مقاله انواع ارتباطات، معماری پایدار

1- استقرار ساختمان در جهت تابش حداکثر انرژی خورشیدی در فصل سرد
2- باز گذاشتن جبهه جنوبی ساختان تحت زاویه 30 درجه از هر طرف (در عرض های 30 درجه و پایین تر تحت زاویۀ 40 درجه)
3- گسترش و کشیدگی پلان ساختمان در جهت محور شرقی- غربی
4- پیش بینی پنجره های بزرگ در نماهای مشرف به آفتاب زمستانی (نمای جنوبی ساختمان)
5- پیش بینی سطوح منعکس کننده در کف های مشرف به پنجره های آفتابگیر (کف های محوطه جنوبی ساختمان)
6- پیش بینی رنگ تیره و بافت خشن برای سطوح خارجی باتوجه به موارد ذکر شده آتریم ها جهت دریافت حداکثری گرما و نور خورشید بایددر طیف از جهات از سمت جنوب تا جنوب شرقی قرار گیرد تا به فضاهای درونی خویش نور و گرمای خورشید را برساند.
7- به لحاظ جهت گیری در طبقات عمودی طبق تحقیقات به عمل آمده هرچه از پایین به بالا حرکت کنیم اگر سطح باز آتریم افزایش یابد میزان نور و گرمای خورشید افزایش خواهد یافت.
عناصر کاربردی در آتریم ها
به لحاظ کنترل و هدایت نور و گرمای خورشید معمولاً در مسیر آنها می توان از آیینه هایی جهت هدایت نور استفاده کرد. این انرژی را به بخش های مورد نظر رساند. با تغییر زوایای این آینه ها می توان جهت نور و به تبع آن روشنایی فضاها را کنترل کرد. در تابستان با افزایش دما روبرو هستیم، آتریم ها می توانند مانند شش های ساختمان عمل نند. به این عمل باعث تهویه فضای مرکزی بنا می شود. در این صورت می توان از یک جهت هوای تازه وارد و از جهت دیگر هوای آلوده و کثبف را خارج کرد. همچنین با ایجاد فضاهای سبز در درون آتریم هم می توان تهویه مناسبی ایجاد کرد. این نوع از طراحی باعث زیبایی کلیت فضا می شود. به علت این که فضای آتریم در مرکز بنا واقع گشته است می توان انواع ارتباطات عمودی از جمله آسانسورها و پله ها را از مکان تأمین نمود. یا می توان با ابتکار در طراحی فضای آتریم با ترکیب عناصر معماری بصورت مختلف ویژگی های منحصر بفردی را جهت پایداری ایجاد نمود. ( صیادی ،مداحی ،1391)
5-4-2 . طراحی بر اساس چرخه حیات (Life cycle design )
یکی دیگر از اصول طراحی پایدار طراحی بر اسا چرخه حیاط است که خود به سه بخش :پیش از بنا ،بنا و پس از بنا تقسیم می شود.
تفکر پایدار: ماده صرفا از شکل حیات سودمند خود به شکلی دیگر تغییر می کند و برای سودمندی و قابلیت استفاده از ماده نمی توان نقطه پایانی را تصور کرد.
قانون حفظ جریان منابع: تمام منابعی که به نظام زیست ساختمان وارد می شوند در دراز مدت در نهایت از آن خارج خواهند شد.
مدل سنتی چرخه حیات بنا، فرآیندی خطی، متشکل از چهار مرحله اصلی طراحی، ساخت، بهره برداری و تخریب می باشد . یکی از اصول معماری پایدار طراحی براساس چرخه حیات را مطرح می کند . این رویکرد نتایج و تبعات زیست محیطی کل چرخه حیات منابع معماری را، از مرحله تدارک تا بازگشت به طبیعت در
بر می گیرد.
الف – پیش از بنا
استفاده از موادی که از منابع تجدید پذیر به دست آمده باشند.
بدون وارد کردن آسیب به نظام زیست برداشت یا استخراج شده باشند.
ب – بنا
-تهیه جدول زمان بندی ساخت برای کمینه کردن تاثیرات وارد شونده بر سایت برای کاهش صدمات به محیط .
-به کار گیری مواد غیر سمی به منظور محافظت از کارگران ساختمانی و کاربران آن .
ج – پس از بنا
تطبیق دادن ساختمان های موجود با برنامه ها و استفاده های جدید.
استفاده مجدد از اجزا و مواد ساختمانی.

                                                    .