منابع تحقیق درباره روزنامه‌نگاری، مربوط بودن

دربرگیری: رویدادی که بر تعداد فراوانی از افراد جامعه تاثیر گذار باشد.
مجاورت: مجاورت به لحاظ ارزش خبری در دو شکل جغرافیایی و معنوی مورد گزینش قرار می‌گیرد. مجاورت جغرافیایی مانند شهر، کشور ومنطقه مجاور است و مجاورت معنوی مشابهت ها و همگونی های فرهنگی، عقیدتی، قومی، اجتماعی و مانند آنها را شامل می‌شود.
تازگی: زمان یا دانستن اینکه رویداد در چه وقت و زمانی به وقوع پیوسته است.
فراوانی: این ارزش خبری به بالا بودن اعداد و آمار در مطالب علمی مربوط است.
علایق انسانی: موضوعاتی که به واسطه مربوط بودن به عواطف و احساسات انسان‌ها برای آنها مهم تلقی می‌شود.
نوع خبر
نرم‌خبر: نرم‌خبر، یکی از سبک‌های خبر‌نویسی است که ماهیتی گزارش‌گونه دارد و عمدتا برای پوشش موضوعات مورد علاقه انسان در حوزه عمومی به کار می‌رود. تمرکز نرم‌خبر بیشتر بر روی سرگرمی یا آموزش است و می‌تواند زبانی غیر رسمی داشته باشد.
سخت خبر: در سخت خبر، جزییات مهم رویداد، مانند چه اتفاقی افتاد؟ برای چه کسی اتفاق افتاد؟ چرا اتفاق افتاد؟ کجا اتفاق افتاد؟ کی اتفاق افتاد؟ در اسرع وقت و بدون مقدمه و حاشیه به مخاطب ارائه می‌شود. اطلاعات سخت خبر برای عده زیادی از مخاطبان مهم است و ممکن است زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
خبر کوتاه: از آنجا که در خبر کوتاه، عموما خبر، پرداخت نمی‌شود و در پاراگراف کوتاهی به سرعت حداقل مطلب ارائه می‌شود، در این دسته‌بندی هم به صورت مجزا قرار گرفته است که اگر گونه‌ای از اخبار کوتاه که در دسته‌بندی نرم خبر و سخت خبر قرار نگرفتند، در این دسته قرار بگیرند.
نوع مصاحبه
شخصیتی یا کارنامه‌ای: در این نوع مصاحبه، سؤال‌های شخصی و صمیمانه می‌پرسند و نه تنها از خود دانشمند که از همکاران ، دوستان و خانواده او هم پرسش‌های خود را مطرح می‌کنند.
مصاحبه تحقیقاتی: در این نوع مصاحبه، پرسش‌ها بر روی نتایج یک تحقیق، دقت در روش انجام آن و تأثیرات تحقیق متمرکز می‌شود.
مصاحبه خبری: این مصاحبه شامل مصاحبه‌هایی کوتاه با افراد متعددی از جمله دانشمندان، سیاست‌گذاران، مدرسان و … است که چشم اندازی کامل و نقطه نظرات متفاوتی را در باره یک موضوع بیان می‌کند.
مصاحبه انتقادی: در این مصاحبه روزنامه‌نگار خود را در جایگاه منتقد قرار می دهد و سؤال هایی مانند این را مطرح می کند: چرا ما باید به این موضوع اهمیت بدهیم؟
مصاحبه انتقادی همراه با مطرح کردن نقد های دیگران: در این مصاحبه روزنامه‌نگار مسئولیت کس دیگری را بر عهده می گیرد. در این مصاحبه سؤال ها و نقدهایی که دیگران در باره یک موضع بیان کرده اند پرسش می شود.
استفاده از عکس
عکس مکمل و متمم روزنامه‌نگاری بوده و بهره گیری از آن به منظور عینیت بخشیدن به خبر و یا مطلب است. عکس ثبت یک واقعه و یا رخداد در لحظه است. در واقع ثبت لحظات جالبی از فعالیت های بشر است. عکس مطبوعاتی علاوه بر این باید به نحوی ارائه دهنده ارزش های خبری نیز باشد.
عکس های بزرگتر می توانند باعث برجسته تر شدن داستان های خبری همراه خود برای خوانندگان شوند. لذا هرچه درونمایه بصری موجود، با اضافات بیشتری همراه باشد، بیشتر توجه مخاطب را جلب می کند (fahmy,2010:699).
نوع عکس استفاده شده در مطلب
اینفوگرافی : اینفوگرافی یا گرافیک‌های اطلاع‌رسان، نمایشگران تصویری اطلاعات و داده‌ها هستند =. این تصاویر در جاهایی که نیاز به توضیح ساده‌سازی یا سریع داده‌ها وجود دارد به کار می‌روند.
عکس واقعی پدیده علمی: عکسی که به صورت واقعی توسط عکاس، از پدیده گرفته شده است.
عکس آرشیوی: عکس‌هایی که قبلا تهیه و در آرشیو عکس‌های روزنامه نگهداری می‌شوند تا در مواقع ضروری که امکان دسترسی به عکس و رویداد و یا شخصیت و یا مکان خاصی وجود ندارد و یا اساسا ضرورتی برای استفاده از عکس خبری رویداد نیست از آن بهره گرفته شود.
عکس تزیینی: عکسی که از نظر محتوایی به مطلب، مربوط می شود ولی لزوما عکس خود پدیده نیست.
طرح گرافیکی: گرافیک خبری در واقع تصویری از خبر است که قسمتی از رویداد یا تمام آن را نشان می‌دهد. این تصویر توسط گرافیست‌هایی که باد خبر و زبان خبری آشنایی دارند ترسیم می‌شود. گرافیک خبری در دو مورد اساسی به کار می‌رود:
عینیت بخشیدن به خبر در قالب تصویر به منظور ایجاز و جلوگیری ازتطویل خبر در مقابله با مشکل تراکم مطالب.
عینیت بخشیدن به خبر در قالب تصویر هنگامی که امکان ثبت رویداد توسط دوربین عکاسی و یا فیلمبرداری وجود ندارد.
همچنین باید به استفاده از ابزار گرافیکی در عکس‌ها توجه شود. پژوهشگران این دیدگاه را اثبات می‌کنند که جلوه‌های بصری گرافیکی توجه بیننده را جلب و بینندگان را به اتفاق نزدیکتر می‌کنند و رخدادها را واقعی تر جلوه می‌دهند (fahmy,2010:700).

                                                    .