منابع تحقیق درباره محصولات کشاورزی، روزنامه‌نگاری

– نقل قول: این نوع از لید را باید با احتیاط استفاده کرد.
ج) بدنه یک مقاله فیچر
د) پایان بندی مقاله : خواننده باید بتواند رابطه‌ای منطقی بین پایان مقاله و نات گرف مقاله شما برقرار کند(الاعوادی، 1392: 28-27).
7-2-2-2 مصاحبه
کریستینا اسکات (6:1392).در درس سوم در‌ نامه فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاری علم انواع مصاحبه را به این نحو دسته‌بندی می‌کند:
مصاحبه شخصیتی یا کارنامه‌ای : در این نوع مصاحبه، سؤال‌های شخصی و صمیمانه می‌پرسند و نه تنها از خود دانشمند که از همکاران ، دوستان و خانواده او هم پرسش‌های خود را مطرح می‌کنند.
مصاحبه تحقیقاتی: در این نوع مصاحبه، پرسش‌های خود را بر روی نتایج یک تحقیق، دقت در روش انجام آن و تأثیرات تحقیق تمرکز کنید.
مصاحبه خبری: این مصاحبه شامل مصاحبه‌هایی کوتاه با افراد متعددی از جمله دانشمندان، سیاست‌گذاران، مدرسان و … است که چشم‌اندازی کامل و نقطه نظرات متفاوتی را در باره یک موضوع بیان می‌کند.
مصاحبه انتقادی: این مصاحبه که گاه از آن به مصاحبه « وکیل مدافع شیطان» یاد می‌شود اغلب اوقات سریع‌ترین راهی است که دانشمندی را وادار می‌کند تا جایگاه خود را شفاف و دقیق تعیین کند. در این مصاحبه روزنامه‌نگار خود را در جایگاه منتقد قرار می‌دهد و سؤال‌هایی مانند این را مطرح می‌کند: چرا ما باید به این موضوع اهمیت بدهیم؟
مصاحبه انتقادی همراه با مطرح کردن نقد های دیگران: در این مصاحبه روزنامه‌نگار مسئولیت کس دیگری را بر عهده می‌گیرد. در این مصاحبه سؤال‌ها و نقدهایی که دیگران در باره یک موضع بیان کرده‌اند پرسش می‌شود.
8-2-2-2 گزارش
فرقانی در کتاب «گزارش‌نویسی چشم عقاب روزنامه‌نگاری» (1392: 147-146) درباره گزارش علمی‌-‌تخصصی می‌نویسد:
«گزارش علمی- تخصصی، به منظور تشریح یک رویداد یا موضوع علمی، در یک زمینه تخصصی یا انعکاس عملکردها، فعالیت‌ها، موفقیت‌ها یا شکست‌های یک نهاد یا موسسه علمی تحقیقاتی تهیه می‌شود. همچنین تهیه گزارش درباره انجام یک عمل جراحی موفقیت‌آمیز و بی‌سابقه، یک کشف یا تولید علمی جدید، عرضه نظریه‌های تازه در زمینه‌های مختلف علمی یا ارائه گزارش از همایش‌ها و سمینارهای علمی – تخصصی همچون سمینارهای پزشکی، مهندسی، اقتصادی، صنعتی، محیط زیست و ده‌ها موضوع تخصصی دیگر در این حوزه قرار می‌گیرد. زمانی که گزارش علمی – تخصصی یک «رویداد» علمی را روایت می‌کند ، به مرزهای گزارش خبری وارد می‌شود و هنگامی که به مسائل و موضوع‌ها و روندهای علمی می‌پردازد، در حوزه گزارش2های غیر خبری قرار می‌گیرد.
این گزارش‌ها در دو حالت تهیه می‌شوند:
حالت اول، تهیه گزارش برای یک نشریه علمی – تخصصی است که در این صورت، اصطلاح‌ها، مفاهیم و واژه‌ها بار علمی و تخصصی بیشتری دارند و اصل بر این است که مخاطب آن نشریه دارای سطح قابل قبولی از اطلاعات و معلومات مربوط به موضوع مورد نظر هست و بنابراین، می‌توان با زبان علمی‌تری با او سخن گفت و او مشکل درک و استنباط و ارتباط برقرار کردن با موضوع یا مطلب را ندارد.
حالت دوم، تهیه گزارش‌های علمی – تخصصی برای نشریه‌های عمومی یا صفحه‌های علمی نشریه‌های غیر تخصصی است، که در این صورت زبان و مفاهیم در گزارش باید ساده و قابل فهم برای اکثریت خوانندگان آن نشریه باشد. بنابراین کاربرد واژه‌ها، اصطلاح‌ها و مفاهیم در این گزارش‌ها حالت عام‌تر، ساده‌تر و غیرتخصصی‌تر دارند و گزارش باید ضمن آنکه از نظر علمی، اعتبار و استناد لازم را داراست با زبانی ارائه شود که برای مخاطبان عادی هم تا حدود زیادی قابل فهم باشد.
فرقانی همچنین اصول مهم در گزارش‌نویسی را چنین بر می‌شمارد:
اصل وحدت در گزارش
اصل تناسب
اصل تعادل
اصل رعایت فاصله
اصل بی‌طرفی، عینی‌گرایی و پیش‌داوری نکردن گزارشگر
اصل فشرده‌نویسی
اصل نقادانه بودن گزارش
اصل انسان‌محوری گزارش (فرقانی، 1392).
8-2-2-2 گزارشگری مناقشات علمی
از نظر جایارامان هر دیدگاه جدیدی که مفاهیم رایج و یا یک اعتقاد جزمی رایج را با نظریه و یا آزمایش و روشی جدید به چالش بکشد به طور بالقوه یک مناقشه علمی را در دل خود دارد. مسئله خلقت‌گرایی و منشأ عالم اغلب اوقات موضوع مناقشه‎برانگیزی به شمار می‌رود. دانشمندان درحالی که در حوزه خود پیش می‌روند ممکن است در باره ابزارها و یا کاربردهایی که بر مبنای دانسته‌های قبلی ما بنا و ساخته شده‌اند مشکوک شوند و این می‌تواند بذر یک مناقشه را در دل خود داشته باشد. برای مثال، بحث دست‌کاری‌های ژنتیک که با هدف ارائه ابزاری برای تولید محصولات کشاورزی بهتر معرفی شده بود پس از آن که برخی از گزارش‌ها و ازجمله گزارش مجله نیچر درباره مرگ لارو پروانه‌هایی که از این محصولات تغذیه کرده بودند، به برخی از اثرات احتمالی جنبی آن اشاره کردند، به موضوعی جنجال‌برانگیز بدل شده است. همچنین پروژه‌هایی که به طور علنی بر مبنای علوم ناقص و یا فناوری‌های غیرمطمئن و مشکوک بناشده‌اند نیز موضوعاتی برای داستان‌های مناقشه‌برانگیز است (جایارامان، 5:1392).