و دیه دررفتگی آنها 5 دینار و یک سوم دینار، و دیه سوراخ کردن آنها دو دینار و دو سوم دینار، و دیه جدا کردن(فک) آنها 3 دینار و دوسوم دینار می باشد.»
اولین فقیهی که در کتاب فقهی به بیان دیه صدمه شکستگی این استخوان پرداخته مرحوم ابن حمزه است و دیه شکستگی این استخوان را همانند اصل ظریف بیان کرده اند. با این تفاوت که در این بند انگشت نصف دیه شکستگی بند وسط را تعیین کرده است که معادل 5 دینار و دو سوم دینار (چهار ششم) می شود که اختلافی بسیار اندک با اصل ظریف دارد.
در مورد صدمات غیر از شکستگی بند ناخنی سایر انگشتان باید گفت هیچکدام از دیات تعیین شده در اصل ظریف مطابق با قواعد موجود نبوده و بنابراین اصل ظریف در تعیین دیه این صدمات را استثنائی بر قواعد موجود می دانیم.
با توجه به حدیث فوق و فتوی برخی فقهاء پیشنهاد می شود متن زیر در قانون مجازات افزوده شود:
«شکستگی هر کدام از بند های بالایی چهار انگشت که ناخن بر روی آن می روید موجب پنج دینار و چهار پنجم دینار، ترک برداشتن هر یک از آنها موجب چهار دینار و یک پنجم دینار، موضحه هر یک موجب دو دینار و یک سوم دینار، دررفتگی استخوان هر کدام موجب پنج دینار و یک سوم دینار، سوراخ کردن هر کدام موجب دو دینار و دو سوم دینار و جدا شدن(فک) استخوان هر کدام موجب سه دینار و دو سوم دینار است.»
سازمان پزشکی قانونی در صدمه شکستگی بندهای انگشت دست مقرر داشته:
«دارای دیه مقدر است.» بیان مقدار دیه مقدر در استخوان های بازو و ساعد و تنها ذکر مقدر بودن دیه در استخوان های انگشتان(بدون ذکر مقدار آن)، واضح نیست.
با بررسی قانون مجازات در می یابیم که دیه صدمات وارد بر بندهای انگشتان به طور خاص بیان نشده است. بنابراین مطابق قاعده مذکور در صدمه شکستگی، دیه آن تعیین می‌شود. در مورد دررفتگی بندهای انگشتان دست، سازمان نظام پزشکی قایل به یک درصد دیه کامل به عنوان ارش است.
علاوه بر تعیین ارش به جای دیه در صدمه دررفتگی، خلا بررسی سایر صدمات بر سازمان پزشکی قانونی وارد است.
گفتار یازدهم: دیه استخوان لگن(ورک)
الف. شکستگی استخوان لگن:
در این مسئله بین فقهاء اختلاف است و می‌توان 4 نظر زیر را برشمرد:
1. دیه‌ شکستگی استخوان لگن مطابق فتوی جمعی از فقهاء، در صورت بهبودی یک پنجم دیه پا می باشد. (یعنی برای هر لگن 100 دینار) این نظر برگرفته از اصل ظریف است که در ادامه بیان خواهیم کرد. این دسته از فقها در مورد شکستگی و عدم بهبودی، دیه ای تعیین نکرده اند بنابراین می بایست ارش تعیین شود و ارش آن بیش از دیه تعیین شده برای شکستگی با بهبودی خواهد بود.
2. دیه‌ استخوان لگن بر طبق ماده 569 ق. م.ا. محاسبه می‌شود. یعنی در صورت شکستگی هر یک از لگن‌ها و عدم بهبودی کامل 100 دینار و در صورت بهبودی 80 دینار.
3. ارش آن محاسبه خواهد شد.
4. به نسبت خسارت و صدمه‌ای که بر لگن وارد شده دیه محاسبه خواهد شد و دیه کل لگن دیه کامل است.

با توجه به مستند بودن قول اول، می توان آن را قول برتر دانست.
لازم به ذکر است این دیه تنها مربوط به شکستگی لگن بوده و در صورت ایجاد عوارض جانبی در اثر شکستگی، موافق نظر مشهور فقها هر یک از عوارضی که بر اثر آن بوجود آید جداگانه محسوب خواهد شد.
ب. ترک برداشتن لگن:
فقهائی که در شکستگی با بهبودی قائل به یکصد دینار بودند در این جنایت چهار پنجم دیه شکستگی یعنی 80 دینار را به عنوان دیه ثابت می دانند. همینطور فقهائی که در تعیین دیه ترک برداشتن قائل به قاعده چهار پنجم دیه شکستگی هستند در این جنایت 80 دینار را ثابت می‌دانند. اصل ظریف نیز در این جنایت قائل به 80 دینار می باشد. قول دیگری در این مورد خاص یافت نشد.
ج. موضحه لگن:
فقهائی که در شکستگی با بهبودی قائل به یکصد دینار بودند در این جنایت یک چهارم دیه شکستگی یعنی 25 دینار به عنوان دیه ثابت می شود. قاعده موضحه و نیز اصل ظریف همین مقدار دیه را تعیین می کنند. قول دیگری در این مورد خاص یافت نشد.
د. دررفتگی لگن:
در این جنایت میان فقهاء اختلاف فتوی وجود دارد. برخی دیه این صدمه را 175 دینار دانسته و برخی دیه این صدمه را 50 دینار دانسته اند. دلیل این اختلاف روایت ظریف است که در قسمت مربوط به دررفتگی لگن مقرر می دارد:
«… دیه دررفتگی لگن یکصد و هفتاد و پنج دینار است به این صورت که یکصد دینار برای شکستن و 50 دینار برای دررفتگی و 25 دینار برای موضحه می باشد.»
روایت ابتدا دیه نقل استخوان لگن را یکصد و هفتاد و پنج تعیین کرده است منتهی در ادامه توضیح داده که یکصد دینار مربوط به شکستگی و پنجاه دینار مربوط به نقل استخوان و بیست و پنج دینار مربوط به جنایت موضحه است گویا روایت ناظر به موردی بوده که این سه صدمه همزمان بر استخوان لگن وارد آید و حکم تک تک آنها را بیان کرده است. بنابراین قول به 50 دینار موافق روایت می باشد.
ه. جداشدن(فک) لگن:
در این جنایت 30 دینار به عنوان دیه ثابت می شود. مستند این فتوی اصل ظریف می‌باشد.
و. کوبیدگی لگن:
کوبیدگی زمانی که بهبودی نیابد دیه آن دو سوم دیه لگن یا یک سوم دیه کامل یعنی 333 دینار و یک سوم دینار می باشد. روایت مستند صدمات وارد بر لگن که بیان خواهد شد در ابتدا دیه هر دو لگن را یکجا بیان کرده و در انتها در بیان صدمه کوبیدگی بیان را تغییر داده و دیه هر لگن را جداگانه یا به عبارتی دیه یک لگن را بیان داشته علاوه بر فهم این مطلب از ظاهر روایت، می توان به عنوان موید گفت کوبیدگی با عدم بهبودی در حکم شلل است که دیه آن دو سوم دیه همان عضو است و در اینجا یک سوم دیه نفس معادل دو سوم دیه آن عضو می باشد. علاوه بر این مطالب همانگونه که در دیه شانه و آرنج نیز بیان شد که در صدمه کوبیدگی با عدم بهبودی در این دو استخوان نیز یک سوم دیه نفس ثابت است.
دلیل این احکام همانگونه که برخی فقهاء بیان داشته اند روایت ظریف می باشد که مقرر داشته:
«دیه شکستن لگن با بهبودی کامل یک پنجم دیه پا می باشد. دیه ترک برداشتن آن 80 دینار، دیه موضحه آن 25 دینار، دیه دررفتگی آن 50 دینار، و دیه جدا شدن(فک) آن 30 دینار، و دیه کوبیدگی با عدم بهبودی سیصد و سی دینار و یک سم دینار می باشد.»
در قانون مطلبی در مورد صدمات استخوان لگن بیان نشده و ماده 569 تنها در صدمات ترک برداشتن و موضحه مطابق منابع فقهی می باشد. قانون مصوب 92 استخوان دنبالچه را قسمتی از ستون فقرات شمرده و یک مرتبه مطابق ماده 647 برای صدمه های وارد بر آن دیه تعیین کرده و مرتبه دیگر مطابق ماده 651 برای آن قایل به ارش شده است. بنابراین پیشنهاد می شود ماده زیر در قانون گنجانده شود:
«شکستگی هر استخوان لگن در صورت بهبودی موجب ده درصد دیه کامل، ترک برداشتن آن موجب هشت درصد دیه کامل، موضحه آن موجب دو و نیم درصد دیه کامل، درفتگی استخوان موجب پنج درصد دیه کامل، کوبیده شدن آن در صورت عدم بهبودی موجب یک سوم دیه کامل و جدا شدن(فک) آن موجب سه درصد از دیه کامل است.»
رویه سازمان پزشکی قانونی در تعیین ارش صدمات وارد بر استخوان های لگن مطابق بندهای زیر می‌باشد:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– شکستگی عانه(پوبیس) هر شاخه: 4 درصد دیه کامل
– شکستگی سمفیزپوبیس بدون جابجایی یا جداشدگی: 8 درصد دیه کامل و در صورت شکستگی سمفیزپوبیس با جابجایی یا جداشدگی، 15 درصد دیه کامل
– استابولوم(حفره حقه ای): 8 درصد دیه کامل
– شکستگی لبه استابولوم: 4 درصد دیه کامل
– ایلیوم(تهیگاهی): 4 درصد دیه کامل و در صورت وجود جابجایی بعد از بهبودی 6 درصد دیه کامل
– ایسکیوم(نشیمنگاهی): 4 درصد دیه کامل و در صورت وجود جابجایی بعد از بهبودی 6 درصد دیه کامل
– دنبالچه: 4 درصد دیه کامل و در صورت عدم جوش خوردگی 8 درصد دیه کامل
– ساکروم خاجی: 8 درصد دیه کامل و در صورت درگیری مفصل ساکرو ایلیاک 12 درصد دیه کامل
-دررفتگی مفصل رانی لگنی(قدامی یا خلفی): 10 درصد دیه کامل
همانطور که مشاهده می شود پزشکی قانونی با دسته بندی استخوان های لگن، اقدام به تعیین ارش برای آنها کرده است. مطلبی که در متون فقهی و روایی مشاهده نمی شود. در مبحث یازدهم قانون مجازات اسلامی مصوب 92، عنوان نشیمنگاه وجود دارد لکن در مواد این مبحث اشاره ای به دیه یا ارش صدمات وارد بر استخوان لگن نشده است. بنابراین سکوت قانون مجازات، دسته بندی پزشکی قانونی و تعیین دیه برای صدمات مختلف وارد بر لگن در متون روایی و فقهی، ضرورت بررسی و تعیین دیه یا ارش صدمات این استخوان را توسط شورایی مرکب از فقها، متخصصین پزشکی قانونی و حقوقدانان را اقتضا دارد.
گفتار دوازدهم: استخوان ران
الف. شکستن ران و عدم بهبودی کامل:
در این جنایت یک سوم دیه پا یا یک ششم دیه نفس یعنی 166 دینار و دو سوم دینار ثابت است. این فتوی مطابق اصل ظریف می باشد. مرحوم یحیی بن سعید حلی به عنوان اولین فقیهی است که در کتاب فقهی خود و در فصلی با عنوان «آنچه که در آن ثلث دیه واجب است.» به بیان این فتوی پرداخته اند. در مقابل این فتوی، قاعده مشهور میان فقها در شکستگی قرار دارد که مطابق آن در شکستگی و عدم بهبودی یک پنجم دیه عضو ثابت می شود.
ب. شکستن ران و بهبودی کامل:
در این جنایت یک پنجم دیه پا یا یکصد دینار یا ده درصد دیه کامل ثابت است. عده ای از فقهاء مطابق اصل ظریف این فتوی را داده اند. در مقابل این فتوی، قاعده مشهور میان فقهاء در شکستگی قرار دارد که مطابق آن در شکستگی و بهبودی چهار پنجم دیه شکستگی و عدم بهبودی عضو ثابت می شود که مقدار آن 80 دینار است.
ج. ترک برداشتن ران:
فقهائی که مطابق اصل ظریف در شکستگی با بهبودی قائل به یکصد دینار بودند در این جنایت چهار پنجم دیه شکستگی یعنی 80 دینار را به عنوان دیه ثابت می دانند. همینطور فقهائی که در تعیین دیه ترک برداشتن قائل به قاعده چهار پنجم دیه شکستگی هستند در این جنایت 80 دینار یا هشت درصد دیه کامل را ثابت می‌دانند.
د. موضحه ران:
دیه این جنایت یک چهارم دیه شکستن با بهبودی یا دو و نیم درصد دیه کامل می‌باشد. فقهائی که مطابق با اصل ظریف فتوی داده‌اند و نیز فقهائی که به بیان قاعده‌ای(یک چهارم دیه شکستگی) در موضحه اکتفا کرده‌اند در مقدار این صدمه متفق‌اند.
ه. سوراخ کردن ران:
دیه این جنایت یک چهارم دیه شکستن با بهبودی یا دو و نیم درصد دیه کامل شکستن می‌باشد.
و. دررفتگی ران:
در این جنایت نصف دیه شکستن ثابت می شود. این حکم علاوه بر اصل ظریف از صحیحه یونس که دیه دررفتگی را نصف دیه شکستن هر استخوان می‌داند بدست می‌آید آنجا که مقرر داشته:
دیه دررفتگی اسخوان هر عضو، نصف دیه شکستگی آن می باشد.
دلیل بندهای فوق اصل ظریف می‌باشد که مقرر داشته:
«در ران زمانی که بشکند و بهبودی کامل یابد یک پنجم دیه پا یعنی یکصد دینار به عنوان دیه ثابت است و اگر شکستگی بهبودی کامل نیابد دیه آن 333 دینار و یک سوم دینار می باشد که همان یک سوم دیه نفس است. دیه ترک برداشتن ران، چهارپنجم دیه شکستن یعنی 80 دینار و دیه موضحه یک چهارم دیه شکستگی یعنی 25 دینار و دیه دررفتگی نصف دیه شکستگی یعنی 50 دینار و دیه سوراخ کردن یک چهارم دیه شکستگی یعنی 25 دینار می‌باشد.»
در قانون مجازات مطلبی در مورد دیه صدمات مربوط به استخوان ران به طور خاص بیان نشده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود متن زیر به عنوان دیه صدمات مربوط به استخوان ران همانگونه برخی فقهاء حکم داده اند در قانون گنجانده شود:
«شکستگی استخوان ران در صورت بهبودی بدون عیب موجب ده درصد و در غیر اینصورت موجب یک ششم دیه کامل، ترک برداشتن آن موجب هشت درصد دیه کامل، موضحه و نیز سوراخ کردن آن موجب دو و نیم درصد دیه کامل، دررفتگی آن موجب پنج درصد دیه است.»
هر چند با تطبیق منابع فقهی با قانون مجازات اسلامی در می‌یابیم که دیه صدمات ترک برداشتن، موضحه و سوراخ شدن در فقه و قانون منطبق با یکدیگرند لکن دیه تعیین شده در منابع روایی و فقهی در صدمات شکستگی و دررفتگی متفاوت با مواد 569 و 571 قانون مجازات اسلامی می باشد.
سازمان پزشکی قانونی در صدمات شکستگی، خردشدگی و دررفتگی استخوان ران پا مطابق بندهای زیر گواهی صادر می کند:
– شکستگی ساده بدون عیب بهبود یافته: 8 درصد دیه کامل
– شکستگی ساده معیوب بهبود یافته: 10 درصد دیه کامل
– خردشدگی بدون عیب بهبود یافته: 13.3 درصد دیه کامل
– خردشدگی معیوب بهبود یافته: 16.6 درصد دیه کامل
– دررفتگی مفصل رانی لگنی: 10 درصد دیه کامل
سازمان نظام پزشکی نیز همانند قانون در تعیین میزان دیه صدمات وارد بر استخوان، منطبق با متون روایی و فقهی حکم نداده است. سازمان بر اساس قاعده مشهور در دیه شکستگی استخوان به بیان دیه ا
ستخوان ران پرداخته است. اما بیان کردیم که در متون فقهی و روایی میزان دیه استخوان ران به طور خاص بیان شده است.
گفتار سیزدهم: کشکک (رکبه)
در تعریف رکبه آمده است:
محل وصل قسمت انتهائی ران و قسمت بالائی ساق می باشد.
الف. شکستن و عدم بهبودی کامل:
حکم این صدمه در متون فقهی بیان نشده است و در اینگونه موارد حکم به ارش می شود منتهی آنچه مسلم است با توجه به اینکه این صدمه بزرگتر از صدمه نوع بعد می باشد میزان ارش آن نیز می بایست بیش از نوع قبل باشد. البته این نظر مطابق آندسته از فقهائی است که مطابق اصل ظریف و سایر روایات به بیان دیه انواع صدمات پرداخته اند. در مقابل آندسته از فقهائی که مطابق قاعده مشهور در شکستگی فتوی داده اند در این جنایت یک پنجم دیه عضو یعنی یکصد دینار را ثابت می‌دانند.
ب. شکستن با بهبودی کامل:
در این جنایت یکصد دینار یا ده درصد دیه کامل یا یک پنجم دیه پا ثابت است. این فتوی مطابق اصل ظریف بوده و دسته ای از فقهاء مطابق آن فتوی داده اند. در مقابل دسته ای با توجه به قاعده مشهور در این جنایت چهار پنجم دیه شکستگی یعنی 80 دینار را ثابت می‌دانند.
ج. ترک برداشتن کشکک پا:
در این جنایت هشتاد دینار یا هشت درصد دیه کامل یا چهار پنجم دیه شکستن ثابت است. حکم اصل ظریف و قاعده مطرح شده در صدمه ترک برداشتن، در این صدمه یکسان بوده و بنابراین فقهائی که با توجه به قاعده و فقهائی که به توجه به اصل ظریف فتوی داده اند هر دو دسته قائل به 80 دینار هستند.
د. موضحه کشکک پا:
در این جنایت بیست و پنج دینار یا دو ونیم درصد درصد دیه کامل یا یک چهارم دیه شکستن ثابت است. حکم اصل ظریف و قاعده مطرح شده در صدمه موضحه، در این صدمه یکسان بوده و بنابراین فقهائی که با توجه به قاعده و فقهائی که به توجه به اصل ظریف فتوی داده اند هر دو دسته قائل به 25 دینار هستند.
ه. سوراخ کردن کشکک پا:
در این جنایت بیست و پنج دینار یا دو ونیم درصد درصد دیه کامل یا یک چهارم دیه شکستن ثابت است. این فتوی مطابق اصل ظریف است و نظر دیگری در این مورد یافت نشد.
و. دررفتگی کشکک پا:
در این جنایت پنجاه دینار یا پنج درصد درصد دیه کامل یا یک دوم دیه شکستن ثابت است. حکم اصل ظریف و قاعده مطرح شده در صدمه دررفتگی، در این صدمه یکسان بوده و بنابراین فقهائی که با توجه به قاعده و فقهائی که به توجه به اصل ظریف فتوی داده اند هر دو دسته قائل به 50 دینار هستند.
ز. جدا شدن(فک) کشکک پا:
در این جنایت سی دینار یا سه درصد دیه کامل ثابت است. این حکم مطابق اصل ظریف است.
ح. کوبیدگی با عدم بهبودی کشکک پا:
در این جنایت یک سوم دیه نفس یا دو سوم دیه پا یا 333 دینار و یک سوم دینار ثابت است. بیان شد که کوبیدگی با عدم بهبودی در حکم شلل است بنابراین مقدار تعیین شده همان دیه شلل عضو است که در آن دو سوم دیه عضو ثابت است. اصل ظریف نیز چنین حکم داده است.
اصل ظریف در صدمات وارده بر این استخوان مقرر می دارد:

«در کشکک زمانی که بشکند و بهبودی کامل یابد یک پنجم دیه پا یعنی یکصد دینار ثابت است و اگر ترک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *