مقاله سیستم تهویه مطبوع، شرایط آب و هوایی

تامین هوای تازه برای ساکنین ساختمان (تهویه بهداشتی)
افزایش از دست دادن حرارت و تبخیر در بدن (تهویه آسایشی)
خنک کردن داخل ساختمان به وسیله تعویض هوای خنک خارج
علل تهویه طبیعی
اختلاف فشار هوا
اختلاف فشار دمای هوا
روند تهویه طبیعی ،اختلاف فشار دمای هوا و جهت حرکت
روند تهویه طبیعی ،اختلاف فشار دمای هوا و جهت حرکت
چگونگی تهویه طبیعی :خروج هوا از بلندترین قسمت ،تهویه دودکش، بادگیر
جریان هوا در فضا های داخلی ساختمان به واسطه تهویه طبیعی هوا یا با استفاده از سیستم های تهویه مکانیکی و یا سیستم تهویه مطبوع ایجاد می شود .استفاده از بیش از یک نوع سیستم تهویه در ساختمان ، مرسوم تر می باشد و چنین ساختمان هایی « مدل ترکیبی » نامیده می شوند .
اصل کلی کار به حداقل رساندن نیاز به سیستم های اقلیمی مصنوعی و یافتن روشی برای تحقق این امر می باشد به طوری که حداکثر استفاده از تهویه طبیعی هوا به همراه تکنیک های طراحی بافت ساختمان نسبت به شرایط آب و هوایی منطقه ، صورت گیرد.
تهویه هوا به شکل طبیعی به این دلیل امکان پذیر می باشد که هوای گرم سبک تر از هوای سرد است ،بنابراین بالاتر از هوای سرد قرار می گیرد .زمانی که هوای گرم بالا می رود ، هوای سرد پایین می آید تا جای آن را پر کند. ( اسمیت ،2005)
بانک تجارت فرانک فورت(نمونه استفاده از تهویه طبیعی در ساختمان توسط جریان هوا)
طرح نورمن فاستر که ساختمانی60 طبقه و سه طرفه می باشد که به دور فضای مرکزی روبازی پیچیده می شود که به ارتفاع خود ساختمان می باشد .طرح و ویژگی قابل توجه این ساختمان ،ترکیب باغچه ها می باشد ، 9 باغچه در این ساختمان تعبیه شده که هر کدام به 4 طبقه می باشد و در زاویه 120 درجه به دور ساختمان می چرخد طوری که تمام فضاهای اداری ساختمان در تماس با یک باغچه هستند .
هوای تهویه از بالای باغچه ها وارد شده و از میان دهلیز سرگشاده عبور می کند . این دهلیز سرگشاده در 12 طبقه تقسیم شده و در هر 12 طبقه سیستم تهویه عرضی از باغچه ها در 3 جهت وجود دارد .کیفیت هوا خوب می باشد و به واسطه وجود پوشش گیاهی ،بالاتر می رود .( اسمیت ،2005)
برج تجارت فرانک فورت
برج تجارت فرانک فورت
ایجاد فضاهای توخالی در پلان و گیاه کاری در آنها امکان ایجاد تابش آفتاب و ایجاد کوران هوا را بوجود می آورد که در نتیجه آن موجب تهویه طبیعی در ساختمان میشود.
عملکرد سیستم تهویه طبیعی
عملکرد سیستم تهویه طبیعی
5-4-1-4 . نماهای دو پوسته
بررسی جایگاه نماهای دوپوسته در کاهش مصرف منابع انرژی
چهارگونه اصلی نماهای دوپوسته در رویکردهای گوناگون تشریح شده است، این نماها شامل: نمای حائل یا محافظ، نمای استخراج کننده هوا، نمای سطح دوقلو و نمای هیبریدی است.
تعریف نماهای دوپوسته ای

                                                    .