سیاست های پولی و مالی، اعتیاد به مواد مخدر

شرکت ها ممکن است مخاطرات ناشی از دستیابی به سوء شهرت را از طریق پیش بینی و سازگاری روش های اجتماعی – فرهنگی کاهش دهند.
سومین دلیل، ارزیابی درست گرایش های اجتماعی – فرهنگی است که ممکن است موسسات را در پذیرش قانونی یاری نمایند.
علت چهارم تجزیه و تحلیل ارزش های اجتماعی – فرهنگی این است که به اندازه تغییرات اقتصادی و جمعیت شناسی در جامعه حائز اهمیت بوده و ممکن است فرصت ها و تهدیداتی را در زمینه چشم اندازهای افزایش درآمد و سود برای سازمان فراهم آورد. تغییرات جمعیت شناسی در این راستا ممکن است به برنامه ریزی مستقیم سازمانی یاری رسانده و تقاضای صنعتی را پیش بینی کنند (علی احمدی، 1378: 48).
تغییرات ناشی از عوامل اجتماعی – فرهنگی مانند: نگرش به پس انداز و سرمایه گذاری، نرخ رشد جمعیت، ترکیب سنی، درآمد سرانه خانوارها، شیوه زندگی و مصرف و خرید، نرخ مهاجرت به شهر ها، طول عمر، موضوعات عمده جهانی، اعتیاد به مواد مخدر، ایدز و سایر مشکلات مربوط به سلامتی، اهمیت و نقش نیروهای نظامی و انتظامی، سطح و میانگین تحصیلات، پایبندی به قوانین و نهادینه شدن مقررات، افزایش سطح عمومی آگاهی های محیطی اجتماع و … از جمله عوامل نیروهای اجتماعی – فرهنگی هستند که تاثیرات عمده ای بر روی فعالیت، محصولات و خدمات بازارها و مشتریان شرکت ها و سازمان ها دارند و تهدیدات و فرصت های ناشی از تغییر در عوامل فوق در سطح بین المللی، کشورها را به چالش می طلبد و عدم توجه به روند این تغییرات می تواند تبعات جبران ناپذیری برای صنعت گردشری به همراه داشته باشد (مشایخ، 1381: 28).
3- عوامل سیاسی، دولتی و قانونی
عوامل سیاسی، دولتی و قانونی از عمده ترین عوامل تعیین کننده موفقیت سازمان ها محسوب می شوند. دولت های خارجی و سازمان های دولتی داخلی از طریق حذف یا تدوین مقررات، پرداخت یارانه و … باعث بروز تهدید ها و فرصت هایی برای سازمان ها می شوند. به این ترتیب اگر قوانین در جهت حمایت از صنایع به خصوصی تدوین گردد، این صنایع از امتیازات خاصی برخوردار می گردند که به عنوان فرصت تلقی می شود. مقررات دولتی یا مقررات زدایی، تغییر در قوانین، تغییر در سیاست های پولی و مالی، شرایط سیاسی و انتخابات، تهدیدات نظامی و یا صلح و آتش بس، از عوامل تعیین کننده فرصت ها و تهدید ها هستند.
4- عوامل تکنولوژیکی
تغییرات بسیار شدید تکنولوژیکی و کشف های جدید اثرات زیادی بر سازمان ها داشته اند. پیشرفت های فناوری می توانند بر محصولات، خدمات، بازارها، سازمان های عرضه کننده مواد اولیه، توزیع کنندگان، شرکت های رقیب، مشتریان، فرآیند های تولید، روش های بازاریابی و موقعیت رقابتی اثرات شدیدی بگذارند. در صنایعی که از فناوری پیشرفته استفاده می کنند، تهدیدات و فرصت های تکنولوژیک بخش مهمی از عوامل خارجی محیط مدیریت استراتژیک هستند.
5- عوامل رقابتی
در مدیریت استراتژیک، رقبا و محیط رقابتی همیشه مورد بحث می باشد. اگر یک موسسه، از فعالیت ها و استراتژی های رقبایش بی اطلاع باشد، حتی با ارائه کالا و خدمات با کیفیت و فعالیت های گسترده، باز هم موفقیت چندانی کسب نخواهد کرد. از این رو موسسه همان قدر که متوجه خویش است باید به رقیبان و تغییر وضعیت آن ها نیز به طور پیوسته، مداوم و منظم توجه کرده و نقاط قوت و ضعف اهداف، واکنش ها آن ها نسبت به تغییرات، استراتژی های ضد حمله، موقعیت رقابتی و خدمات و محصولات جایگزین شرکت رقیب را دائما در رصد عناصر خویش داشته باشد (همان، 30).
1-1-5-2 تحلیل محیط کلان خارجی(PESTEL) 
این الگو برمبنای تحلیل عوامل سیاسی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و تکنولوژیک (PESTEL) استوار گشته و چهارچوبی از عوامل کلان محیطی را که در ارزیابی محیطی به کار می‏روند به تصویر می‏کشد و در حوزه‌ی تحقیقات بازار چشم اندازی مشخص از عوامل کلان محیطی که یک سازمان باید مد نظر قراردهد، ارائه می‌نماید. این تحلیل ابزاری سودمند برای شناخت در زمینه رشد یا افول بازار، موقعیت کسب و کار، ظرفیت ها و مدیریت عملیات می‏باشد.
با در نظر گرفتن موضوع تحلیل، ابزار  PESTEL، می‏تواند برای تحلیل بخش های تجاری، صنایع، بازارهای خاص یا کل اقتصاد به کار رود.
 این تحلیل محرک‏هایی که بیشترین اهمیت را در گذشته داشته‏اند، شناسایی نموده مشخص می‌نماید که تا چه اندازه‏ای ممکن است تغییر نمایند و چگونه بر سازمان یا کل صنعت اثرگذارخواهند گذاشت .تحلیل PESTEL محیط پیرامونی کسب و کار را مورد بررسی قرار می‏دهد و یک ابزار استراتژیک مناسب برای شناخت “تصویر بزرگ” از محیطی که کسب و کار مذکور در آن انجام می‏شود می باشد.
این ابزار می‏تواند در راستای بهره‏برداری از فرصت‏ها و حداقل نمودن تهدیدهایی که بنگاه اقتصادی با آنها مواجه می‏شود مورد استفاده قرارگیرد. با یک تحیل PESTEL ، بنگاه اقتصادی می‏تواند افق طولانی ‏تری از زمان را مشاهده نماید و توانایی شفاف‏سازی فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‏روی خود را داشته باشد. با جستجوی محیط پیرامونی برای دیدن نیروهای تاثیرگذاری بالقوه به صورت هاله‏ای در افق، بنگاه اقتصادی می‏تواند فرایند برنامه ‏ریزی استراتژیک را ورای زمان جاری و در ظرف افق آینده تدوین نماید.
سیاسی و قانونی :مسائل سیاسی محلی، ملی و بین المللی چگونه و از چه طریقی روی سازمان اثر خواهند گذاشت؟
–  قانون گذاری در آینده 
– قانون گذاری در عرصه خارجی و بین‏ المللی 
– هیات‌ها و فرایندهای قانون‌گذاری 
–  سیاست‌های دولت
اقتصادی :مسائل اصلی اقتصادی ملی و بین المللی که می‌توانند روی سازمان اثرگذار باشند، کدامند؟
–  وضعیت اقتصاد داخلی 
–  روندهای اقتصاد داخلی 

                                                    .