مقاله روزهای یخبندان، رطوبت نسبی

سواحل بحر خزر را از نظر آب و هوا، معتدل خزری می گویند. منطقه مذکور که به صورت نواری بین رشته کوهای البرز و دریای خزر محصور شده از جلگه های پستی تشکیل یافته است که هرچه به سمت شرق پیشرفت می کند از رطوبت و اعتدال آن کاسته می شود. ویژگیهای عمده اقلیمی منطقه رطوبت هوا، اعتدال دما و بارندگی بسیار زیاد می باشد.
7-2-3 . بارش
میانگین سالانه بارندگی در بندر انزلی 1853.5 میلیمتر می‌باشد.
کم‌باران‌ترین سال طی 50 سال اخیر در انزلی سال 1971 با 1156.2 میلیمتر و پرباران‌ترین سال طی این مدت سال 1957 با 3020.2 میلیمتر بارندگی می‌باشد.
میانگین بارندگی فصلی این شهر در فصل بهار 160.9 ، در تابستان 434.3 ، در پاییز 852.6 و در زمستان 405.7 میلیمتر است. لذا فصل پاییز پرباران‌ترین و فصل بهارکم‌باران‌ترین فصول این شهر را تشکیل می‌دهند. پرباران‌ترین ماه در بندر انزلی اکتبر با میانگین ماهانه 332 میلیمتر و کم‌باران‌ترین ماه آن ژوئیه با 46.2 میلیمتر بارش می‌باشد. تعداد روزهای بارندگی در بندر انزلی 148 روز می‌باشد. ماه مارس با میانگین 15.5 روز بارندگی بیشترین تعداد روز و ماه ژوئیه با میانگین 6 روز بارندگی کمترین تعداد روزهای بارانی را طی سال دارا می‌باشند. حداکثر بارندگی در24 ساعت در بندر انزلی به میزان353 میلیمتر در تاریخ 17 سپتامبر 1962 ثبت شده‌است. (gilmet.ir ، 1393)
میزان بارندگی در بندر انزلی (کسمائی،1382)
-آب باران
آب باران در صورتی که به مصالح بنایی وارد شود، نوعی از رطوبت محل به سلامت بنا خواهد بود. عمل نفوذ آب باران در دیوارها نتیجه اثرات گوناگون از قبیل فشار اسمزی، وزش باد و نیروی جاذبه می باشد. که نسبت اهمیت هریک از این عوامل بر روی دیوارهایی با مصالح مختلف، متفاوت است. در دیوارهای آجری و یا بلوک سیمانی و بدون اندود نفوذ آب باران به داخل دیوار به ترکیب منافذ مصالح بستگی دارد.
هنگامی که مصالح دارای منافذ و ترک های متعدد باشند مانند آجرهای ماسه آهکی یا خشت ها، نیروی مکش از تارهای مویی نیروی عمده می شود. اما در دیوارهای بلوک بتنی نفوذ آب به داخل مصالح ساختمانها هنگامی روی می دهد که باد و باران با یکدیگر توام شود. (کج باران)
7-2-4 . دمای هوا
میانگین سالانه دمای هوا در بندر انزلی 2/16 درجه سانتی‌گراد است . میانگین حداکثر سالانه دمای هوا 19.2 و میانگین حداقل سالانه آن 13.2 درجه می‌باشد. اختلاف حداکثر و حداقل دمای سالانه 5.1 درجه است . میانگین دما در سردترین ماه یعنی فوریه 7 درجه و در گرمترین ماه یعنی ژوئیه 26 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. میانگین دمای فصلی در بهار 18.5درجه، در تابستان 24.7 ، در پاییز 13.8 و در زمستان 7.7 درجه می‌باشد. حداقل دمای گزارش شده 11- درجه در 11 فوریه 1972 و حداکثر دمای گزارش شده 37 درجه در 26 ژوئیه 1971 و 2 اکتبر 1989 می باشد. (gilmet.ir ، 1393)
دما و رطوبت در بندر انزلی (کسمائی،1382)
7-2-5 . رطوبت
میانگین سالانه رطوبت نسبی هوا در بندر انزلی84 درصد می‌باشد. میانگین رطوبت نسبی در زمستان 86.7 درصد ، در بهار 82.7 ، در تابستان 80 و در پاییز 86.7 درصد می‌باشد . مرطوب‌ترین ماه در بندرانزلی ماه مارس با 88 درصد و خشک‌ترین ماه آن ژوئیه با 76 درصد رطوبت نسبی است، با اختلاف رطوبت 12درصد. (gilmet.ir ، 1393)
کثرت و تداوم بارندگی در بندرانزلی موجب افزایش رطوبت هوا شده است. رطوبت بالا در تابستان توام با هوای گرم موجب سنگین شدن فوق العاده هوا می شود. در اثر بالا بودن رطوبت هوا و میغ شبانه خصوصا در پاییز، فراوان دیده می شودو بیش از نیمی از سال «شبنم» که اصطلاح محلی آن ایاز است دیده می¬شود که در صورت توام شدن با گرما هوا را به شدت غیر قابل تحمل و سنگین می کند. وجود رطوبت بالا رونده در بنا عامل بالقوه در به مخاطره افکندن سلامت ساختمان و منشاء خساراتی به زیبایی و استحکام مصالح بنا می باشد.
جریان طبیعی هوا یا کوران، برای کاستن از رطوبت موجود در مصالح (به وسیله تبخیر سطحی) و ایجاد تهویه طبیعی اهمیت کامل دارد. ارتفاع ساختمان از سطح زمین، میزان فشار باد، موقعیت ساختمان نسبت به ابنیه و درختان مجاور و نهایتا جهت گیری بنا و تعداد و ابعاد بازشوهای بنا در نوع کوران و میزان بهره گیری از تهویه طبیعی موثرند.
7-2-6 . ابرناکی
در بندر انزلی از 365 روز سال به طور میانگین 162 روز تمام ابری ، 99 روز نیمه‌ابری و 104 روز صاف می‌باشد. ابرناکی در انزلی در ماه‌های سرد سال مانند‌ مارس بیشترین و در ماه‌های ژوئن و ژوئیه کمترین مقدار را دارا می‌باشد.
7-2-7 . روزهای یخبندان

                                                    .