مقاله زیستی اجتماعی، روابط اجتماعی

نکته جالب دیگر استفاده از گیاهان و آرایش بنا با آن است که در خانه ها جز جدایی ناپذیر از فضای زیستی ساکنین می باشد. تعبیه محلهای خاص نصب و نگهداری گلدانهای زینتی در بالکن ها و ایوانها در منازل شهری و روستایی موید این اصل است.
7-1-5 . شرح اصول و الگوی شکل گیری معماری بومی
پلان مربع، پایه و اساس این معماری می باشد. با تغییر ابعاد این مربع و توسعه و تکثیر آن و یا تفکیک شدن و کوچک شدن آن فضاهای معماری شکل می گیرند.
ویژگی های اصلی معماری سنتی:
الف- بناها در محدوده های باز گیاهی قرار می گیرند و فضاهای جنبی مانند انبارها در محوطه حیاط به صورت پراکنده استقرار دارند.
ب- ساختمان به دلیل جلوگیری از نفوذ رطوبت از سطح زمین بالاتر قرار گرفته و در فضای بین زمین و کف جریان هوا سبب تبخیر رطوبت و تهویه هوا شده و سبب خشک شدن و قابل استفاده بودن کف ساختمان می شود.
ج- سقف به علت ریزش مدام باران همیشه شیبدار است. سقف رایج و متداول چهار شیبی است که برای تخلیه آب باران و جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل مناسب تر است.
د-دسترسی اتاقها به یکدیگر نیز معمولا از طریق ایوان صورت می گیرد. در بسیاری از خانه ها بخشی از این ایوانها وسیع تر شده و فضای زندگی و فعالیت، مصارف گوناگونی پیدا می کنند.
ه- در اتاقها عملکرد ویژه ای پدید نمی آید و بر اساس تغییر فصل ها و نیازهای خانوادگی، مصارف گوناگونی پیدا می کنند. انتقال فعالیتهای خانواده از ایوان به داخل اتاقها در ایام سرد سال صورت می پذیرد.
و- تیپولوژی بنا از لحاظ رعایت نیازهای خانواده، محرمیت ها و تقسیم بندی ها و روابط اجتماعی، دارای مرزها و محدوده های نامرئی می باشد. شرایط اقلیمی حاکم و اجبارها، گونه ساخت خاص خود را تحمیل می نماید و در نتیجه عامل اصلی و موثر در شکل گیری این معماری اقلیم بوده و بهزیستی اجتماعی ساکنین و اعضای خانواده با در نظر گرفتن این محدودیت صورت گرفته است. تقسیم بندی عرصه های عمومی و خصوصی خانوادگی ممکن است در برخی اوقات در چهارچوب یک اتاق جدا نشده صورت گیرد، ولی هر شخص و هر عملکرد مکان و محل خود را به درستی اختیار می کند.
ز- شکل گیری الگوی معماری بومی خانه های گیلان بر پایه مدولی از مربع است که به صورت خطی و معمولا در امتداد شرقی- غربی (عمود بر مسیر جریان باد محلی) توسعه می یابد. در جلو اتاق¬ها ایوان که خود نیز جزئی از همان مدول پایه است قرار گرفته و همراه با توسعه خطی اتاقها آن نیز در سرتاسر طول بنا ادامه می یابد.
7-1-6 . الگوی معماری بومی
الف – بام ساختمان به شکل شیبدار
ب -عقب نشستن بنا با استفاده از ایوان و غلام گردش
ج – استفاده از معماری برونگرا
د – عدم وجود زیر زمین
ه – کف طبقه همکف بالاتر از کف طبیعی زمین
و – استفاده از تهویه طبیعی هوا (کوران)
7-2 . مشخصات اقلیمی
7-2-1 . عوامل موثر بر آب و هوای بندرانزلی
آب و هوای بندرانزلی تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند ارتفاع و جهت رشته کوه های البرز و تالش، فاصله از دریا، جابه جایی توده های هوایی شمالی و غربی، وزش بادهای محلی و پوشش متراکم جنگلی از تنوع زیادی برخوردار است.
ورود توده های هوای شمالی، که از مناطق قطبی نشأت می گیرند در فصول پاییز و زمستان موجب سردی هوا و ریزش باران در مناطق پست جلگه ای و کوهپایه ای می شود و در ارتفاعات بارش برف و یخبندان را به دنبال دارد. ورود توده های هوای غربی که از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه و دریای سیاه می آیند، باعث وزش باد و بارندگی در بندرانزلی به ویژه در فصول پاییز و زمستان می شود. بخار آب حاصل از تبخیر آب دریای خزر، هم رطوبت نسبی را در هوای بندرانزلی افزایش می دهد و هم سبب تعدیل دما در تابستان و زمستان می شود. (gilmet.ir،1393)
کسمائی، 1382
7-2-2 . بررسی اقلیمی منطقه

                                                    .