مسیرهای ارتباطی، بهداشت و درمان

8/15
11
درصد روستاهای برخوردار از راه روستایی
7/61
8/68
7
جدول8-2 : وضعیت دسترسی های محلی و راه های روستایی شهرستان
بررسی جاده ها و محورهای ورودی به مجموعه و میراث جهانی تخت سلیمان از دو مسیر امکان پذیر می باشد :
– مسیر اول جاده فرعی تکاب – احمد آباد– تخت سلیمان به طول 35 کیلومتر که ازکیلومتر 5 جاده تکاب به شاهین دژ به سمت شمال جدا شده است. این محور به صورت آسفالته و با عرض 7 متر دارای شانه خاکی می باشد.
– مسیر دوم دسترسی مسیر زنجان – دندی – تخت سلیمان می باشد این مسیر به طول 50 کیلومتر تا دندی به صورت آسفالته بوده و به دلیل عبور از ارتفاعات و تردد وسایل نقلیه باری معادن دارای کیفیت مناسبی نمی باشد.
5-7-7-2پمپ بنزین – مراکز CNG و مراکز تعمیر اتومبیل :
وجود تجهیزات پمپ بنزین و CNG در مسیرهای ارتباطی و استقرار در فاصله های معین لازم و ضروری می باشد. شهرستان تکاب دارای سه مرکز پمپ بنزین و دو مرکز CNG بوده که تقریبا پاسخگوی نیاز شهروندان و مسافرین می باشد. همچنین نزدیکترین مراکز پمپ بنزین به مجموعه تخت سلیمان در شهر تکاب و شهر دندی قرار دارد. در حال حاضر در مجاورت روستای احمد آباد جایگاه اختصاصی مجتمع خدمات رفاهی تخت سلیمان که دارای خدمات فنی و پمپ بنزین است استقرار یافته است.
6-7-7-2 پایانه مسافربری:
با توجه به عدم وجود فرودگاه و ایستگاه راه آهن در شهرستان تکاب استفاده از وسایل نقلیه عمومی جهت سفر به شهرستان تنها از طریق پایانه های مسافربری امکان پذیر می باشد. نزدیکترین پایانه حمل مسافر به مجموعه تخت سلیمان نیز پایانه شهر تکاب است.
7-7-7-2 وضعیت بهداشت و درمان وتجهیزات پزشکی:
از نظر بهداشت ودرمان، شهرستان تکاب تنها دارای یک واحد بیمارستان (بیمارستان شهداء تکاب) 68 تختخوابی است که با توجه به جمعیت این شهرستان در مقایسه با شهرهای دیگر بسیار کم بوده و از لحاظ پزشک جراح بسیار ضعیف است. اما سه شبکه بهداشت و درمان در سالهای اخیر به بهره برداری رسیده است که متاسفانه از تجهیزات کافی برخوردار نیستند. همچنین در حال حاضر یک مرکز بهداشتی و درمانی در روستای احمد آباد سفلی در دست احداث بوده و مرکز بهداشتی درمانی روستای تخت سلیمان و اورژانس جاده ای در این روستا فعال می باشد.
8-7-7-2 تأسیسات مخابرات – برق و آب
مخابرات : تأسیسات مخابراتی یکی از امکانات مهم ارتباط بین نقاط مختلف است که شهرستان تکاب و بخش تخت سلیمان و روستاهای اصلی مجاور از این جهت وضعیت مناسبی دارد، چنانچه کلیه آبادیها دارای مرکز مخابرات و تلفن ثابت در واحدهای مسکونی بوده و علاوه بر آن روستاهای پرجمعیت این ناحیه نیز از این امکانات بهره مند هستند.
برق : بررسی تاسیسات برق و شبکه برق رسانی در منطقه نشان می دهد که کلیه روستاهای حوزه همجوار تکاب و مجموعه تخت سلیمان به شبکه برق سراسری متصل می باشند نزدیکترین پست برق به مجموعه تخت سلیمان پست برق 63 کیلو ولت شهر تکاب می باشد.
آب آشامیدنی : تقریبا تمامی سطح شهر و روستاهای اطراف، دارای آب لوله کشی و مناسب برای شرب می باشند. همچنین علی رغم وجود آهک در اغلب آبهای زیرزمینی منطقه تخت سلیمان، کلیه روستاهای این محدوده از شبکه آب رسانی سالم برخوردار می باشند.
9-7-7-2 وضعیت امنیت و خدمات انتظامی
بررسی امنیت عمومی در منطقه نشان می دهد که خوشبختانه در شهرستان تکاب و بخش تخت سلیمان به دلیل وجود مراکز انتظامی و حضور فعال نیروهای امنیتی در شهرها و جاده ها و همچنین نظارت اجتماعی مردم و مذهبی بودن شهرها و روستاها امنیت عمومی مردم و گردشگران در حد بسیار بالایی قرار دارد. میزان جرم و جنایت مانند حمله به گردشگران و یا زورگیری در این منطقه پایین بوده و میزان رضایت مندی از امنیت در سطح معابر شهری، عمومی و روستایی بسیار بالا می باشد. در حال حاضر در مجاورت روستای تخت سلیمان نیروی انتظامی مستقر بوده و مسیرها و جاده های منتهی به شهرها و روستاها تحت پوشش نظارت نیروی انتظامی و پاسگاه های بین راهی قرار دارد.
10-7-7-2 بانک و امور بانکی

                                                    .