و چگونه برای اینکه سفر کنند و به کجا بروند تصمیم می گیرند .(مینچیو و مویزا 2009)
شناخت نیاز اولین مرحله در فرایند تصمیم گیری است که مصرف کننده مشکل یا نیازی را می شناسد و می خواهد این مسئله را حل کند (مک کاتی 1998) . این نیاز ممکن است توسط محرکی درونی یا بیرونی بروز نماید(هنلن و همکاران 2005 ). به طور مفهومی این بدان معنی است که مصرف کننده یک خلأ بین وضعیت کنونی و وضعیت مورد علاقه را درک کرده است . خلأ به دو دلیل اتفاق می افتد : تغییر در وضعیت کنونی یا تغییر در وضعیت مورد علاقه. تغییر در وضعیت کنونی می تواند نتیجه ی عوامل متعددی باشد : نقصان یا عدم رضایت از وضعیت فعلی ، کاهش یا افزایش در وضعیت مالی و دروندادهای بازاریابی و تغییر در وضعیت مورد علاقه نیز زمانی اتفاق می افتد که نیاز و خواسته ای جدید بوجود آید یا محصولات جدیدتری به بازار آیند( مک کاتی 1998). پس از شناخت نیازهای محصول / خدمت، جستجوی اطلاعات فاز دوم در تصمیم گیری است که مصرف کننده به سمت دستیابی به هدف شناخته شده در فاز قبل حرکت می کند و مرحله ای در فرایند است که در آن مصرف کننده برای جستجوی اطلاعات بیشتر تحریک می شود ، و به شناسایی گزینه های موجود می پردازد (مک کاتی 1998) این مرحله از بر انگیختگی ممکن است مصرف کننده را برای جستجوی فعال اطلاعات تشویق نماید یا توجهش را برای منابع اطلاعاتی مربوط ، من جمله تبلیغات افزایش دهد (هنلن و همکاران 2005) ، مصرف کنندگان باید فعالانه اطلاعات در مورد گزینه های در دسترس از اطلاعات یا خاطرات جمع آوری نمایند (لین وو 2007 ). بنابر این جستجوی اطلاعات یک تلاش اندیشیده برای بدست آوردن اطلاعات در مورد یک محصول ، یا خرید آن است (مک کاتی 1998). زمانیکه اطلاعات کافی جمع آوری شد ، مصرف کننده به سمت فاز ارزیابی گزینه ها (جایگزین ها) می رود در این مرحله مصرف کنندگان با تعداد زیادی از جایگزین ها مواجهند که باید آن ها رابرای نیازش ارزیابی کند (هنلن و همکاران 2005و مک کاتی 1998) ، ارزیابی ها با دقت باید در میان محصولات / خدمات گوناگون صورت گیرد البته نه تمام جایگزین های در دسترس برای مصرف کنندگان ولی گزینه های در دسترس از مرحله ی جستجوی اطلاعات باید در نظر گرفته شوند که به اصطلاح مجموعه ی ملاحظات را شکل می دهند (لین وو2007) . فرایند ارزیابی فرایندی پیچیده است و بر اساس راه حل های خرید متغیر است ( هنلن و همکاران 2005). هر جایگزین که تمایل به آن وجود نداشته باشد ، در طول ارزیابی رد خواهد شد . در نهایت گزینه ای که مثبت ترین ارزیابی را به خود جلب کند به عنوان تصمیم نهایی انتخاب می گردد(لین وو2007). مصرف کننده باید شیوه ای را برای ساده کردن تصمیمات خرید بیاندیشند چون مصرف کننده ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات و تمایز بین محرک ها دارند(مک کاتی 1998و میلر 1956). دو عامل می تواند بین قصد خرید و تصمیم خرید بیاید: عامل اول : ایده ی افراد دیگری که بر تصمیم تأثیر می گذارند مثل افراد خانواده [ که باید از تأثیر آن ها بر جامعه ی هدف آگاه بود] و عامل دوم: عوامل موقعیتی غیر منتظره (هنلن و و همکاران 2005) . نتیجه ی تجربیات خرید نیز بعداً ارزیابی می شود وبعد ها در انتخاب های بعدی به آن توجه لازم مبذول می گردد (لین وو، 2007 ).
یکی از عواملی که بر میزان تأثیر کودکان در تصمیم گیری اثر می گذارد مرحله ی فرایند تصمیم گیری است . تمام مطالعات که تأثیر کودک را در مراحل تصمیم گیری بررسی کرده اند از مدل سه مرحله ای فرایند تصمیم گیری استفاده کرده اند شامل شناخت مسئله یا نیاز، جستجوی اطلاعات و انتخاب ولی موشیز و میشل در سال 1986 مرحله ارزیابی جایگزین ها را نیز گنجانده اند(مانگلبرگ 1990) [البته در مطالعات جدید بیشتر از فرایند چهار مرحله ای استفاده شده است ]. در کل تأثیر کودکان در مرحله ی شناخت نیاز بیشترین است و به طور چشمگیری تا مرحله ی انتخاب کاهش می یابد (مانگلبرگ 1990و بلچ و همکاران 1985، نلسون 1978، سیزبیلو و سوسانی 1977).
2.5تصمیم گیری خانوادگی
در بیست سال گذشته تغییراتی پیش آمده که فرایند تصمیم گیری در خانواده را دگرگون کرده است – دموکراسی خانوادگی به وضوح رو به قدرت گرفتن است . خانواده درگیر چیزی شده است که مطالعات تجاری آنرا بخش تصمیم گیری می نامد. این روندکلی ، احتمالاً نتایجی نیز برای تصمیم گیری سفر های تفریحی و تعطیلات دارد. (برونر و دی هوگ 2008)
نکته ی عمده ی یافته هایی که تا بحال ارائه شده اند شامل تعطیلات رونده ای است که در سطح فردی سفر می کند. (دکراپ 2006).
فرایند تصمیم گیری در خانواده از فرایند تصمیم گیری فردی متفاوت تر و پیچیده تر است ، به این معنی که شامل تخصیص نقش های مختلف و تصمیم گیری مشترک در میان اعضای خانواده می شود (کنگ 2003، کنگ و هسو 2005 ، آسائل 1998). بعلاوه فعالیت های گردشگری به شدت گروه محور هستند (دکراپ 2006) وتصمیمات سفر تفریحی و تعطیلات خانواده که معمولاً شامل چندین فرد و منابع چشمگیر است، بعنوان تصمیمات با سطح مداخله ی بالا در نظر گرفته می شود ( کنگ 2003، کنگ و هسو 2005 ، میچی و سالیوان 1990). تصمیمات با سطح مداخله ی زیاد بیشتر بعنوان فرایند عمل می کنند تا رویداد (کنگ 2003، کنگ و هسو 2005 ، آسائل 1998) و با قوانین خاصی اداره می گردند( کنگ و هسو 2005 ، دیویس 1976) در نتیجه ، فهم فرایند تصمیم گیری خانواده موجب دانش و هوش بازاریابی مهمی برای متخصصان در صنعت گردشگری و سفر خواهد شد.
تصمیم گیری گروه از علاقه ای قابل ملاحظه در ادبیات روانشناسی اجتماعی بهره می برد و در رفتار
مصرف کننده و بازاریابی و بسیاری از مطالعات تصمیم گیری خانوادگی را مورد بررسی قرار داده اند. رابطه ی زن – شوهر برای اولین بار علاقه ی قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرد (مثل شارپ و مات 1956، ، دیویس 1976، گرین و همکاران 1983)، در حالیکه تأثیر فرزندان اخیراً مورد توجه قرار گرفته است.تحقیقات گردشگری نیز مسیری مشابه را طی کرده است بیشتر تحقیقات زوج ها بر دیدگاه رده بندی – نقش ، تمرکز کرده اند (مانند جنکینز 1987، فیلیارترات و ریچی 1980، نیکلاس و اسنپنگر 1988، فادنس1992)؛ مانند اینکه چه کسی در چارچوب زوجین تصمیم می گیرد . تمایز بین سه نوع از شرایط بیان می شده است : نفوذ زن ، نفوذ شوهر ، و تصمیمات مشترک .
توجه به تصمیم گیری خانوادگی در سفر و گردشگری توسط میرز و مونکریف (1970) صورت گرفت که تصمیم گیری انتخاب مقصد سفر تفریحی ، مسیر سفر و اقامت در یک اتاق اجاره ای مقرون به صرفه را مورد بررسی قرار دادند ( کنگ 2003، کنگ و هسو 2005 ، کوزاک 2010 ). ادبیات در مورد مطالعات تصمیم گیری خانواده در زمینه گردشگری و سفر نشان داده است که تصمیم گیری مشترک ، با نفوذترین نوع تصمیم گیری در مورد تصمیمات مربوط به تعطیلات خانواده بوده است (کنگ و هسو 2005 ، فادنس 1992، نیکلاس و اسنپنگر 1988، کوزاک 2010) . توزیع نقش ها برای زیر تصمیمات مختلف گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است مانند مقصد ، اقامت یا بودجه و یا مراحل تیپیکال تصمیم گیری.

خانواده بخشی مهم و حساس در مصرف و تصمیم گیری است ( دیویس 1976) و تصمیمات در این بخش اغلب به طور مشترک گرفته می شود( لین وو 2007 ، بلک ول و همکاران 1006 ، مک کاتی 1998 ،مورگان 1996). مصرف در چارچوب خانواده نیز یک تجربه ی مشترک است و موارد اصلی هزینه کرد مصرف کننده اغلب به طور مشترک مصرف می شود و اعضای خانواده بر انتخاب ها تأثیر گذارند(مک کارتی 1998).
یک نتیجه ی تکراری که در تعدادی از مطالعات تصمیم گیری خانواده در ادبیات گردشگری و سفر گزارش شده ، نشان داد که تصمیم مشترک نوع آشکارتر تصمیم گیری در تصمیمات مربوط به تعطیلات خانواده بوده است (کنگ 2003، فیلیارترات و ریچی 1980، فادنس 1992، جنکینز 1978، نیکلاس و اسنپنگر 1988). این ممکن است به عوامل متعدد نسبت داده شود:
تعطیلات خانواده احتمالاً توسط اعضای چندگانه انتخاب می شود در نتیجه هر عضو در فرایند تصمیم گیری وارد می شود .

 
 
چون مسافران خانواده ، تعطیلات خانوادگی را بعنوان ساختار مهم حفظ سلامت خانوادشان ، رفاه و سبک زندگی در نظر می گیرند( نشنال جغرافی تراولر2000) و تلاشی است برای تضمین اینکه علائق هر عضو تا حد امکان در نظر گرفته شود.
به عنوان نتیجه ی اهمیت تعطیلات خانواده ، آن ها احتمالا بیشتر منابع را در نظر می گیرند (آسائل 1998، میچی و سالیوان 1990). پس تصمیمات مشترک بیشتری نسبت به تصمیمات آشکار فردی ایجاد می شود. ( کنگ 2003)
عنوان تصمیم گیری یک پایه در رفتار مصرف کننده و بازاریابی است . انتخاب و خرید شامل هم تصمیمات مستقل و هم تصمیمات وابسته است و در نتیجه فرایند تصمیم گیری است . به طور خاص ادبیات مستلزم تعداد فزاینده ای در مطالعات مفهومی و تجربی در دو دهه ی گذشته می شود که شامل تصمیم گیری در انتخاب های فراغتی و گردشگری است . این مطالعات به طور خاص به تأثیر عوامل داخلی و خارجی (مثل درآمد ، شرایط تأهل ، جنسیت و سایر انگیزاننده ها) در زمینه ی تصمیم گیری از نظر تعطیلات می شود. (کوزاک 2010، آم و کرامپتون 1990، وودساید و لینوسکی 1989).شواهد کافی در ادبیات وجود دارد که بیان می کند ایده برای تمام این مطالعات عموماً از ادبیات بازاریابی صرف و روانشناسی قرض گرفته شده است .
در زمینه ی تصمیم گیری خانواده ، تصمیم گیران ممکن است نقشی مهم در تحقق اثر بخشی برنامه های سفر بازی کنند برای مثال ، تصمیمات از نظر مکان هایی که باید بازدید شوند چطور باشند، فرکانس سفر یا وسیله ی حمل و نقل. ارزشمند است ذکر کنیم که انتخاب مکان مقصد تصمیم مهمی برای گردشگران است و دانستن فرایند درگیر شده ، نگرانی اساسی برای صنعت گردشگری است (گاچو سگامپان و همکاران 2008).
سفر و تعطیلات تصمیمات مشترک با اقتصاد هستند که اعضای خانواده رانیز در خود می گنجانند(کوزاک 2010)؛ در نتیجه اگرچه زیاد نه، ادبیات موجود نیز به تمایل اعضای خانواده یا گروه به تصمیم گیری بر می گردد که آیا به سفر برویم یا نه و به کجا برویم.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

افزایش تدریجی پویایی در چارچوب خانواده در طول فرایند تصمیم گیری وابسته به تعامل روابط میان اعضای خانواده است، تعاملات خاص بین والدین و کودکان نقشی تعیین کننده در مرحله ی تصمیم گیری بازی می کند . در حالیکه در گذشته به نظر می رسید که زوج مذکر بر فرایند های تصمیم گیری نفوذ دارد ، این نفوذ به همراه تغییر نقش زنان در جامعه شروع به ناپدید شدن کرده است. چنین تغییراتی ، مشارکت زنان در رفتار خرید خانواده ها در جامعه را پربار کرده است(کوزاک 2010، لی و بیتی 2002، شوهام و دالاکاس 2003) . تحقیقات قبلی نشان داد که به نظر می رسد زنان تأثیر کمی بر تصمیم گیری به ویژه از لحاظ مالی دارند، ولی ظاهراً بیشترین تأثیر را بر انتخاب مقصد تعطیلات دارند(کوزاک 2010، زلاتان 1998) . ابتدائاً تأثیر فرزندان نادیده و سپس فراموش شده است (دکراپ 2006)ولی اخیراً تأثیر فزاینده ی فرزندان نیز توجه محققان و متخصصان بازاریابی را به خود جلب کرده است( کوزاک 2010، فلاری 2007، ، رز ، بوش و شوهام 2002) . به طوری شواهد بسیاری نشان می دهد که کودکان قدرت تأثیری قوی بر انتخاب های تعطیلات و فراغت خانواده در مقایسه با طیف وسیعی از مقوله های محصول دارند ( لین وو 2007 ، جنکینز 1979 ، دارلی و لیم 1986 ، سوئین یارد و لیم 1987، دان1999 ، منیتل2003 ) برخی نویسندگان نقش فرزندان را به تأثیر غیر مستقیم و منفعل بر فعالیت های تعطیلات و رضایت والدین محدود کرده اند مانند فیلیلارترات و ریچی 1989 و رایان 1992 (دکراپ 2006) ؛ سایر محققان فرزندان را به عنوان افرادی که نقشی فعال به عنوان مذاکره کنندگان واقعی در اصل تصمیم گیری شناخته اندمانند هاوارد و مادریگال 1990، ، تورنتون و همکاران 1990(دکراپ 2006).از طرف دیگر این مطالعات بر این تمرکز کرده اند که کدام نوع از تصمیمات ( پیش از خرید ، هنگام خرید و پس از آن) بیشتر توسط فرزندان از دید رده بندی- نقش مورد تأثیر قرار گرفته است . برای مثال تورنتون و همکاران (1997) تأثیر فرزندان بر فعالیت های گروه های گردشگری در حالیکه در سفر هستند را بر اساس پرسشنامه ی بودجه- زمان – فضا را بررسی کرده است . اخیراً بولمن و کوالز (2001) برسی کرده اند که چگونه ترجیحات افراد از طریق تعاملات خانوادگی می تواند مورد بازاندیشی قرار گیرد ، در حالیکه موتیار و کوئین (2004) روابط قدرتی در چارچوب زوج ها را برسی کردند. نویسندگان دیگر نتیجه گرفتند که مصرف کلی تعطیلات ، عمدتاً تصمیمات مشترک است ، ولی زمانیکه خرید به مراحل مختلف شکسته می شود ، زنان در مراحل اولیه فرایند ،نقشی با نفوذ دارند (دکراپ 2006).
به منظور درک کامل پیچیدگی در فرایند تصمیم گیری خانواده ، نقش خاص اعضای خانواده، زوج ها و فرزندان نیاز به تحلیل دارد( کوزاک 2010).
کرچلر (1995) بحث می کند که تصمیم گیری مشترک به نوع محصول بستگی دارد. اگر محصول ارزانتر است و متناوباً خریده می شود می توان انتظار داشت که تصمیم گیری مشترک بیشتر دیده شود. از طرف دیگر برخی خرید ها شامل اتوموبیل ، تلویزیون و… از تصمیمات مشترک نتیجه می شود؛ که شامل اعضای مختلف خانواده می گردد. به هر حال تمایز بین تصمیم گیری تعطیلات و تصمیم گیری محصولات بندرت آشکار است زیرا بدون پیش بینی ، هر دو نوع تصمیم گیری ممکن است با الگو های رفتاری مشابه همراه باشند. ماهیت خاص صنعت ،تعمیم یافته های این مطالعات را محدود می کند . کرامپتون (1984) مدعی است که رفتار گردشگر متفاوت از رفتار مصرف کننده ی معمول است ؛ خیلی پیشتر گردشگر بودجه بندی کرده و زمانش را برنامه ریزی کرده است زیرا صرف زمان در تعطیلات یک فعالیت فراغتی پر هزینه است ( کوزاک 2010).
بر اساس قاعده ی تصمیم گیری گروهی ، پیچیدگی فرایند تصمیم گیری همانطور که محدودیت های بین فردی افزایش می یابد ، افزون می شود.مجردها از محدودیت کمتری نسبت به بخش تصمیم گیری جمعی برخوردارند و زوج ها از محدودیت کمتری نسبت به خانواده ها و گروه های دوستان برخوردارند. به فرض اینکه هر فرد تجربیات خودش را دارد ، شخصیت و سبک زندگی ، ترجیحات محصول و ارزش ها ممکن است با خانواده و اعضای گروه متفاوت باشد(کوزاک 2010).
در رابطه تصمیم گیری گردشگری به نظر می رسد که مطالعه بر تصمیم گیری خانواده بسیار مناسب تر از مطالعه ی تصمیم گیری فردی می باشد( بلیچفلد 2004، کانینگهام و گرین 1974، دیویس و ریگاکس 1974، شارپ و مات 1956). هم چنین این خط استدلال با این حقیقت همراه شده است که اکثریت وسیعی از گردشگران در قالب گروه به تعطیلات می روند . به طور سنتی نظریه ی تصمیم گیری خانوادگی بیان می کند که در طول فرایند تصمیم گیری اعضای خانواده نقش های متفاوتی بازی می کنند ( بلیچفلد 2004 ، کاتلر و همکاران 1999) . با توجه به تصمیم گیری در زمینه ی تعطیلات ، مطالعات متعددی نشان دادند که اغلب تصمیات ، تصمیمات مشترک هستند ( بلیچفلد 2004، کانینگهام و گرین 1974، دیویس و ریگاکس 1072، شارپ و مات 1956). هم چنین مطالعات بیان می دارند که کودکان بر تصمیمات از نظر انتخاب مقصد ، اقامت ، فعالیت و مراحل مختلف در فرایند های تصمیم گیری تأثیر می گذارند ( بلیچفلد 2004 ، جنکینز 1979، سیزبیلو و سوسانی 1977).
2.5.1پیوستگی گروه
سطح پیوستگی گروه تأثیر عمده ای بر تصمیمات تعطیلات و تصمیم گیری دارد. در بسیاری از خانواده ها ، فرزندان تصمیم گیری را به والدینشان واگذار می کنند، زیرا به سادگی کودکان یا به آنان اعتماد د
ارند یا تسلیم اقتدار والدین می شوند.
اتفاق نظر ، از خود گذشتگی و ایثار نیز اغلب روی می دهد . همانطور که توسط این دو مثال متضاد بیان می شود:
از یک طرف والدین تعطیلات خانواده را

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *