کوتاه اینکه، عالمی در دست سلیمان نبیّ(علیه السلام) بود. ابر و باد و جن و انس و حیوان در تسخیر یک ولیّ خدا و پیامبری پادشاهگونه از اموری است که بهمثل آن در تاریخ نیامده است.
25. نرم شدن آهن در دستان ولیّ خدا
آهن نماد سخت و نشکن بودن است و مایه جنگ و ستیز به گونه ای که «برای برابر ساختن کوه‌ها از آن بهره می‌برند.» اما در دستان دوستان خدا همچو موم نرم خواهد شد: «أَلَنَّا لَهُ الْحَدید: آهن را برایش نرم کردیم‏» چرا که با نزدیکی به قدرت مطلق توانی الهی یافته‌اند. کاری شگفت که داوود پیامبر(علیه السلام) انجام می‌داد امری که جز ولیّ خدا را نشاید.
صنعت زرهسازی با دستان این ولیّ خدا آغاز شد.
آهن اندر دست تو چون موم شد چون زره سازی ت را معلوم شد
26. شگفتی‌هایی از برخی حیوانات
تا به اینجا همهی گفتهها در بیان نیروها و کارهای حیرتآور آدمی بود. اما متعال تقدیر خداوند
متعال، گاه بر این مقدر شده است که حیوانی مجرای امری اعجازآور شود و در قرآن کریم نمونهایی
از این دست یافت میشود.
26-1. کارهای شگفت هدهد
پیغامبری هدهد، درک مسئلهی دقیق توحید و نیز گزارش موحد نبودن ملکه سبأ و اهل دیارش به حضرت سلیمان همراه با استدلال(علیه السلام)، چیزی فرای از منطقالطیر حضرت سلیمان(علیه السلام) است، که سخن از فهم یگانگی خداوند متعال است که آدمی را در حیرت بیشتری مینهد: «وَ تَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقالَ ما لِیَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ…: و [سلیمان‏] از حال مرغان پرس و جو کرد، آن گاه گفت: مرا چه شده است که «هدهد» را نمى‏بینم یا [اینکه‏] غایب است…‏»« وَجَدْتُها وَ قَوْمَها یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبیلِ فَهُمْ لا یَهْتَدُون: او و قومش را [چنان‏] یافتم که به جاى خدا براى خورشید سجده مى‏کنند و شیطان کارهایشان را برایشان آراسته، و آنان را از راه [خدا] باز داشته است، پس آنان راه نمى‏یابند»
26-2. بازماندن سگ اصحاب کهف پس از صدها سال
با اینکه سگ از منفورترین جانداران در نزد آدمیان جلوه نموده است اما فرمان الهی به شگفتیساز بودن همین موجود رقم خورده است و این حیوان را با آن مردان خدا سالم و زنده نگه داشته است و چه شیرین ترسیم میکند این صحنه را قرآن کریم، آنجا که میفرماید: «وَ کَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصید: و سگشان دو دستش را بر آستانهی در گشاده بود.»
26-3. کار شگفت‌انگیز پرندگان در زمین‌گیر کردن اصحاب فیل
در سالهای پیش از اسلام، آنگاه که خداوند نیرنگ فیلبانان را به تباهی کشاند، بدین وسیله که:
«أَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أَبابیل: گروه پرندگان را بر آنان فرستاد.»، «[که‏] به سوى آنان سنگریزه‏هایى از سنگ گل مى‏انداختند.» و «سرانجام آنان را مانند باز مانده [کاه‏] جویده شده قرار داد.»
27. اعجاب‌آوری کوه و درخت
پس از یادکرد نمونههای قرآنی از خارق عادتهای رخداده شده بر مجرای حیوانات، مواردی نیز از مجرا شدن جمادات و نباتات میآوریم.
27-1. شنود صدا از کوه از سوی موسای کلیم(علیه السلام)
امور خارق عادتی که از حضرت موسی(علیه السلام) در قرآن کریم بدان اشاره شده و سیر پیامآوری ایشان، این‌گونه می‌نماید که نخستین کار غریب ایشان همان شنیدن صدای مرموز از درون کوه است که در کتاب الهی بازگو شده است. آنگاه که «نادَیْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَیْمَن‏: از سوى راست [کوه‏] طور او را ندا دادیم» و به راستی این آغاز پیامبری ایشان بود تا «گروهى را بیم دهى که پیش از تو هشدار دهنده‏اى به سوى آنان نیامده بود. باشد که آنان پند پذیرند.»
کوه طور از نور موسی شد به رقص
جسم خاک از عشق بر افلاک شد
عشق جانِ طور آمد عاشقا
صوفی کامل شد و رست او ز نقص
کوه در رقص آمد و چالاک شد
طور مست و خر موسی صاعقا