سازمان بهزیستی، خانواده درمانی

1. ارزیابی و حمایت سایر کودکان خانواده در صورتی که کودک‌آزاری نسبت به ‌یک کودک گزارش شده باشد.
2. بستریِ کودک‌آزار دیده در بیمارستان در صورتی که وضع جسمانی و روانی نامطلوبی دارد. چراکه ‌این امر به شاغلین حرف بهداشتی فرصت می‌دهد خانواده را از جنبه‌های روان‌شناسی مورد بررسی قرار داده و روش‌های انجام وظایف و روابط با‌ یکدیگر و استرس‌های جاری زندگی در آن خانواده را مورد تحقیق قرار دهند.
3. اقدامات قانونی در جهت جدا کردن کودک از محیطی که سلامت او را به خطر می‌اندازد در صورتی که والدین هیچ‌گونه ‌همکاری جهت اصلاح رفتار خود نداشته باشند.
4. بررسی خانواده‌هایی که در آنها سوء رفتار با کودک رخ داده است از نظر ساختار، روابط، تعامل و وجود تعارضات با کودک و میان اعضای آن و برگزاری دوره‌های خانواده درمانی برای آنها به منظور ایجاد شفافیت نقش‌های و مرزهای بین افراد دو خانواده و کاهش تعارضات آنها.
5. برقراری سیستم گزارش دهی اجباری برای پزشکان، پرستاران، مددکاران اجتماعی، آموزگاران و کلیه کسانی که به نحوی با کودک سروکار دارند و ممکن است به موارد مشکوک به کودک‌آزاری برخورد نمایند. (عطوف، پیشین، ص 125).
6. در برنامه‌ها پیشگیرانه در آمریکا سیستم گزارش‌دهی و اطلاع رسانی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه پیشگیری از کودک‌آزاری است و در واقع به نوعی مکمل را ایفاء می‌کند. چرا که در مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و درمانی و موسسات دولتی زمانی می‌توانند مسئولیت خود را به خوبی ایفاء کنند که کودک‌آزاری به ‌اینها اعلام شود و عدم گزارش، خسارت جبران ناپذیری به طفل وارد می‌آورد. در بسیاری از ایالت‌ها در آمریکا مانند شیکاگو توصیه شده در موارد مشکوک کودک‌آزاری که احتمال آسیب و آزار و صدمه به کودک فوراً به مراکزی چون واحد کودکان منطقه، مراکز خدمات خانوادگی و یا پلیس محلی گزارش شود و در برخی ایالت‌ها شماره‌های مستقیمی جهت ارتباط با مراکز حمایتی اطفال در نظر گرفته شده است، تا اقدامات لازم جهت پیشگیری از کودک‌آزاری صورت گیرد. پس گزارشدهی برنامه عمده پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال است . در ایران نیز دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی شماره 123 را جهت گزارش کودک‌آزاری و خشونت‌های خانوادگی در نظر گرفته است.
7. آموزش و تشویق والدین جهت همدردی و عدم سرزنش کودک و همچنین حمایت و اعتماد به کودک، زمانی که مسأله سوءاستفاده جنسی توسط کودک گزارش می‌شود.
8. پیش‌بینی و طراحی برنامه‌های حمایتی و سازنده برای کودکانی که مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند به خصوص اگر این آزارها با زور اعمال شده باشد. درچنین موقعیت‌هایی، والدین باید تشویق شود تا کودک را حمایت کنند.
9. درمان روانشناختی کودکان آزار دیده با هدف برقراری ارتباط سازنده و همدلانه با کودک و تقویت اعتماد به نفس در آنها و ت لاش در جهت از بین بردن مشکلات روانی، عاطفی، رفتاری و.. . که در اثر آزارها در کودک شکل گرفته‌اند:
الف – نوجوانان آزار دیده در کسب هویت دچار مشکل می‌باشند که نیاز است درمان گران با تو جه به این موضوع در جهت کمک به کسب هویت مشخص این نوجوانان اقدام کنند.
ب – نوجوانان آزار دیده احساس کنترل بر موقعیت خودشان را ندارند که به نظر می‌رسد نیاز است، درمان‌گران به نوجوانان آزار دیده در جلسات درمانی کمک کنند که احساس کنترل در آنها بوجود آید تا کارایی آنها افزیش یابد.
ج – نوجوانان آزار دیده احساس می‌کنند از حقوق خود محروم شده‌اند و نیاز دارند که درمان‌گر به آنها در کسب حق انتخاب و تصمیم‌گیری کمک کنند.
د – از آنجا که محتوای خود مفعولی این نوجوانان آسیب دیده است درمان گران باید به علائم افسردگی، افکار خودکشی و فرار از خانه این نوجوانان توجه کنند و اقدامات لازم را به عمل آورند.
هـ- این نوجوانان نیاز به درک و توجه دارند بنابراین درمانگر باید ا‌ین نیاز نوجوانان را در نظر گیرد. اما هوشیار باشید که ‌این احتمال وجود دارد که نوجوانان آزار دیده درمانگر را به‌جای والدی که نیازهای او را برآورده نکرده است جانشین ساخته و روند درمان را مشکل سازد .
نکاتی که در این مرحله باید لحاظ شود، عبارتند از:
امنیت – کودکان آزار دیده برای بهبود و بازگشت به حال اولیه باید بتوانند به شما اعتماد کنند. بنابراین، او باید اطمینان حاصل کند که آنچه با شما در میان می‌گذارد جنبه عمومی پیدا نمی‌کند و بدانند که شما حامی آنها هستید.
آرامش- کودکان آزار دیده نیاز مبرمی، به آرامش مجدد و برگشتن به روال عادی زندگی دارند. این احساس در کودکان امنیت و دلگرمی ایجاد می‌کند. در صورت حصول چنین نتیجه‌ای دیگر نیاز کمتری به امر و نهی کودکان و حفاظت از او وجود دارد.
ثبات – بعد از مدتی کودکان آزار دیده در ارتباط با شما می خواهند انتظار شما را از خودشان بدانند و برایشان روشن شود که چرا شما با آنها در ارتباطید و انتظار شما از آنها چیست. در این مواقع این ارتباط باید مداوم بوده تا کودک از لحاظ روانی به ثبات لازم برسد.
احساس تعلق – کودک‌آزار دیده معمولا اعتماد خود را نسبت به دیگران از دست می‌دهد و از دوستان و بزرگ‌سالان اطراف خود دوری می‌کند و به انزوا روی می آورد و خود را کاملاً جدا و متفاوت از همتایان و هم سن و سالان خویش می‌بیند و چنین مواقعی شما می‌توانید او را به عضویت گروهی درآورید و او را تشویق و تحریک به تلاش و مسئولیت پذیری در گروه کنید.

                                                    .