سپاس‌گزاری
اکنون که این پایان‌نامه به انجام رسیده است بر خود لازم می‌دانم از زحمات بی‌شائبه‌ی استاد فرزانه و گران‌قدرم جناب آقای دکتر اکبر نحوی که از دوران تحصیل در دوره‌ی کارشناسی از نخستین روزهایی که شاگردی ایشان را کرده‌ام الگوی علمی‌ام هستند و همواره در تمام مراحل نگارش این پایان‌نامه یاور علمی و معنوی‌ام بوده‌اند و گاه بیش‌تر از خودم دغدغه‌ی انجام هرچه صحیح‌تر و بهتر این کار را داشته‌اند فروتنانه سپاس‌گزاری کنم.
از استادم گران‌مایه‌ام جناب آقای دکتر کاووس حسن‌لی که از برترین چهره‌های خلاّقیت علمی و مدیریت فرهنگی هستند و مشاوره‌های بی‌دریغ ایشان در نگارش این پایان‌نامه چراغ راهم بوده سپاس‌گزارم و هرگز الطاف ایشان را نسبت به خودم در دوران تحصیل، فراموش نخواهم کرد.
از استاد و دوست مهربانم جناب آقای دکتر فرّخ حاجیانی که از تحصیل در دوره‌ی کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی تا امروز همواره راهنمایی‌های علمی ایشان چراغ راهم بوده و از ایشان نکته‌ها آموخته‌ام سپاس‌گزارم و خوشحالم که در این پایان‌نامه نیز سمت مشاور بنده را داشته‌اند و مرا بارها راهنمایی کرده‌اند.
از استاد و پسر عموی بزرگوارم جناب آقای دکتر محمّدرضا امینی سپاس‌گزارم که با این‌که وظیفه‌ای رسمی در قبال پایان‌نامه‌ام نداشتند؛ پی‌گیر و نگران پیشرفت کارم بودند و بارها دل‌سوزانه مطالب نگاشته شده، به‌ویژه مقاله مستخرج از پایان‌نامه را خواندند و مرا راهنمایی کردند.
از همه‌ی استادان دل‌سوز و مهربانم از جمله جناب آقای دکتر نیری، جناب آقای دکتر صیادکوه، جناب آقای دکتر غفرانی، سرکار خانم دکتر ریاحی، سرکار خانم دکتر واردی، جناب اقای دکتر جوکار، جناب آقای دکتر کرمی و جناب آقای دکتر حسام‌پور ریاست محترم بخش زبان و ادبیات فارسی که نه تنها به من علم آموختند؛ بلکه همواره نگران پیشرفت کارهایم بودند سپاس‌گزارم.
از سرکار خانم‌ها زارعی، اسفندیاری و بابایی کارمندان محترم بخش ادبیات که همواره کمال همکاری را داشتند سپاس‌گزارم و جا دارد تشکر ویژه خود را تقدیم سرکار خانم صمیمی نمایم که چون مادر دل‌سوز دانشجویان بخش ادبیات فارسی بودند و جایشان امروز در بخش خالی‌ست.
و در پایان از ژرفای دل سپاسگزار دوست عزیزم سرکار خانم فهیمه بلوچی هستم که ساعت ها از وقت خود را صرف تایپ این پایان نامه نمودند.
چکیده
بررسی روایات کیکاووس در متون اساطیری، حماسی، تاریخی ایران و مقایسه‌ی آن با روایات مشابه ملل دیگر
به وسیله‌ی:
علی امینی
کیکاووس فرزند کیقباد و دومین شاه کیانی در شاهنامه پرماجراترین شاه در روایات ملّی ایران است و مشهورترین داستان‌های حماسی ایران بیش‌تر در دوران کیکاووس و به سبب کارهای نابخردانه‌ی او صورت پذیرفته‌اند و به همین علت نامبردارترین شخصیت‌های پهلوانی شاهنامه در دوران کاووس می‌زیسته‌اند و یا اوج پهلوانی‌های ایشان در این دوران بوده است. از این گذشته داستان‌ها و روایات پیرامون کاووس از جمله توان جوان کردن پیران و شفا بخشیدن به زخمیان جنگ، به آسمان رفتن و جفا بر فرزند شباهت بسیاری با داستان‌ها و روایت‌های دیگر ملل دور و نزدیک جهان دارد که تاکنون بررسی مستقل و جامعی درباره‌ی دلیل و ریشه‌ی این شباهت‌ها انجام نشده است. این رساله در پنج فصل ابتدا به نقل روایت‌های کیکاووس در دوران‌های مختلف و سپس بررسی و مقایسه‌ی این روایت‌ها، نقل روایات مشابه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1. فصل اول: مقدمه
1-1 معرفی برخی منابع و مآخذ
1-2 پیشینه‌ی تحقیق
1-3 روش تحقیق
1-4 پرسش‌های تحقیق
2. فصل دوم: نقل روایت‌های کیکاووس
2-1 بخش نخست: کاووس در منابع هندی
2-1-1 ریگ‌ودا
2-1-2 مهابهارات