منابع تحقیق درباره کشورهای توسعه یافته، بهداشت و سلامت

تحلیل محتوای روزنامه‌های ایتالیا در سال‌های1946 تا 1997
در این پژوهش مشخص شده که گرچه ایتالیا از جمله کشورهای پیشتاز در حوزه روزنامه‌نگاری علمی بوده ولی به علت انتشار اخبار نادرست و اغراق شده به عنوان آینه کثیف از آن یاد می‌شد. روزنامه‌نگاری علم در ایتالیا گرچه تا ابتدای دهه 1980 میلادی، تغییر عمده‌ای نیافت ولی به یکباره از ابتدای این دهه با رشد بسیار خوبی همراه بوده است. رشدی کاملا صعودی و باشیب بالا.
تحلیل محتوای روزنامه‌های بریتانیا در سال‌های 1946 تا 1996
در این پژوهش به روند رو به صعود و پرشیب روزنامه‌نگاری علم از اواخر دهه 1980 میلادی اشاره شده است. داده‌های این پژوهش همچنین نشان می‌دهند که اوج‌گیری فعالیت‌های فضایی در جنگ سرد، زمینه‌ساز اوج‌گیری چندساله اخبار علمی در روزنامه‌ها شد. در بریتانیا عموم روزنامه‌ها، در این دوره بخش مستقلی به نام دانش و فناوری نداشتند و اخبار مرتبط با این حوزه را در صفحات مختلف نزدیک به آن موضوع جا می‌دادند.
تحلیل محتوای بی‌بی‌سی، رادیو تلویزیون و پایگاه‌‍‌های اینترنتی
این پژوهش نشان می‌دهد که گرچه اخبار و برنامه‌های علمی بی‌بی‌سی دقیق و کم اشتباه هستند ولی پوشش اخبار بیشتر خبری است تا تحقیقی. به عبارت دیگر برخورد بی‌بی‌سی با این اخبار منفعلانه است تا فاعلانه. بی‌بی‌سی علم را مورد تحسین قرار می‌دهد ولی به ندرت نقد می‌کند. همچنین به رغم بهره‌گیری بی‌بی‌سی از طیف وسیعی از روزنامه‌نگاران، کمتر می‌توان روزنامه‌نگاران متخصص در هر حوزه را در میان اخبار علم یافت.
گفتگو با 47 روزنامه‌نگار علم حال حاضر و قدیم در بریتانیا
این پژوهش که حاصل گفتگو با 47 روزنامه‌نگار علم حال حاضر و قدیم در بریتانیا در کنار 42 مورد نظرسنجی اینترنتی از روزنامه‌نگاران حوزه‌های دانش،سلامت، محیط و فناوری و همچنین گفتگو با سردبیران ارشد رسانه‌های معتبر بریتانیایی است نشان می‌دهد که گرچه وضعیت روزنامه‌نگاران علم نسبت به 20 سال گذشته بهتر است ولی این روزنامه‌نگاران به مراتب تحت فشار هستند و ظهور اینترنت و افزوده شدن حجم کار باعث شده است که آنها وقت کمتری برای روزنامه‌نگاری پژوهشی بیابند و ناچار به اطلا‌ رسانی صرفا خبری شوند.
تحلیل محتوای سه روزنامه ملی آلمان در دوره دو ساله 2004-2003 و 2006-2005
در این پژوهش نشان داده شده است که اخبار علم در حوزه روزنامه‌نگاری علم 48 درصد و در خارج از بخش علم روزنامه 136 درصد رشد داشته است.
اروپا
بررسی وضع روزنامه‌نگاری علم در روزنامه های هلندی زبان
این پژوهش نشان می دهد که برخلاف باقی کشورهای توسعه یافته در این کشور دست کم نیمی از اخبار علم منتشر شده در روزنامه‌ها به حوزه علوم اجتماعی مربوط می‌شود. نیمی از منابع اخبار علمی روزنامه ها به منابع غیردانشگاهی و یک چهارم به منابع دانشگاهی تعلق دارد.
روزنامه‌نگاری علم در ترکیه
این پژوهش نشان می دهد که به رغم توسعه دانش و فناوری در ترکیه روزنامه‌نگاری علم در آن ، آن طور که باید توسعه پیدا نکرده است.
روزنامه‌نگاری علم در یونان
در این پژوهش آمده است که 40 درصد اخبار علم در ستون‌های خبری و فقط 30 درصد در بخش علم روزنامه‌ها کار شده است. 35.7درصد از اخبار به ابداعات و یافته‌های دانش و فناوری و کاربردهایشان، 22.3 درصد به سیاست علم و تاثیر دانش و فناوری به اقتصاد و 20 درصد به رخدادهای منفی مثل فجایع زیستی و فنی، و خطرات و فجایع این حوزه تعلق دارد.
جدول شماره (4-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم درآفریقا
منطقه
نام پژوهش/ پژوهشگر
یافته ها
آفریقا
پوشش اخبار علم در کامرون، کنیا، غنا، نامیبیا، آفریقای جنوبی و اوگاندا
این پژوهش نشان می‌دهد که حدود 68 درصد اخبار علم در این منطقه از منابع محلی و منطقه‌ای نشات گرفته‌اند و فقط حدود 25 درصد اخبار منشا فقط خارجی دارند. اصل مجاورت بیش از هر ارزش خبری برای پوشش اخبار علم، در آفریقا دارای اهمیت است. اخبار محیط زیست و بوم‌شناسی با 19 درصد، بهداشت و سلامت با 15 درصد، فناوری با 13 درصد و تغذیه با 9 درصد محبوب ترین موضوعات علم در آفریقا به حساب می‌آیند.
روزنامه‌نگاری در غنا
از نظر بیش از یک سوم پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه این پژوهش، روزنامه‌نگاری علم برای ترویج علم بین مردم، و یک چهارم پاسخ‌گویان به سبب اهمیت آن در توسعه خواهان باقی ماندن همین مقدار مطالب علم یا بیشتر از این در ده سال آینده هستند.
شکاف پژوهشگران و روزنامه‌نگاران در غنا