاده،1387: 737 )
4-7-9 محوطه باربندی:
باربندی به فرآیند دریافت بار فله خروجی از محوطه نگهداری و قراردادن آنها در تجهیزات باربری از قبیل گاریها و صندوقه ها اطلاق می شود.
عملیات باربندی باید هر چه نزدیکتر نسبت به محوطه نگهداری کالای فله باشد. (صفارزاده،1387: 738 )
4-7-10 محوطه نگهداری گاری یا صندوقه بار خروجی:
گرچه معمولاً عملیات باربندی کمی قبل از پرواز صورت می گیرد، ولی بعضاً ممکن است گاریها و صندوقه ها چند ساعت قبل از پرواز باربندی شوند. به همین منظور باید فضای کافی در داخل و خارج پایانه برای گاریها و صندوقه ها در نظر گرفته شود تا در زمان مناسب برای پرواز حمل شوند. (صفارزاده،1387: 738 )
4-7-11 محوطه نگهداری باردانهای شرکتهای حمل و نقل:
فضای کافی همانند باردانهای بارگیری شده در پایانه، باید برای نگهداری باردانهایی که توسط شرکتهای حمل و نقل بارگیری شده و در محوطه پذیرش دریافت شده است، تأمین شود تا در موقع مناسب برای پرواز حمل شوند. برای این منظور می توان از سیستم گاری یا ترابر– بالابر استفاده کرد. (صفارزاده،1387: 738 )