و یا بار دیگر بیایند و خبر نابودی مردمان سرزمین او از دشمنانش را به وی بدهند: «وَ لَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهیمَ بِالْبُشْرى‏ قالُوا إِنَّا مُهْلِکُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْیَه» همچنانکه قرآن کریم خبر از فرود آمدن فرشتگان بر او، خبر از فرزنددار شدن او و نیز پیشبینی هلاکت قومی را که لوط بود را میدهد.
نیز سخن از مهمانان آسمانی ابراهیم(علیه السلام) و سلام و ترس ابراهیم(علیه السلام) و گفتوگوی آنها و پیشبینی فرزنددار شدن وی و نیز خبر از نابود شدن قوم لوط، چیزی است که در چند نوبت بازگو شده است.
4-1-2. زکریا(علیه السلام) و کروبیان
در جریان استجابت دعای ولیّ خدا، قضیهی حضرت زکریا(علیه السلام) را آوردیم. در همین میان، داستان سخن کردن فرشتگان با وی: «فَنادَتْهُ الْمَلائِکَه»، از دیگر امور خارق عادتی است که می‌توان بدان اشارت نمود.
4-1-3. حضرت مریم(علیها السلام) و فرستادگان الهی
فرشتهدیداریِ حضرت مریم(علیها السلام) بانوی کرامت قرآن کریم از اموری است که به عنوان یک کار خارق عادت می‌توان یاد کرد. چرا که فرشتگان موجودات مجرد و روحوشی هستند که قابل دید با چشم سر نیستند و بسته به قداست روح و گشایش چشم دل است. بنابراین، آن فرشته، به نقش آدمی درآمد و با آن بانوی گرامی به سخن کردن و گفتوشنود پرداخت و او را به بخشیدن کودکی پاکنهاد مژده داد، آنجا که خداوند میفرماید: «مریم را یاد کن. چون از کسانش به گوشه‏اى شرقى از [بیت المقدس‏] کناره گرفت و در برابر آنان پوششى بر گرفت. فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا: آن گاه روح خود را به سوى او فرستادیم، که برایش به هیئت انسانى کامل در آمد.»
بانگ بر وی زد نمودار کرم
تو همی گیری پناه از من بحق
که امین حضرتم از من مرم
من نگاریدهی پناهم در سبق
4-2. شنود صدای خدا
گرچه باورهای دین اسلام صدای ویژهای برای خداوند متعال قائل نیست اما از آنجا که خداوند متکلم است و بهگونههای مختلف با بندگان به ویژه اولیایش سخن میگوید.
4-2-1.سخن گفتن خدا با موسی(علیه السلام) با صدایی از میانه‌ی درخت
قرآن کریم در جریان سفر حضرت موسی(علیه السلام) در یکجا اینگونه میفرماید که: «پس چون موسى [آن‏] وقت معین را به پایان رساند و خانواده‏اش را [همراه‏] برد از سوى [کوه‏] طور آتشى دید. به خانواده‏اش گفت: درنگ کنید که من آتشى دیده‏ام، امیدوارم از آنجا خبرى یا شعله‏اى از آتش برایتان بیاورم، باشد که گرم شوید.» ««پس چون [به نزدیکى‏] آن رسید از کرانه راست وادى در جایگاه خجسته از [میان‏] درخت آواز داده شد که: یَامُوسىَ إِنىّ‏ِ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ: اى موسى، من خداوند، پروردگار جهانیانم.»
سببسازی نهانی و سببسوزی ظاهری، تنها، کار خداست. اگر او بخواهد، از درخت هم کار آدمی سر میزند تا پیامبری را کلیم خدا کند، آنگاه که «از [میان‏] درخت آواز داده شد که: اى موسى، من خداوند، پروردگار جهانیانم.»
5. فرزند دار شدن معجزه آسا
دستگاه بدن آدمی به گونهای است که برای به وجود متولد شدن کودکی از وی شرایط ویژهای نیاز دارد و اینگونه نیست که هر زن و مردی در هر شرایطی بتوانند واسطهی تولد یک نوزاد شوند. از این رو گاه به اذن الهی، در شرایطی به ظاهر خلاف پیشفرضهای امر ولادت، نوزادی از زنی متولد میشود که موجب حیرت دیگران است. در قرآن کریم مواردی از این دست بیان شده است که حتی خود قرآن نیز از شگفتی آن کار یاد می کند.
5-1. فرزنددار شدن معجزه‌آسا در پیریِ مرد (ابراهیم(علیه السلام)) و نازایی همسر
کار خارق عادت دیگری که از حضرت ابراهیم(علیه السلام) سرزد این بود که با اینکه خود، پیر و همسرش نیز نازا که انسانی عادی بود دارای فرزند شد. البته این را پیش از این، از زبان فرشتگان فرستاده خداوند شنیده بود و برای خودش نیز اعجابآور می‌نمود: «أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هذا بَعْلی‏ شَیْخاً إِنَّ هذا لَشَیْ‏ءٌ عَجیبٌ».
5-2. تولد دور از انتظار حضرت یحیی(علیه السلام)
از نمونههای دیگر اینگونه کارها، به دنیا آمدن یحیای پیامبر(علیه السلام)در پیری و ناتوانی، پیامبر خدا، زکریای پدر(علیه السلام) و نازایی مادر به عنوان یک انسان عادی بود: «کانَتِ امْرَأَتی‏ عاقِراً وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا: حال آنکه پیرى من فرارسیده است و زنم ناز است؟».
5-3. فرزند دار شدن مریم(علیها السلام) بی‌هیچ همسری
از کارهای تکرار نشدنی تاریخ، یکی تولد عیسای مسیح(علیه السلام) بود که بیآنکه مادرش همسری داشته باشد «فَحَمَلَتْه: پس به او بارور گشت‏» به سبب صفای باطن و قداست روح وی خداوند به او فرزندی داد، که خود او نیز حیرتزده شد.
گفت مریم در درون خویش هم سجدهای دیدم از این طفل شکم
و به دنبال آن، آزارها و نیش‌هایی بر او وارد شد که باز خداوند بهگونهای اعجازگونه و خارق
عادت از او را تایید نمود، که در بخش دیدار با فرشتگان و نیز سفرهی آسمانی بدان اشارتی خواهد