استخوان حکم به نصف دیه صدمه شکستگی داده اند و نیز اصل ظریف که به بیان دیه این صدمه در استخوان بازو به طور خاص پرداخته می‌باشد.
دلیل بندهای فوق اصل ظریف می باشد که برخی فقهاء نیز مطابق آن حکم داده‌اند. این اصل مقرر می‌دارد:
«بازو زمانی که بشکند و بهبود کامل و بدون عیب یابد دیه آن یک پنجم دیه دست یعنی یکصد دینار است. و دیه موضحه آن یک چهارم دیه شکستگی یعنی 25 دینار و دیه دررفتگی بازو نصف دیه شکستگی یعنی 50 دینار و دیه سوراخ کردن بازو یک چهارم دیه شکستگی یعنی 25 دینار می‌باشد»
قانون مجازات اسلامی دیه استخوان بازو را به طور جداگانه بیان نکرده است بنابراین آن را مشمول قاعده مذکور در ماده 569 دانسته است. با تطبیق ماده مذکور با متون روائی و فقهی مذکور در بالا به این نتیجه می رسیم که ماده 569 دیه اکثر صدمات بازو را مطابق متون روائی و فقهی آورده است تنها بحث در مورد صدمه شکستن می باشد که قانون مطابق قاعده مشهور در شکستگی، در صورت عدم بهبودی حکم به یکصد دینار و در صورت بهبودی حکم به چهار پنجم دیه شکستگی با عدم بهبودی یعنی 80 دینار را داده است منتهی متن روایت ظریف تنها دیه بهبودی کامل را بیان کرده و تصریح به یکصد دینار دیه در این مورد دارد. البته فقهائی که یکصد دینار را حکم دیه در شکستگی با بهبودی کامل قرار داده اند حکم دیه شکستگی و عدم بهبودی کامل را بیان نکرده اند که در این صدمه می بایست ارش تعیین نمود که مبلغ آن می بایست از صدمه شکستگی با بهبودی کامل بیشتر باشد.
آنچه با بررسی متون فقهی حاصل شد اینکه اکثر فقهاء نسبت به بیان دیه صدمات وارده بر استخوان بازو با عنوان خاص نپرداخته اند و عده‌ای تنها به بیان نقل قول سایر فقیهان پرداخته‌اند. تنها تنی چند از فقها به بررسی و استنباط احکام فقهی استخوان بازو به طور خاص پرداخته اند. مشهور فقهاء فتوی به قواعد تاسیسی در صدمات استخوان داده که متن این قواعد در قانون مجازات اسلامی بیان شده و دیگر به بیان دیه استخوان بازو با عنوان خاص نپرداخته‌اند که با تطبیق این قواعد با فتوی فقهائی که به طور خاص به بررسی استخوان بازو پرداخته اند این نتیجه حاصل شد که جز در دیه شکستگی، فتوی یکسان است. البته شیخ طوسی در دیه شکستگی دست که بهبود بدون عیب یابد می فرماید:
إذا کسر یده، فجبرت، فان انجبرت على الاستقامه کان علیه خمس دیه الید ترجمه: اگر دست بشکند و بهبود کامل یابد دیه آن یک پنجم دیه دست است. در صورتیکه این قاعده را در شکستگی بازو پیاده سازیم می توانیم بگوئیم تمامی قواعد مذکور در کتب فقهی با آنچه در اصل ظریف آمده منطبق است.
در صورتی که بخواهیم متنی را از متون روائی به عنوان ماده قانونی دیه صدمات استخوان بازو بیان کنیم پیشنهاد می شود متن زیر در قانون مجازات افزوده شود:
«شکستگی بازو در صورت بهبودی کامل موجب ده درصد دیه کامل، موضحه و نیز سوراخ کردن آن موجب دو و نیم درصد دیه کامل و دررفتگی آن موجب پنج درصد دیه کامل است.»
سازمان پزشکی قانونی به منظور صدور گواهی یکسان در صدمات استخوان بازو، نسبت به بررسی صدمات شکستگی و خردشدگی پرداخته و دیات زیر را مقرر داشته:
– شکستگی ساده بدون عیب بهبود یافته: 8 درصد دیه کامل
– شکستگی ساده معیوب بهبود یافته: 10 درصد دیه کامل
– خردشدگی بدون عیب بهبود یافته: 13.3 درصد دیه کامل


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– خردشدگی معیوب بهبود یافته: 16.6 درصد دیه کامل
تعیین دیات فوق بر اساس قواعد مذکور در قانون مجازات نسبت به صدمات شکستگی و خردشدگی می باشد. ایراد عدم بررسی تمامی صدمات وارد بر استخوان بازو بر پزشکی قانونی نیز وارد است.
گفتار ششم: ساعد
ساعد از دو استخوان به نام‌های درشت نی و نازک نی تشکیل شده است و فقهاء در این مورد که آیا شکستگی ساعد با شکستن هر دو استخوان درشت نی و نازک نی حاصل می‌شود یا شکستن یکی از آندو هم کافی است اختلاف نظر دارند. سردرگمی بیشتر برای یافتن فتوی در این مورد مطلق آوردن حکم دیه این شکستگی بدون تقیید به حالت بهبودی یا عدم بهبودی در فتاوی برخی فقهاء است.
با توجه به اینکه تنها عده کمی از فقها به بررسی برخی صدمات این استخوان پرداخته اند، در ادامه به تبیین روایات و فتاوی موجود برای تعیین دیه صدمات وارده بر استخوان ساعد می‎پردازیم.
الف. شکستن ساعد و عدم بهبودی کامل
حکم این مورد در متون روائی و فقهی به طور خاص بیان نشده است. فقیهانی که مطابق اصل ظریف به استخراج احکام فقهی در دیه صدمات مربوط به استخوان پرداخته اند در این صدمه مطلبی بیان نکرده اند که می بایست برای آن ارش در نظر گرفته شود و با توجه به شدیدتر بودن این صدمه از صدمه بعد، ارش آن می بایست از دیه تعیین شده برای صدمه بعد بیشتر باشد. برخی فقها دیه شکستن ساعد را به طور مطلق بیان کرده و در آن یکصد دینار را ثابت دانسته‌اند.
روایت ظریف در صدمه شکستن ساعد مقرر داشته: فی الساعد إذا کسر فجبر على غیر عثم و لا عیب ثلث دیه النفس ثلاثمائه و ثلاثه و ثلاثون دیناراً و ثلث دینار، فإن کسر إحدى القصبتین من الساعدین فدیتها خمس دیه الید مائه دینار. ترجمه: ساعد زمانی که بشکند و بهبود بدون نقص و عیب یابد یک سوم دیه نفس یعنی سیصد و سی و سه دینار و یک سوم دینار دیه دارد و اگر یکی از دو استخوان ساعد بشکند دیه آن یک پنجم دیه دست یعنی یکصد دینار می باشد.
برخی فقها ادعا کرده اند که ظاهراً لفظ «غیر» در روایت زاید است بدین معنا که قسمت ایتدا روایت به بیان حکم شکستن ساعد و عدم بهبودی کامل پرداخته و دیه آن را یک سوم دیه نفس دانسته است.
فقیهانی که قاعده شکستگی را پذیرفته اند در این مورد قائل به یک پنجم دیه عضو یعنی یکصد دینار هستند منتهی در این مورد که آیا شکسته شدن هر دو استخوان نازک نی و درشت نی، یکصد دینار دیه دارد یا شکسته شدن یک از آنها هم کافی است مطلبی بیان نشده است. بیان شد که مرحوم شیخ طوسی در شکستگی دست با بهبودی قائل به یک پنجم دیه دست هستند.
با توجه به ایراداتی که در اصطیاد قاعده شکستگی استخوان وجود دارد که در فصل بعد به طور مبسوط بررسی خواهد شد و با توجه به اینکه مطابق قاعده شیخ طوسی و اصل ظریف یک پنجم برای شکستگی ساعد با بهبودی بوده، قول به ارش در این صدمه صحیح‌تر به نظر می‌رسد.
ب. شکستن استخوان ساعد با بهبودی کامل
در مورد دیه شکستن ساعد نظرات زیر در متون فقهی وجود دارد:
1. دیه شکستن دو استخوان یک پنجم دیه قطع دست یا پا است که صد دینار باشد و دیه شکستن یک استخوان پنجاه دیناراست. مرحوم علامه مجلسی می فرمایند: در هر ساعد دو استخوان هست و اگر هر دو بشکند یکصد دینار دیه دارد و اگر یکی از آندو بشکند دیه آن پنجاه دینار است.
2. برخی فقهاء پس از اذعان به این مطلب که نمی‏توان بطور قطع و یقین نظر داد که شکستن ساعد و ساق پا دیه مقدره دارد فرموده اند: «(چون مدرک عمده، معتبره ظریف است و آن علاوه بر اضطراب در متن، با نسخ متفاوت نقل شده و در عین حال به لحاظ اعتبار آن و با توجه به نسخ فقیه و تهذیب و بعضی از نسخ کافی ) احتیاط آن است که در خصوص کسر ساعد ( هر دو استخوان ) چنانچه بدون عیب بهبود حاصل شد 333 و یک سوم دینار به عنوان دیه پرداخت شود و اگر یکی از دو استخوان بشکند و بدون عیب بهبود حاصل شود صد دینار پرداخت شود.» با توجه به اینکه ایشان در سوال دیگر فتوی به یکصد دینار دیه برای شکستگی ساعد و بهبود آن داده اند مستحب بودن این احتیاط بدست می آید.
3. برخی فتوی به 333 و یک سوم دینار در شکستگی ساعد داده اند و اگر یکی از دو استخوان ساعد بشکند 100 دینار را ثابت دانسته اند.

4. برخی تنها به بیان شکسته شدن یکی از دو استخوان ساعد پرداخته و قائل به یکصد دینار در آن شده‌اند.
مرحوم ابن حمزه اولین فقیهی است که در متون فقهی خود به بیان مساله شکستن ساعد پرداخته است و قائل به یکصد دینار در شکسته شدن یکی از دو استخوان ساعد می‌باشد. ایشان تفاوتی میان حالت بهبودی و عدم بهبودی نگذاشته‌اند.
روایت ظریف در مورد دیه ساعد به وجوه مختلف بیان شده است. کافی چند عبارت در صدمه واحد داشته و برای همین برخی فقهاء قائل به عدم اعتبار روایت کافی در این مورد به دلیل اختلاف نسخ شده اند. اما روایات مذکور در فقیه و تهذیب به یک بیان آمده است و دیه شکستگی هر دو استخوان ساعد را در صورتی بهبودی کامل، یک سوم دیه کامل و دیه شکستگی یک استخوان ساعد را یکصد دینار تعیین کرده‌ است. برخی فقهاء با توجه به اختلاف روایات و با تمسک به اصل برائت از زائد در شکستگی دو استخوان ساعد با بهبودی، قدر متیقن را یکصد دینار دانسته اند.
با توجه به اختلاف در دیه شکستن ساعد و با توجه به اینکه بسیاری فقهاء تنها به نقل قول از سایر فقها بسنده کرده و تحلیلی برای یافتن قول برتر ارائه نداده اند باید گفت در متون فقهی برای کشف دیه شکستن ساعد، نمی توان قول متقنی را بدست آورد. متاسفانه همانگونه که در ادامه این پایان نامه خواهیم گفت هیچ فقیهی به استنباط احکام فقهی مربوط به صدمات استخوان به طور منسجم و با نقل اقوال و ارائه تحلیل برای یافتن قول برتر نپرداخته و در متون فقهی در بسیاری از موارد تنها به نقل قول سایر فقیهان بسنده شده است. گویا کتب فقهی در برخی ابواب تنها به بیان نظرات پرداخته و آنچه از یک فقیه مورد انتظار است حاصل نشده است. لکن با توجه به متون فقهی و روائی موجود می توان گفت روایت کافی به دلیل اختلاف نسخ از اعتبار ساقط است و مطابق روایت فقیه و تهذیب دیه شکستگی هر دو استخوان ساعد را در صورت بهبودی کامل، یک سوم دیه کامل و دیه شکستگی یک استخوان ساعد را یکصد دینار تعیین کرد.
ج. ترک برداشتن ساعد:
در این جنایت هشتاد دینار(یا چهار پنجم دیه شکستن یا هشت درصد دیه کامل) به عنوان دیه ثابت است. در صورتیکه قاعده مشهور در این صدمه را با دیه شکستگی یکی از استخوان‎های ساعد بسنجیم، این قاعده و اصل ظریف منطبق با یکدیگر هستند.
د. موضحه ساعد:
در این جنایت بیست و پنج دینار( یا یک چهارم دیه شکستن یا دو و نیم درصد دیه کامل) به عنوان دیه ثابت است. مرحوم شیخ طوسی در این مورد می فرمایند:
فیها نصف عشر دیه ذلک العضو ترجمه: در این جنایت نیمی از یک دهم(یعنی یک بیستم) دیه عضو ثابت است. با توجه به اینکه دیه دست 500 دینار است یک بیستم آن 25 دینار می‌شود. قاعده مشهور میان فقها در صدمه موضحه که در فصل بعد به طور مبسوط بررسی خواهد شد نیز حکم به یک چهارم دیه شکستگی می‌کند.
هـ . دررفتگی ساعد:
در این جنایت یکصد دینار(همانند دیه شکستن یا ده درصد دیه کامل) به عنوان دیه ثابت است. دیه تعیین شده در اصل ظریف را می بایست استثنائی بر قاعده دیه دررفتگی دانست. چراکه همانگونه که بیان خواهیم کرد مطابق قاعده در این صدمه یک دوم دیه شکستگی ثابت است.
و. سوراخ کردن ساعد:
در این جنایت دوازده و نیم دینار( یک هشتم دیه شکستن یا 1.25 درصد دیه کامل) به عنوان دیه ثابت است. مستند این فتوی تنها اصل ظریف بوده و باید گفت مطابق اصل ظریف، دیه سوراخ کردن ساع استثنائی بر قاعده دیه سوراخ کردن که حکم به یک چهارم دیه شکستنگی در این صدمه می دهد، می باشد.
دلیل این بندها روایت ظریف می باشد دسته ای از فقهاء مطابق آن فتوی داده اند که بعضاً به ذکر برخی صدمات پرداخته و بعضی تمامی صدمات را ذکر کرده اند. روایت مقرر داشته:
«اگر هر دو استخوان ساعد بشکند و بهبود بدون عیب یابد یک سوم دیه نفس یعنی سیصد و سی و سه دینار و یک سوم یک دینار دیه دارد و اگر یکی از دو استخوان ساعد بشکند دیه آن یک پنجم دیه دست یعنی یکصد دینار می باشد، ترک برداشتن هر یک از استخوان های ساعد، چهار پنجم دیه شکستگی، دیه موضحه یک چهارم دیه شکستگی یعنی 25 دینار، دیه دررفتگی یکصد دینار که همان یک پنجم دیه شکستگی بوده می باشد و دیه سوراخ کردن نصف دیه موضحه یعنی دوازده و نیم دینار می باشد.»

قانون مجازات به بیان دیه صدمات وارده بر استخوان ساعد به طور خاص نپرداخته و تعیین دیه آن را به قواعد کلی مذکور در تعیین دیه صدمات استخوان سپرده است. ماده 569 به بیان به بیان قواعد دیه صدمات استخوان پرداخته و با تطبیق این ماده بر اصل ظریف و فتاوی منتخب به عنوان فتوی برتر در دیه صدمات استخوان ساعد به این نتیجه می رسیم که قانون مجازات تنها در صدمات ترک برداشتن و موضحه با اصل ظریف منطبق می باشد.
با توجه به بررسی‌های فوق پیشنهاد می شود متن زیر به عنوان دیه استخوان ساعد در قانون مجازات اسلامی افزوده شود:
«شکستگی هر دو استخوان ساعد در صورت بهبودی کامل موجب یک سوم دیه کامل و شکستگی یکی از دو استخوان آن در صورت بهبودی کامل، موجب ده درصد دیه کامل، ترک برداشتن یکی از آن دو موجب هشت درصد دیه کامل و موضحه و سوراخ کردن هر یک از دو استخوان موجب دو و نیم درصد دیه کامل است. دررفتگی موجب ده درصد دیه کامل است.»
دیه صدماتی که در ماده پیشنهادی ذکر نشده با توجه به قواعد موجود به صورت ارش محاسبه می‌شود.
از نظر کارشناسی پزشکی قانونی، ساعد دارای دو استخوان مجزا است. در شکستگی هم زمان دو استخوان، شکستگی و محل آن در هر استخوان گزارش شود. در صورت استعلام قضایی برای استخوان دوم ارش معادل دیه شکستگی استخوان تعیین گردد.
سازمان پزشکی قانونی همانند آنچه در استخوان بازو بیان کردیم در مورد دیه صدمه‌های شکستگی و خردشدگی وارد بر استخوان ساعد بیان کرده است.
گفتار هفتم: آرنج
آرنج در لغت عربی مرفق نامیده می شود و این لغت در قرآن کریم آمده است:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ»
ترجمه: اى کسانى که ایمان آورده‌اید هنگامى که به نماز مى‌ایستید، صورت و دستها را تا آرنج بشویید و سر و پاها را تا مفصل‌[ برآمدگى پشت پا] مسح کنید.
مرافق جمع مرفق بمعنى آرنج است در لغت عرب آنرا مجمع ساعد و بازو یا محل وصل ساعد در بازو گفته اند. فقها در این که ابتداى آرنج، انتهاى ساعد یا میان بازو و ساعد است، اختلاف دارند. منظور از مجمع ساعد و بازو همانگونه که بسیاری از فقهاء گفته اند سر هر دو استخوان بازو و ساعد بوده که به یکدیگر وصل می شوند. مطابق تعریف دیگر بیان شده منظور از آرنج، سر استخوان ساعد است که در استخوان بازو وصل شده است. بنابراین می‌توان گفت منظور از آرنج همانگونه که صاحب جواهر ادعای شهرت کرده اند انتهای دو استخوان بازو و ساعد که به یکدیگر وصل شده، می باشد.
الف. شکستن آرنج و عدم بهبودی کامل
در دیه این صدمه میان فقها سه نظر وجود دارد که یکی از این سه نظر را می توان هماهنگ با صدمه شکستگی آرنج با بهبودی دانست. این سه نظر به قرار زیر است:
1. فقهائی که با توجه به قاعده شکستگی به تعیین دیه پرداخته اند که در این صدمه قایل به یک پنجم دیه عضو یعنی یکصد دینار هستند.
2.روایت ظریف که مستند بندهای بعدی می باشد در مورد این جنایت مطلبی را بیان نکرده است. بنابراین فقیهانی که با توجه به متون روائی از جمله اصل ظریف حکم دیه شکستگی را بیان کرده‌اند در دیه این صدمه مطلبی بیان نکرده اند. بنابر قول این دسته فقهاء در این صدمه، می‌بایست ارش پرداخت شود و با توجه به شدیدتر بودن این صدمه از نوع بعد، ارش آن می‌بایست بیش از دیه تعیین شده برای صدمه بعدی باشد.
3. مرحوم ابن حمزه به عنوان اولین فقیهی است که در کتب فقهی به بیان دیه آرنج پرداخته و همانگونه که برخی فقهاء دیگر نیز گفته اند، در شکستگی آرنج به طور مطلق، یک پنجم دیه دست یعنی یکصد دینار را لازم می داند. با اطلاق شکستگی و عدم تعیین بهبودی یا عدم بهبودی آن، می توان اطلاق را حمل بر حالت بهبودی دانست که میزان مذکور در این قول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *