قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به تخلفات

ماده 102 قانون مجازات اسلامی 18/5/1362 غیرفرهنگی مستقل عمومی
قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور 22/12/1364 غیرفرهنگی غیرمستقل بخشی- اعضای هیأت علمی
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا‌ عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. 28/12/1365 غیرفرهنگی مستقل مواد 1 تا 3 صنفی و بخشی،
ماده 4 عمومی
شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی 1/5/1364 غیرفرهنگی غیرمستقل بخشی- دانشجویان
آئین‌نامه‌ حفظ‌ حدود و آداب‌ اسلامی‌ در دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ 6/5/1366 غیرفرهنگی غیرمستقل بخشی- دانشجویان و کارمندان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
ب- دهه دوم انقلاب اسلامی:
دهه دوم با سال‌های اولیه پس از خاتمه جنگ همراه است. به طور کلی ویژگی‌های این دوره را می‌توان در موارد زیر برشمرد:
– نبود سیاست منظم:
در این دوره نیز همانند دوره قبل تعامل حکومت با پوشش در چارچوب منظمی که شامل اهداف کلان، سیاست‌ها و راهکارها و بخش اجرا باشد شکل نگرفته است.
– کاهش تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مختلف از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف:
در این دوره از بخشنامه‌های سازمان‌های گوناگون در تعیین لباس کارمندان خبری نیست. تنها قوه قضائیه در اقدامی دیر هنگام در بخشنامه‌ای تحت عنوان «رعایت ظواهر شرعی و حجاب اسلامی در محیط کار» بر الزام رعایت حجاب تصریح می‌کند. دو بخشنامه دیگر نیز در جهت تسریع و رسیدگی به پرونده متخلفان از سوی این قوه صادر می‌شود. سیاست‌های برخورد با مسئله پوشش اگرچه کمرنگ‌تر از گذشته ولی کماکان از طرف دولت اعمال می‌شد. بسیاری از ادارات و سازمان‌ها همچنان چادر را به عنوان شرط استخدام کارکنان خود مد نظر داشتند و در بسیاری از مکان‌ها از ورود افراد بی‌چادر جلوگیری به عمل می‌آمد.
– تکمیل و اصلاح قوانین و سیاست‌های دهه اول:
در طی این دهه قوانین و سیاست‌های اتخاذ شده در دهه اول مورد تکمیل، بازنگری و بعضاً اصلاح قرار می‌گیرند. از آن جمله آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند (مصوب 1365) به تصویب رسیده و در پی آن کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد شکل گرفته و مصادیق البسه و آرایش خلاف شرع بر شمرده می‌شود. قانون رسیدگی به تخلفات اداری (سال‌های 1362 و 1365) در سال‌های 1371 و 1372 با تغییری اندک اصلاح می‌شود. ماده 102 قانون مجازات اسلامی ملغی و جای خود را به تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی داد. آئین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی نیز در این دهه تکمیل می‌شود.
– کاهش و تخفیف مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین دهه اول:
رویکرد حقوقی و جزایی پس از پایان جنگ و التهابات سیاسی بعد از آن قدری تعدیل شد و بارزترین بروز آن در سال 1375، در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی رخ داد. در این سال باز هم نداشتن حجاب شرعی جرم انگاری شد اما به جای مجازات شلاق، مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شد.
با توجه به اینکه مجازات حبس در نظر گرفته شده در این ماده کمتر از نود روز بود، این حبس مطابق قانون (ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، مصوب 1373) عملاً مجازات‌های سنگین حبس و شلاق که در ماده 102 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده بود جای خود را به جزای نقدی داد تا موضع سختگیرانه قانونگذار قدری تعدیل شود.
– آغاز برخورد و مداخله فرهنگی با بحث پوشش:
در این دوره مداخله قوه قضائیه و مجلس در زمینه پوشش کاهش یافته و به تکمیل و اصلاح قوانین و سیاست‌های پیشین محدود می‌شود. اصول، مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف نقطه عطفی در سیاستگذاری حوزه پوشش در این دوره است که هر چند پس از سال‌ها و گذراندن پیچ و خم‌های فراوان گشت اما در سال‌های پایانی این دوره به تصویب رسید.
در این طرح به محورهایی همانند تقویت باورهای دینی، ضرورت آموزش احکام شرعی مربوط به عفاف و حجاب و رفتار صحیح زن و مرد با یکدیگر در جامعه، تبیین فلسفه عفاف و حجاب در زندگی فردی و اجتماعی، ضرورت آموزش خانواده، ریشه‌ها، علل و عوامل بدحجابی، معرفی اسوه‌ها و الگوها و هماهنگی بین فعالیت‌های ایجابی، فرهنگی، ارشادی با فعالیت‌های سلبی پرداخته شده است. هر چند فقدان دستور اجرایی، عملی و کاربردی این طرح و جنبه توصیه‌ای داشتن آن عملاً سبب مسکوت ماندن آن شد اما تصویب این سند سیاستی می‌تواند به منزله آغاز دید فرهنگی نسبت به پوشش تلقی شود که ابعاد مهمی را مد نظر قرار داده است.

                                                    .