منابع تحقیق درباره محدوده جغرافیایی، هزینه تمام شده

این پژوهش که با بررسی پرسش نامه‌های جامعی میان 740 دانشمند و پژوهشگر ارسال شده بود نشان می‌دهد که شکاف وسیعی میان این دو قشر وجود دارد و برای برطرف کردن آن باید هم دانشمندان تعامل خود را با روزنامه‌نگاران بیشتر کنند و هم نهادهای بالادستی درصدد راه اندازی دوره یا مدرسه روزنامه‌نگاری علم در این کشور باشند.
جدول شماره (5-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم دراسترالیا و اقیانوسیه
منطقه
نام پژوهش/ پژوهشگر
یافته ها
استرالیا و اقیانوسیه
کیفیت و کمیت روزنامه‌نگاری علم در استرالیا در دهه‌های پایانی قرن بیستم
این پژوهش نشان می‌دهد که این کشور با رشد صعودی در اخبار علم خود واجه بوده است ولی به سبب سطحی بودن و مبتنی بودن آنها به فناوری، نقش تاثیرگذاری بر مردم و نوع نگاهشان به علم نداشته‌اند. در این پژوهش اشاره شده که چالش‌های حال حاضر روزنامه‌نگاری علم در استرالیا شامل نیاز به تحلیل‌های عمیق و بحرانی بر دانش و فناوری، غلبه بر حس منفی و بی‌ارزش بودن اخبار دانش و فناوری در میان سردبیران و دروازه‌بانان خبری و درنهایت ادغام دانش و فناوری در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
2-4-2 پژوهش‌های ایرانی
در این بخش به پژوهش‌هایی که در داخل کشور با محوریت این موضوع انجام شده است می‌پردازیم:
1-2-4-2 بررسی وضعیت و عوامل موثر بر انتشار و عدم انتشار نشریات علمی در ایران
یکی از اولین پایان‌نامه‌هایی که حول موضوع روزنامه‌نگاری علم در ایران به نگارش درآمده است، پایان‌نامه‌ای است با عنوان «بررسی وضعیت و عوامل موثر بر انتشار و عدم انتشار نشریات علمی در ایران» ، که توسط علی‌اصغر کیا، در سال 1370 برای اخذ مدرک کارشناسی‌ارشد، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نوشته شده است. این پایان نامه به بررسی وضعیت نشریات علمی در دوره زمانی بین سال های 1357 تا 1370 می پردازد. در این پایان‌نامه از پرسشنامه برای بررسی فرضیات مطروحه به عنوان عوامل موثر بر انتشار و عدم انتشار نشریات علمی استفاده شده است. این پرسشنامه ها توسط مدیران ارشد نشریات علمی پروانه‌دار که در تهران چاپ می‌شده‌اند پر شده است.
مسائل و مشکلاتی که محقق در پایان‌نامه خود به آنها، به عنوان مشکلات روزنامه‌نگاری علم و نشریات علمی در ایران در دوره تاریخی مورد بحث دست یافته است عبارتند از:
الف) گرایش این نشریات به عامه‌پسند بودن که این مسئله خود ناشی از دو عامل بیرونی و درونی نشریات است. از لحاظ بیرونی، تضاد بین کیفیت وکمیت خوانندگان، تقسیم صفحات نشریات و مجلات علمی به زمینه‌های مختلف و انتخاب موضوعات دلخواه توسط ناشران را می توان یادآور شد. واز لحاظ درونی نیز باید از عواملی چون تمرکز نشریات در تهران دروازه‌بانی مطالب یا انتخاب آنها یاد کرد.
ب. مشکل قیمت نشریات علمی است که به عقیده محقق از آنجا که دانشجویان به عنوان مهمترین مخاطبان وخریداران نشریات علمی دارای درآمد کمی هستند و توان خرید این گونه نشریات راندارند در نتیجه میزان فروش این نشریات در حداقل ممکن است و هر چه تیراژ و فروش نشریه کمتر شود ازسوی دیگر بر قیمت و هزینه تمام شده هرنسخه از نشریه افزوده خواهد شد بنابراین باز مشکل به شکل مضاعفی خود را نشان خواهد داد از این رو لازم است که دولت مساعدت‌های لازم را در این زمینه بنماید.
ج. مشکل اساسی دیگر مشکل توزیع نشریات علمی است که مخاطبان این نشریات قادر به دستیابی به این نشریات نیستند.مشکل توزیع در واقع حداقل دو بعد عمده دارد: یکی سرعت در انتشار و دیگری محدوده جغرافیایی انتشار نشریه است.
محقق در یک طبقه بندی کلی عمده‌ترین مسائل ومشکلات نشریات علمی را این گونه یادآور شده است :
مسائل مالی؛
مسائل فنی و کمبود مواد اولیه چاپ و نشر؛
کمبود نیروی انسانی متخصص؛
کمبود مطالب ومقالات علمی؛
عدم استقبال دانشجویان، دانش‌پژوهان ومخاطبان ازنشریات علمی.
برای حل مسائل و مشکلات مطروحه محقق پیشنهادات زیر را ارائه داده است::
با ایجاد انجمن‌های علمی و تقویت تشکیلات حرفه‌ای می توان به طور فزاینده‌ای به توسعه و گسترش کمی و کیفی نشریات علمی – تخصصی در گروه‌ها و رشته‌های مختلف علمی پرداخت.
تاسیس مراکزی که به طور مستقیم به حمایت مالی و معنوی از نشریات علمی بپردازند به نحو چشمگیری در استمرار و توسعه آنها می‌تواند موثر باشد، چون اکثر این نشریات در بخش غیر دولتی خصوصا با مشکلات اقتصادی مالی و کمبود نیروی انسانی متخصص و هیات تحریریه ماهر و کاردان مواجهند و با روند فعلی که هیچ گونه نشریات به عمل نمی‌آید برخی از آنها توانایی لازم را برای استمرار انتشار نشریات خود ندارند و همواره باوقفه در انتشارمواجهند.
به علت کمبود چاپخانه و افزایش نرخ تعرفه‌های چاپی و هزینه‌های لیتوگرافی و خدمات فنی، برخی از نشریات علمی کشور از ادامه انتشار بازمانده‌اند یا مدتی در انتشارشان وقفه به وجود آمده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود با توسعه و تجهیز چاپخانه‌ها و پرداخت سوبسید به نحوی مشکلات این نشریات حل شود(کیا، 1370).
لازم به توضیح است که پیشنهادات مطروحه از طرف این محقق، مربوط به گذشته است و اکنون کمک‌های مالی دولت به نشریات علمی، یکی از عوامل مهمی قلمداد می‌شود که آنها را به جای منتقد بودن و نگاه صادقانه نقادی، به تریبونی برای روابط عمومی دولت تبدیل می‌کند. به عبارت دیگر این امر یکی از آفت‌های روزنامه‌نگاری علم محسوب می‌شود.

                                                    .