مقاله بهداشت و سلامت، مراکز درمانی

در این روش برای آسیب رساندن به سلول‌های سرطانی بافت بدن را در معرض دمای زیاد (تا حدود ۴۴ درجه سلسیوس) قرار میدهند. هایپرترمیا تقریبا همیشه همراه با سایر روش‌های درمان سرطان، مانند پرتو‌درمانی و شیمی‌درمانی بکار میرود. روش‌های مختلف گرماافزایی مطرح است از جمله این روش‌ها می‌توان به هایپرترمیای تمام بدن (whole-body)، ناحیه‌ای و موضعی اشاره کرد.
4-5-9 . درمان بیولوژیکی یا ایمونولوژیک:
که مشتمل بر بازسازی، تحریک، هدایت و تقویت سیستم طبیعی دفاعی بدن بیمار است و با بکارگیری آنتی بادی و هدایت سیستم دفاعی خود بیمار جهت مبارزه با سرطان روی می‌دهد. بکارگیری عواملی مانند اینترفرون، سلول‌هایی که فعالیت ضدتوموری مستقیم دارند، و پادتن‌های تک‌تیره رشد سرطان را کاهش می‌دهد.
4-5-10 .درمان فوتودینامیک (بکارگیری رنگ و نور):
در این شیوه رنگ به داخل یک رگ تزریق و سپس در تمام بدن منتشر می‌شود. پس از چند روز، این رنگ تنها در سلولهای بدخیم باقی می‌ماند. سپس نور قرمز رنگ لیزری به سلول تابانده می‌شود و رنگ درون سلول سرطانی این نور را جذب می‌کند. این امر منجر به واکنش فوتوشیمیایی که ویرانگر سلول‌ها است می‌شود.
سوزاندن ضایعه بدخیم با اشعه لیزر: در برخی موارد ضایعه بدخیم سرطان ریه منجر به مسدود شدن خشکنای می‌شود. در چنین موردی پزشک با سوزاندن ضایعه بدخیم با اشعه لیزر راه عبور هوا را برای بیمار باز می‌کند. این روش به گونه کامل نمی‌تواند منجر به ازبین بردن ضایعه بدخیم شود ولی کمکی است جهت آسان شدن تنفس در بیمار.
4 – 6. بخش کودکان سرطانی
4-6-1. کودکان و فضای مناسب برای تجمع آنها
عملکرد فضای انتظار کودک
عملکرد فضای انتظار کودک
اتاق انتظار (waiting room) یکی از مهم ترین فضاهای عمومی در مراکز درمانی است که نقش بسزایی در جذب کاربران محیط دارد؛ اما متاسفانه در بسیاری موارد حضور کودکان مورد بی توجهی قرار می گیرد. این مکان بخشی از فضای مراجعین در کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی است در حالی که صرفا به ایستگاهی جهت نشستن و انتظار کشیدن تبدیل و طراحی آن منحصر به جانمایی چند مبلمان و عملکردی تعریف شده گشته است.
مکان قرارگیری و ارتباط با سایر فضاها
1- قرارگیری در دید مستقیم از پذیرش و انتظار
2- دسترسی به تسهیلات سرویس بهداشتی

1- فضایی جهت مکث و انتظار
2- آشنایی کاربر با محیط درمانی و آمادگی وی جهت حضور در بخش درمان
3- جهت فرهنگ سازی و هدایت جامعه شهری به سمت جامعه ای پایدار (آشنایی با بیماری های متعدد دهان و دندان، بهداشت و سلامت دندان ها به شیوه های متعدد)
4- تبیین فرهنگ احترام به حقوق کاربران در کنار ارایه خدمات درمانی
شیوه های طراحی فضای انتظار کودک
1- تغییر مبلمان در جهت همگون ساختن فضا با توجه به شرایط جسمانی کاربر (کودک)، بهره گیری از رنگ های شاد و تصاویر کارتونی
2- اعمال تغییرات گزینه اول به همراه بهره گیری از وسایل سرگرمی نظیر ماشین های بازی و رایانه، بازی های فکری و غیره
3- طراحی فضای انتظار کودک به صورت مهدکودک و یا ایستگاه آموزشی