مقاله موقعیت جغرافیایی، برنامه ریزی شهری

اصول طراحی سبز را میتوان به سه اصل کلی :صرفه جویی در مصرف منابع ،طراحی بر اساس چرخه حیاط و طراحی انسانی تقسیم نمود.
5-4-1 . صرفه جویی در مصرف منابع( Economy of Resources )
این اصل از یک سو به بهره‌برداری مناسب از منابع و انرژی‌های تجدیدناپذیر مانندسوخت‌های فسیلی، در جهت کاهش مصرف می‌پردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدی دارد.
بهتر است که چند منبع تولید انرژی فعلی را بررسی نموده و معایب آنها را مشخص کنیم به عنوان مثال منبع تولید انرژی نیروگاه های فسیلی که با مصرف سوخت فسیلی تجدیدناپذیز کار میکنند،نتیجه حاصل از این نیروگاه های فسیلی تولید گازهای دی اکسید کربن ،گوگرد ،نیتروژن و…همچنین نیروگاه هسته ای که در نتیجه آن تولید زباله های هسته ای است و زباله های هسته ای خود هیچگاه از بین نمی روند و در هرجا که نگهداری شوند موجب آلودگی آن منطقه می شوند.نیروگاه آبی هم در این روند بی تاثیر نبوده و موجب اختلال در اکوسیستم می شود.
به عنوان مثال، یکی از منابع سرشارو نامیرا، انرژی حاصل از نور خورشید است که امروزه توسط تکنولوژی فتوولتاییک برای فراهم کردن آب و برق مصرفی در ساختمان، از آن استفاده می‌شود.
برای کنترل منابع، سه نوع استراتژی می‌تواند مورد توجه قرارگیردکه شامل حفظ انرژی، حفظ آب و حفظ مواد است. همان گونه که مشاهده می‌شود، تمرکز براین سه منبع، به دلیل اهمیت آنها در ساخت و اداره ساختمان است.
الف- حفظ و تولید انرژی
تولید انرژی از طریق خورشید ، باد ، دریا،زمین گرمایی
استفاده از انرژی های بی پایان و تولید آنها با روش های
تهویه طبیعی و گرمایش و سرمایش غیر فعال passive
برنامه ریزی شهری آگاه به مسائل انرژی . (در برنامه ریزی شهری مسائل مربوط به بهینه سازی مصرف و نحوه مصرف و حتی هدررفت انرژی مورد نظر باشد حتی می تواند قابلیت تولید انرژی نیز داشته باشد. )
به کار گیری مواد با ظرفیت حرارتی بالا
ب- حفظ آب
استفاده مجدد (جداسازی پساب و فاضلاب) .جمع آوری و تصفیه آب به روش های مختلف برای تولید کمتر فاضلاب و به کارگیری بهینه از آب موجود.
کاهش میزان مصرف .کنترل بر مصرف و همچنین ایجاد تدابیری برای کاهش مصرف آب
ج- حفظ مواد
متناسب کردن بنا های موجود برای استفاده های جدید. نحوه طراحی به گونه ای باشد که از مصالح بنا در بنای دیگر بتوان استفاده کرد این موضوع با مقوله بازیافت تفاوت دارد در اینجا ما مصالح را تغییر حالت نمیدهم بلکه از یکجا به جای دیگر منتقل و سپس مورد استفاده قرار میدهیم.
انتخاب اندازه درست برای سیستم های ساختمانی
مرمت ساختارهای موجود
دراینجا به معرفی ،بررسی و نحوه تولید چند نوع روش تولید وحفظ انرژی تجدید پذیر و نحوه استفاده از آنها میپردازیم.
5-4-1-1 . انرژی خورشیدی
انرژی خورشیدی یکی از منابع انرژی بی پایان برای زمین است که از دیرباز آن را شناخته و تلاش در استفاده از آن نموده است،این انرژی که در کشور ما به علت قرار گیری در موقعیت جغرافیایی خاص قابل بهره برداری میباشد،زاویه تابش و نورگیری مناسب به ویژه در مناطق کویر ایران به حدی مناسب است که قابلیت احداث نیروگاه های خورشیدی و تولید انرژی از آن را دارا میباشد.
ویژگی های انرژی خورشیدی:
1.پاک و بدون آلودگی 2. بی پایان 3. رایگان و در دسترس 4. کاهش مصرف سوختهای فسیلی

                                                    .