فرزندان واضحاً فعالیت هایی با اجزای تعاملی و فعال برای لذت بخش تر و تفریحی تر بودن را ترجیح می دهند ( نیکرسون و جروسکی 2001 ، روبین 20010) .
در اکثر موارد مطالعاتی ، بزرگترها مورد مطالعه قرار گرفته اند ( مانند این تحقیق که درک والدین را مورد بررسی قرار می دهد ) زیرا بزرگترها را تصمیم گیرنده ی فعالیت های خانواده می دانند . ولی امروزه ، در عصر بازاریابی بازاریابان معتقدند که پیام های آنان در ذهن های جوان تر تأثیر بیشتری دارد و ذهن آنان قابل دستیابی تر است (روبین 2010 ). بریجز و بریش دریافتند که فرزندان بر محصولات کودک محوری تأثیر دارند که فرصت و زمان بیشتری برای مشاهده ی تبلیغاتشان دارا هستند. نکته ی دوم که ممکن است برای بازاریابان گردشگری خوب باشد این است که آن ها معتقدند که والدین نیاز مبرمی دارند به کنترل آن چه که به عنوان خانواده انجام می دهند و به سادگی با وسوسه های فرزندانشان متقاعد نخواهند شد ( روبین 2010 ).
بری و پولای (1968 ) ترنر ، کلی و مک کنا (2006) دریافتند که والدین معتقدند که بندرت تسلیم کلافه کردن های فرزندانشان می شوند.
کالینگفورد ( 1995 ) بیان می دارد که والدین می خواهند برای اجتناب از نا امیدی فرزندانشان و بدست آوردن رضایت آن ها انتخاب های گردشگری و سفر را انجام دهند . در اینجا استراتژی سازمان های گردشگری مقصد ارتباط با والدینی خواهد بود که سازمان آن ها ، آنچه را که والدین برای فرزندانشان می خواهند ، دارد که بر اساس مطالعه ی تورلی (2001) ممکن است شامل فرصت هایی برای با هم بودن خانواده ، آموزش و تربیت فرزندان و بهبود روابط خانوادگی باشد ( روبین 2010 ) . نکته ی سوم و مناسب ترین گزینه ، ممکن است یک رویکرد دو جانبه ، کودک ـ خانواده ، باشد. همانطور که یاد شد ، بازاریابان برای جذب خانواده های فرزند دار باید بصری بودن فعالیت های خود را در نظر بگیرند و والدین را از مزایای به همراه آوردن فرزندانشان آگاه نمایند ( مثلاً ورودیه ی رایگاه برای فرزندان ، عناصر آموزشی و تعاملی بودن و …. ) ( روبین 2010 ) .
اما ارزش نظر فرزندان به خوبی توسط متخصصان بازاریابی شناخته شده است . در واقع تعدادی از آژانس های تبلیغاتی وجود دارند که متخصص تحقیق بازار برای کودکان هستند . تحقیق برای مجلات کودکان و نوجوانان ، شو های تلویزیونی ، نوارهای ویدئویی و تبلیغات صورت گرفته است (نیکرسون و جروسکی 2000) . حتی خودرو سازان تلاش های تبلیغاتیشان را به سمت 6 تا 14 ساله ها گردانده اند . یک تحقیق توسط انجمن جی دی پاور نشان داد که 65% از والدین در مورد برخی موارد با فرزندانشان، قبل از خرید ، صحبت می نمایند (نیکرسون و جروسکی 2000).
مطالعه ی کالینگفورد با مصاحبه از کودکان 7-11 ساله در مورد سفر های برون مرزی نتایجی را نمایان کرد و او نتیجه گرفت که دو سطح از عقاید در آن ها وجود دارد که باید بررسی شود :
ارزیابی سطح آگاهی از فعالیت ها و جاذبه هایی که توسط مقاصد ارائه می شود .
ارزیابی معنی و ارزش تجربه ی تعطیلات از دیدگاه کودک .
نبود تحقیق در زمینه ی کودکان ممکن است بر اساس این عقیده باشد که کودکان مخاطبان هدف برای صنعت گردشگری محسوب نمی شوند زیرا فرض بر این است که کودکان عموماً اظهار می کنند که هرچه والدینشان انتخاب کنند ، می پذیرند و تأثیری مهم بر انتخاب والدین از مقصد اعمال نمی کنند . دلیل دوم برای نبود تحقیق در زمینه ی کودکان ممکن است مربوط به دشواری های پیش روی مطالعات در داده ها باشد ( نیکرسون و جروسکی 2000 ).
شواهد کافی وجود دارد که پیشنهاد می دهد بازار تعطیلات خانوادگی در حال رشد است و اینکه تأثیر فرزندان در تصمیمات خرید به طور فزاینده ای ، قوی شده است ( نیکرسون و جروسکی 2000 ).
شواهدی وجود دارد که از اهمیت فرزندان در بازار تعطیلات پشتیبانی می کند و بیان می دارد که مطالعه در زمینه ی خانواده هایی که با فرزندانشان سفر می روند بسیار مهم است :
نزدیک به نیمی از تمام سفر های تعطیلات خانوادگی در 1988 ایالات متحده شامل فرزندان می شوند و با یک افزایش پنج درصدی در سال 1997 و 55 درصدی از 1992 روبرو بوده است . بر اساس مجمع صنعت سفر ، بیشتر والدین ، فرزندانشان را هم در سفرهای تفریحی و هم در سفر های تجاری با خود می برند .
2.8فرزندان و تصمیم گیری
فعالیت تصمیم گیری که شامل خرید محصولات و خدمات در خانواده می شود ، به نظر می رسد که بیش از یک نتیجه از تصمیم گیری گروهی ، نسبت به گذشته باشد ( هال ، شاو و جانسون 1995، برنز 1992 ) . چنین فعالیت تصمیم گیری نوعاً شامل اعضای متعدد خانواده می شود که نقش های متنوعی را در فرایند تصمیم گیری ایفا می کنند . به علاوه شواهدی وجود دارد که کودکان نقش بسیار بیشتری در فرایند تصمیم گیری خانواده نسبت به پیش بینی مطالعات قبلی بازی می کنند ( هال ، شاو و جانسون 1995 ).
به علت افزایش آگاهی از نقشی که فرزندان در تصمیم گیری خانواده ایفا می کنند ، به نظر می رسد که تأثیر فرزندان در تصمیم گیری خانواده ، به طور چشمگیری در طول دو دهه ی اخیر رشد کرده است ( هال ، شاو و جانسون 1995، سلرز 1989 ) و افزایش توجه به فرزندان و نقش آن ها در تصمیم گیری روی داده است (هال ، شاو و جانسون 1995، فوکسمن و همکاران 1989 ) . این روند تأثیر فزاینده ، به نظر می رسد که از عوامل متعددی نشأت گرفته باشد که شامل موارد زیر است :
ثروت بیشتر ، که خانواده های زیادی از آن بهره می برند .
اجتماعی شدن مصرف بیشتر فرزندان
استقلال رو به رشدی که به کودکان به علت درآمد دوجانبه ی خانواده
ها و نرخ های بالاتر رشد داده می شود (هال ، شاو و جانسون 1995).
اکستروم ، تانسوهاج و فوکسمن ( 1987 ) نتیجه گرفتند که تغییرات اجتماعی اخیر و در نتیجه پروفایل جمعیت شناختی خانواده ها ، موجب تغییرات متعاقب در تأثیر نسبی فرزندان در فرایند تصمیم گیری خانواده شده است .
معقول است انتظار داشته باشیم که شکل رفتاری این تأثیر با متغیر های ساختاری خانواده تحت تأثیر قرار گیرند . به طور مثال جنکینز (1979) دریافت که تأثیر فرزندان ، با افزایش درآمد خانواده بیشتر می شود و پاور بیان می کند تأثیری که فرزندان بر فرایند تصمیم گیری خانواده دارند ، به نظر می رسد که با افزایش سن ، بیشتر شود (هال ، شاو و جانسون 1995 ) .
امروزه کودکان از آزادی و اختیار بیشتری نه تنها در تصمیم گیری مصرف روزانه ی خانواده بلکه هم چنین در ذله کردن والدینشان برای خرید سایر محصولاتی که آن ها دوست دارند ، لذت می برند ( کار و سینگ 2006 ). محققان معاصر نشان دادند که کودکان یک بازار مصرف کننده ی بزرگ را تشکیل می دهند که یا با قدرت خرید مستقیم برای اسنک و شکلات و یا خرید غیر مستقیم در هنگام خرید برای موارد با ارزش ( کار و سینگ 2006 ، هنلن و سینگ 1998 ) .
فرزندان دو بازار متفاوت را تشکیل می دهند : بازار اولیه ، بازار تأثیر گذار و بازار آینده .

جدول 2-2 بازار مصرفی فرزندان . کار و سینگ 2006
محصولاتی فرزندان خریدار و کاربر آن هستند ، محصولات مخصوص آن ها می باشد. آن ها گاهی خودشان محصول را برای خود می خرند یا محصول را قبل از اینکه والدینشان بخرند ، انتخاب می کنند. برای سایر محصولات و یا خدمات ، مثل آنهایی که توسط همه ی افراد خانواده استفاده می شوند ، آن ها ممکن است بر خرید والدین اثر بگذارند. (کار و سینگ 2006 ). برخی محصولات وجود دارند که فرزندان از تأثیر مستقیم یا قدرت ذله کردن با ذکر علایقشان به طور علنی و اظهار آن ها با صدای بلند برخوردارند . برای سایر محصولات الگو های خرید والدین توسط دانش اولیه ی آن ها از سلایق و علایق فرزندانشان تحت تأثیر قرار می گیرد. این فرمانِ منفعلِ انتخاب ، برای تنوع گسترده ای از محصولات مناسب است و به نظر می رسد که تصمیم گیری در مسائل با حضور ِ صرفِ فرزندان تغییر کرده است (کار و سینگ 2006 ). آن ها وفاداری به برند را ایجاد می کنند ، در نتیجه یک بازار آینده ی قابل رشد هستند که بر تصمیمات خانوادگی در حوزه های متنوع تأثیر می گذارند( اوگدن ، اوگدن و رمزی2010 ) ماهیت تصمیم گیری مشترک در تصمیم گیری ها با حضور فرزندان تغییر کرده و تصمیمات دیگر فقط منحصر به زوج ها نیست ( کار و سینگ 2006 ، فیلیارترات و ریچی 1980 ) . همان طور که ذکر شد ، فرزندان در تصمیم خرید خانواده بسیار تأثیر گذار شده اند . بر اساس مطالعه ی مک نیل ، فرزندان با سنین 4 تا 12 سال به طور مستقیم بر300 میلیارد دلار از خرید های بزرگسالان در سال 2002 تأثیر گذاشته اند و 300 میلیارد دلار دیگر را موجب شده اند . او برآورد می کند که این بازار تأثیر گذار اینک بیست درصد در هرسال در حال رشد است (شور 2003 ) . کِرنیت معتقد است که منشأ تأثیر فرزندان بیش از بیست سال است . چون در آن زمان ، فرزندان به عنوان تأثیر گذارنده ای مهم در انتخاب برندها برای گونه های محصولات بزرگسالان شناخته شد ، مثل تأثیر بر انتخاب خودرو ، هتل ، مقاصد گردشگری، فست فود ، لوازم الکترونیکی و اغلب محصولات غذایی در منزل . در پاسخ به این افزایش تأثیر ، سازندگان و دست اندر کاران این محصولات و خدمات باید شروع به تبلیغات مستقیم برای فرزندان نمایند . (شور 2003 ) .
تحقیق نیکلدُن یافت که هشتادونه درصد از والدین فرزندان 14-8 ساله اظهار کرده اند که آن ها نظرات فرزندانشان را در مورد محصولاتی که می خواهند برای آن ها بخرند ، پرسیده اند . فهم فنی کودکان و جستجوی اطلاعات مصرف کننده ای و مشتاقانه ی آن ها ، دلیل دیگری برای تأثیر در حال افزایش آن ها در هزینه کرد های والدین است (شور 2003 ).
محققان بازار گزارش کرده اند که امروزه بسیاری از والدین بر این عقیده اند که فرزندان آن ها بیشتر از آن ها در مورد برندها و محصولات می دانند و والدین به دانش آن ها متکی اند (شور 2003 ) .
اما گرام (2005) در تحقیق خودمی نویسد : اغلب والدین با بیان اینکه فرزندانشان تأثیر زیادی برتصمیم گیری تعطیلات ندارند ، آغاز می کنند ، ولی در طول مصاحبه ها جملات متعددی ، اغلب گفته می شود که فرزندان واقعاً تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم دارند.
2.9تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری
تئوری ها در زمینه ی تصمیم گیری خانوادگی در طول نیم قرن گذشته پیشرفت داشته اند . بر اساس مطالعات ناندا ، هو و بای (2007) فقط پنجاه سال پیش بود که محققان یعنی کنکل 1959، شارپ و مات 1956 ، شروع به در نظر گرفتن نقش همسر به عنوان مشارکت کننده در فرایند تصمیم گیری کردند که متضاد با در نظر گرفتن نقش شوهر به تنهایی بود (روبین 2010 ) . بعد از کارهای شارپ و مات مطالعات به سمت ، دو جانبه گرایی یعنی مطالعه ی نقش زن و شوهر در تصمیم گیری ها و فرایند آن افزایش یافت و به طور قابل توجه ، تأثیری را که فرزندان ممکن است چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در فرایند تصمیم گیری داشته باشند ، نادیده گرفته شد (روبین 2010 ).
زمانیکه یک فرد طوری عمل می کند که رفتار فرد دیگری را به نحوی مطلوب تغییر دهد ،تأثیر اتفاق می افتد (کارترایت 1959) . در نتیجه تأثیر می تواند بر تصمیمات خرید ، زمانیکه فرزند به روشی بر رفتار مصرف والدین اثر می گذارد ، اعمال شود( رمزی ، اوگدن و زکریا 2012 ، میکلسن و نورگارد 2007) تأثیر را به عنوان توانایی یک عضو برای دستیابی به نتیجه ای خاص باتلاش های فعال و غیر فعال تأثیر بر احساسات ، عقاید و رفتار والدین ،برای دستیابی به نتیجه ای خاص، تعریف می کنند( میکلسن و نورگارد 2007 ، سواندیناتا 2011). تأثیر درک شده ، زمانی اتفاق می افتد که عضوی از خانواده اعتقاد داشته باشد که عضوی دیگر بر تصمیم خرید اثر گذاشته باشد(رمزی ، اوگدن و زکریا 2012 ، ونگ ،هالووی و همکاران 2007). پس برای اینکه چگونگی تصمیم گیری در یک خانواده به خوبی بررسی شود باید تأثیر همه ی اعضای آن خانواده ، چه والدین و چه فرزندان در نظر گرفته شود ( ونگ 2006 ).
همانطور که می دانیم بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه ی تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری در دهه های 1970 و 1980 انجام شده است و از آن زمان به بعد تحقیقات کمی در زمینه صورت گرفته است . فقدان این توجهات اخیر برای تأیید یافته های تاریخی یک نارسایی از لحاظ تغییرات شگرف در خانواده در دهه های گذشته است . فلاری 2006 این تغییرات با تعداد زیادی از منابع معتبر ، مستند شده است . کلولو (1993) برخی از تغییرات از محیط خانوادگی سنتی به جدید را پیش بینی کرده است .
جدول 3-2 تغییرات در خانواده ها ( فلاری 2006)
مداخلات ممکن برای تأثیر خرید فرزند
خان
واده های جدید
خانواده های سنتی
فرزند با تصمیمات مصرف زودتر مواجه می شود
خانواده ها به عنوان مصرف کننده
خانواده ها به عنوان تولید کننده
به علت تغییرات ساختار خانواده ، خانواده ها کوچکترند ( زایمان دیر هنگام ، والدین مجرد و تنها و…
خانواده های محدود
خانواده های چند عضوی
تصمیم گیری خانواده برابری طلب تر است ، فرزندان از حقوق مساوی بیشتری در خانواده برخوردارند، به فرزندان مسئولیت تصمیم گیری بیشتری داده می شود
روابط افقی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رواببط سلسله مراتبی
فرزندان ارزش هایی را به عنوان نتیجه ی تأثیرات بیرونی شکل می دهند
ارزش های فردی
ارزش های جمعی
خانواده ها دیگر لزوماً بطور بیولوژیکی بهم مربوط نیستند ، نقش های خانوادگی سنتی تغییر کرده است
پیوندهای خانوادگی اجتماعی
پیوند های خانوادگی بیولوژیکی
فرزندان با عوامل اجتماعی سازی غیر خانواده زودتر مواجه می شوند.

 
 
مراقبت های پولی
مراقبت های غیر پولی
اشکال تصمیم گیری خانوادگی کلیشه ای کاهش می یابد
مسئولیت های روابط آمیخته
حقوق روابط متمایز
فرزندان تصمیمات بیشتری را به طور آزادانه می گیرند
تنهایی ( جدایی)
تعلق
می توان مشاهده کرد که امروزه فرزندان نه تنها مشاهده گرانی منفعل هستند بلکه جایگاهی قابل ملاحظه در خانواده دارند و تأثیری مهم بر تصمیمات خربد والدین می گذارند ( علی و باترا 2011 ). در خانواده های جدید ، فرزندان با تصمیم گیری در سنین کمتر مواجه می شوند ، مسئولیت ها و نقش های بزرگتری را در خرید خانواده می پذیرند . بر اساس تحقیق ویملا سیری(2004 ) ، افزایش تأثیر فرزندان بر تصمیمات خرید والدین ، بیشتر در کشور های توسعه یافته ، می تواند به دلایل گوناگون باشد: یک اینکه افزایش در تعداد زوج های شاغل که منجر به ورود سریع فرزندان به جامعه می شود ( همانطور که در جدول فلاری نیز دیده شد) و بنابراین افزایش تأثیر فرزندان بر والدین ؛ دوم اینکه تغییر در ساختار خانواده از خانواده های مشترک به خانواده های هسته ای که فرزندان را قادر می سازد بر تصمیمات خرید والدین اثر گذار باشند ؛ سوم اینکه تعداد کمتر فرزندان به ازای هر خانواده ، منجر به افزایش در قدرت خرید هر یک می شود؛ چهارم اینکه در معرض قرار گرفتن رسانه ها به طور مکر، منجر به اجتماعی شدن فرزندان می شود که در عوض منجر به تأثیر فرزندان بر تصمیمات خرید والدین می شود و… (علی و باترا 2011 ). اخیراً یک تحقیق نشان داد که تأثیر فرزندان کاملاً ورای آن چیزی است که به طور سنتی ما فکر می کنیم شامل حوزه هایی می گردد که فرزند ابتدائاً مصرف کننده ی آن محصولات است (فلاری 2006 ) . بیشتر مطالعات نشان داده اند که فرزندان ، تأثیر بیشتری بر تصمیمات خرید برای محصولات مرتبط با خودشان مثل اسباب بازی (کار و سینگ 2006، برنز و هریسون 1985) ، غلات (بلچ و همکاران 1985 ، کار و سینگ 2006 ) میان وعده (آهوجا و استیونسون 1993 ) و لباس خود (فوکسمن و تانسوهاج1988 ) اعمال می کنند زیرا به خود آن ها مربوط است (رمزی ، اوگدن و زکریا 2012، فوکسمن تانسوهاج و همکاران 1989، مانگلبرگ 1990 ، بیتی و تالپید 1994، رودر جان 1999 ).در