سازمان ملل متحد، حمل و نقل هوایی

طراحی فرودگاه به مثابه دروازه ورودی یک کلان شهرمی تواند باعث قطبی گرایی در رده ی ارتباطات حمل ونقل شده و آن را یک نقطه عطف در خاورمیانه تبدیل کند.
فرودگاه به عنوان نماد شهری نشان دهنده تکنولوژی، صنعت، ارتباطات و سرعت است و با طراحی درست آن می توان شهر را به مسافران در همان ابتدای ورود معرفی کرد.
روش تحقیق:

روش تحقیق در این پژوهش بنیادی_کاربردی، تحلیلی است که در ابتدا به روش کمی به بررسی فضاهای تشکیل دهنده فرودگاه و استانداردهای آن پرداخته خواهد شد و سپس به روش کیفی ویژگی های نمونه های موردی فرودگاه را مقایسه خواهیم کرد و بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و دست یابی به نتایج حاصله، طراحی را آغاز خواهیم کرد.
مراحل تحقیق:

ابتدا به تعریف مسئله فرودگاه می پردازیم و در ادامه به جمع آوری اطلاعات در مورد حمل ونقل هوایی و عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر از آن اقدام می کنیم. پس از آن اطلاعاتی در مورد ریزفضاهای فرودگاه، استانداردها (استانداردهای فضایی و استاندارد های مربوط به هواپیما) ، روابط فضایی، سیرکولاسیون، تاسیسات و سازه جمع آوری خواهیم کرد. بعد از جمع آوری اطلاعات به طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی نمونه های فرودگاهی داخل و خارج و مقایسه آنها توجه خواهیم کرد. پس از مکان یابی سایت های پیشنهادی، با روش جایگشت بهترین سایت را انتخاب می نماییم. ضمن تحلیل آن، روند طراحی را با جانمایی فضاها، ارائه دیاگرام ها و برنامه فیزیکی، شروع کرده و در پی آن طراحی کامل مجموعه را انجام می دهیم. در آخر نتایج و یافته های طرح را ارائه شده اند.
صنعت هوانوردی(تاریخچه و ویژگی):
2-1 تاریخچه و مبانی حمل و نقل هوایی:
2-1-1 پیشینه هوانوردی:
در 17 دسامبر سال 1903، در کارولینای شمالی، نزدیک کیتی هاوک، یک نفر تعمیرکار دوچرخه بنام اورویل رایت توانست با استفاده از وسیله ای که سنگین تر از هوا بود، مسافتی حدود 120 فوت1 را درهوا پرواز کند. این مسافت معادل 23/0 مسافر – مایل 2 بود. عملیات حمل و نقل هوایی مسافری اندکی قبل از عملیات پست هوایی آغاز شد. کشتیهای هوایی زیپلن 3( بالن ) با سرمایه گذاری اولیه آلمان ساخته و درسال 1909 پیشگام عملیات حمل و نقل هوایی مسافری شد. نخستین خطوط هوایی بین المللی بوسیله ی شرکت زیپلن در سال 1919 با ایجاد خدمات حمل و نقل هوایی بین کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان وارد عملیات شد. بروز جنگ جهانی دوم گرچه ضایعات نامطلوبی به خدمات حمل و نقل هوایی جهان وارد کرد، اما متعاقب جنگ، هواپیما به عنوان یکی از تسهیلات مسافرت سریع، راحت، منظم و ایمن شناخته شد و مورد استقبال عامه مردم قرار گرفت. بنابراین در تاریخ یکم نوامبر سال 1944 نمایندگان 52 کشور جهان به منظور تهیه چارچوب اولیه ی هواپیمایی کشوری بین المللی در شیکاگو گردهم آمدند. نمایندگان مذکور حتی قبل از تشکیل سازمان ملل متحد، برنامه ای را برای رشد و توسعه ی آتی هواپیمایی کشوری جهانی پیش بینی کرده بودند. به این ترتیب مجمع فوق الذکر، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری4 را تشکیل و مقر آنرا در مونترال کانادا قرار دادند. در حال حاضر 180 کشور جهان، عضویت این سازمان را پذیرفته و به توافقنامه ی شیکاگو به عنوان اساس و زیربنای قوانین فنی و بین المللی هواپیمایی کشوری وفادار هستند. از همان روزهای آغاز این تشکل، سازمان بین المللی
هر فوت معادل 0.3048 متر است.
Passenger-mile
Zeppelin
International Civil Aviation Organization or ICAO
هواپیمایی کشوری از آخرین پدیده های فن آوری در زمینه ی هواپیماها و صنعت حمل و نقل هوایی استفاده و بهره برداری کرده است. مقادیر جابجایی سالانه مسافر که ابتدا در طی دهه ی 1920 از حدود 10 میلیون نفر تجاوز نمی کرد، به تدریج با آغاز فعالیت سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در سال 1944 به حدود 20 میلیون نفر و در پی ساخت هواپیماهای جت در خلال دهه ی 1950 و سپس با شروع فعالیت هواپیماهای پهن پیکر از اواخر دهه ی 1960 گسترش یافت. (صفارزاده،1387 :1)
به این ترتیب و با رشد این روند، در سال 1990، شرکتهای هوایی تجاری آمریکا حدود 450 میلیون مسافر را به اندازه ی 350 میلیارد مسافر – مایل جابجا نمودند که این میزان، 10 برابر مقدار نقل مکان بوسیله ی راه آهن و اتوبوس است. درهمین سال، تعداد مسافران در سراسر دنیا بیش از 1 میلیارد نفر بوده و میزان نقل و انتقال آنها بیش از 1/1 تریلیون مسافر – مایل بوده است. علاوه بر افزایش تعداد مسافران، میزان انتقال و جابجایی بار و مرسولات پستی توسط سیستم حمل و نقل هوایی نیز قابل توجه بوده است. در سال 1990، مقدار جابجایی محموله ها توسط سیستم حمل و نقل هوایی در ایالات متحده و جهان نیز افزایش قابل ملاحظه ای داشته است که به ترتیب 16 و 44 میلیارد تن – مایل برآورد شده است.
عملکرد و سودمندی صنعت حمل و نقل هوایی، فراتر از ارائه خدمات جابجایی است. حمل و نقل هوایی، شیوه زندگی اقتصادی، نگرشهای اجتماعی و فرهنگی ما را متأثر می کند و حتی در شکل دهی وضعیت تاریخی – سیاسی جوامع تأثیر دارد. حمل و نقل هوایی، به همان اندازه که تغییرات اقتصادی ایجاد می کند، باعث بوجودآمدن تغییرات جامعه شناختی نیز می شود. فاصله ی مردم به یکدیگر نزدیکتر می شود و آگاهی آنها از مشکلات موجود در مناطق مختلف افزایش می یابد.
این صنعت، راهکارهای جدیدی را برای اشتغال و تجارت ارائه می کند، فرصتهای مطلوبی را برای تبادل دائمی اطلاعات فراهم و لذت آشنایی با فرهنگ ها و آداب و رسوم سرزمینهای دیگر را مهیا می کند.
در کشور ایران نیز در سال 1325 به موجب مصوبه ی هیئت دولت، تشکیلات هواپیمایی کشوری در مجموعه ی دستگاههای اجرایی دولت ایجاد شد. بررسی سوابق گذشته، مؤید آن است که ایجاد تشکیلات هواپیمایی کشوری از ایجاد سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری متأثر بوده است. در پی دعوت از ایران و عزیمت یک هیئت ایرانی و مذاکره با مسئولین اولیه ی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری، به تدریج نخستین گامها برای ایجاد تشکیلات هواپیمایی کشوری در ایران برداشته شد. (صفارزاده،1387: 2)
احداث، تجهیز، نگهداری و اداره امور فرودگاهها، ایجاد، بهره برداری و نگهداری سیستمهای مخابراتی، ارتباطی و کنترل ترافیک هوایی، تأمین سلامت پرواز هواپیماها، تربیت نیروی انسانی متخصص، نظارت بر فعالیتهای هواپیمایی کشوری به منظور اعتلای بهینه صنعت، تشویق و حمایت صنایع هواپیمایی، مطالعات و تحقیقات علمی و فنی، تهیه موافقتنامه ها و قراردادهای مقتضی با کشورهای خارجی وشرکت درکنفرانسهای بین المللی از اهم وظایف سازمان جدید التأسیس هواپیمایی کشوری تعیین شد. ایران در تاریخ 19 آوریل 1950 به عنوان پنجاه و ششمین کشور جهان، به عضویت سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری درآمد. (صفارزاده،1387: 3)
بررسی و عملکرد گذشته ی صنعت حمل و نقل هوایی نشان می دهد که هواپیمایی کشوری ایران درکار جابجایی مسافر و بار از همان سالهای اولیه ی پذیرش عضویت سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) ، رده ی 25 تا 35 را در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در اختیار داشته است. (صفارزاده،1387: 4)