مقاله شهرستان رشت، رطوبت نسبی

گاهی اوقات وجود این باد گرم جنوبی فقط در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی رشت با سرعتی حدود 15 متر بر ثانیه ثبت می‌شود درحالی‌که همزمان در فرودگاه رشت با چند کیلومتر فاصله از ایستگاه قبلی باد آرام و در بندر انزلی باد شمالی گزارش شده‌است.
-گیلوا :
جهت این باد شرقی بوده و زمان وزش آن بیشتر در عصر روزهای آفتابی در بهار و تابستان است. این باد خنک و مرطوب بوده و وزش آن موجب لطافت هوا می‌گردد.
-سرتوک :
جهت معمول وزش باد سرتوک شمال‌شرقی است که در فصل زمستان همراه با طوفان به مدت چند روز می‌وزد و بادی سرد و مرطوب است که پس از فروکش آن، صید ماهی فراوان می‌شود.
-باد خزری :
باد خزری دارای جهت شمال غربی است که در فصل سرد می‌وزد و مدت وزش آن چند روز می‌باشد. این باد سرد و مرطوب است و موجب طوفانی شدن دریا و در نتیجه افزایش صید ماهی می‌شود.
-دشت وا :
جهت وزش این باد سرد و مرطوب شمال غربی است و زمان وزش آن بیشتر در عصر فصول بهار، تابستان و پاییز می‌باشد و مدت وزش آن چند روز است.
-کنار وا ( کنار گیلوا ):
جهت وزش این باد جنوبی یا جنوب‌شرقی است و موجب آرامش دریا و کاهش ارتفاع موج می‌شود. این باد به مدت چند ساعت می‌وزد و خشک و خنک است.
-سیاه وا :
جهت وزش این باد شمال غربی و فصل وزش آن پاییز و زمستان است و مدت وزش آن چند ساعت می‌باشد. این باد خنک و مرطوب بوده و با وزش آن رنگ دریا سیاه می‌شود.( gilmet.ir،1393)
7-1-2 . بندر انزلی
بندرانزلی از شمال به دریای خزر از جنوب به شهرستان صومعه سرا از شرق به شهرستان رشت و از غرب به شهرستان رضوانشهر متصل می‌باشد. شهرستان بندرانزلی در ناحیه‌ای کاملاً جلگه‌ای به صورت طولی و در ساحل دریای خزر واقع شده و دارای آب و هوای معتدل مرطوب می‌باشد. بخشی از محیط زیست طبیعی این شهرستان را دریا(۴۰ کیلومتر نوار ساحلی) و بخش مهم دیگر را اکوسیستم ارزشمند تالاب انزلی تشکیل می‌دهد. نام انزلی به پیشینه تاریخی اش در بیشتر شهرهای اروپایی شناخته شده‌است. فاصله بندرانزلی تا تهران ۳۸۰ کیلومتر، تا مرکز استان ۴۰ کیلومتر و تا اولین فرودگاه ۳۵ کیلومتر می‌باشد. این شهرستان دارای آب و هوای معتدل مرطوب ساحلی بوده که در فصول مختلف سال شرایط آب و هوای مطلوبی را دارا می‌باشد. میزان بارندگی شهرستان بسیار بالا بوده به طوری که سالیانه متوسط ۱۸۹۲ میلی متر بارندگی دارد بیشترین بارندگی در ماه‌های شهریور و مهر با ۴۴۰/۹ میلی متر گزارش گردیده‌است. میزان رطوبت نسبی سالیانه به طور متوسط حدود ۷۱ تا ۹۷ درصد و درجه حرارت محیط زیست بین ۳/۵ تا ۲۸ درجه سانتی گراد در نوسان بوده‌است.
ارتفاع از سطح دریا (متر)
22-
معدل میزان بارندگی m.m
2/1951
عرض جغرافیایی
َ28- o37
حداکثر بارندگی روزانه m.m
353 (سپتامبر)
طول جغرافیایی

                                                    .