اتوماسیون پشت باجه در دهه 1970 باعث شد که به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز، عملیات روزانه شعب از طریق ثبت آن ها بر روی محیط های مغناطیسی به مرکز ارسال گردد و پردازش اطلاعات و به روز رسانی حساب ها کماکان در اتاق های کامپیوتر مرکزی صورت می گرفت. در این دوره عملیات اتوماسیون تاثیری در جهت رفاه مشتریان بانک ها ایجاد ننمود و تاثیر رقابتی نیز بین بانک ها بر جای نگذاشت . در طول این دوره سیستم های پردازش جمعی و سیستم های بزرگ کامپیوتر به خدمت گرفته شدند و تنها تاثیر اتوماسیون در این دوره ایجاد دقت و سرعت در موازنه حساب ها و حذف دفاتر و کارت های حساب از شعب بانک ها بود. اخیرا نوسازی و جایگزینی این کامپیوتر های بزرگ ، یکی از مهم ترین چالش های تکنولوژیک بانک های بزرگ دنیا به شمار می رود. (کارینگتون و دیگران، 1997 )
2-1-6-2.دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه
آغاز این دوره زمانی است که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می کرد. از اواخر دهه 1970 امکان انتقال لحظه ای اطلاعات از طریق به کار گیری ترمینال ها در جلو باجه فراهم شد. این ترمینال ها با ظاهری شبیه کامپیوترهای شخصی امروزی از طریق خطوط مخابراتی به کامپیوترهای بزرگ مرکزی منتقل می شدند و امکان انتقال اطلاعات به صورت موثر میان شبکه های بزرگ کامپیوتری و ترمینال های ورودی و خروجی را فراهم می ساختند . کارمندان شعب می توانستند به صورت لحظه ای به حساب های جاری دسترسی داشته باشند . به روز رسانی حساب ها و تهیه گزارش های مربوط و ثبت پردازش گرهای مرکزی هم چنان شبانه انجام می گرفت . بانک ها مجبور بودند برای اتوماسیون جلوی باجه شبکه های مخابراتی اختصاصی داشته باشند در حالی که شبکه های مخابراتی در انحصار شرکت های دولتی بودند و به کار گیری آن ها بسیار گران و پر هزینه بود. در این دوره یعنی دهه 1980 سرعت دسترسی کارکنان بانک ها به حساب های مشتریان و سرعت انتقال اطلاعات افزایش یافت و ارائه خدمت به مشتریان بهبود یافت. اما هنوز تمایل به استفاده از اسناد کاغذی وجود داشت. با آن که ترمینال ها امکان جستجو و پردازش را سهولت بخشیده بودند ولی هنوز تمامی کارها توسط کارکنان بانک و از طریق ورود اطلاعات و گردش حساب ها به ترمینال ها صورت می گرفت. در این دوره نمی توان کارکنان بانک ها را کاهش داد چرا که هنوز نیاز به افرادی که پاسخگوی مراجعین بانک ها باشند وجود دارد . نرم افزارهای به کار گرفته شده در این دوره کماکان غیر یکپارچه و جزیره ای هستند. با وجود امکان دسترسی لحظه ای کارکنان به حساب های مشتریان ، محصولات مختلف بانکی هم چون انواع حساب های بانکی ، وام ها ، سرویس های بیمه ای و نقل و انتقال وجوه مستلزم مراجعه مشتری به شعب بانک هاست و یکپارچگی و پیوستگی بین نرم افزارهای تولید شده وجود ندارد. (کارینگتون و دیگران، 1997 )
2-1-6-3.دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حساب هایشان
در این دوره که از اواسط دهه 80 آغاز شد ، امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان فراهم گردید. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه ATM و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می کند و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت ، نقل و انتقال وجوه را به صورت الکترونیکی انجام می دهد. سالن معاملات بانک ها به مرور ، خالی از صف های طولانی مراجعین می شود و آن دسته از کارکنانی که در جلوی باجه به امور دریافت و پرداخت از حساب ها اشتغال دارند ، به بخش های دیگر نظیر بازاریابی و خدمات مشتریان منتقل می شوند.
خطوط هوایی مثل ماهواره ، ماکروویو ، مودم های بدون سیم ، حجم زیادی از کار را پیش می برد ولی نه همه آن را. به طور کلی می توان گفت در این دوره نیروی انسانی در شعب بانک ها هنوز الزام است و مشتریان احساس می کنند خدمات بهتری را دریافت می کنند زیرا خود شاهد کار هستند . پول کاغذی هنوز در جریان است و واریز و دریافت پول هنوز یکی از فشارهای کاری است.
مهم ترین ویژگی های دوره سوم که آن را از دوره های قبل و بعد از آن متمایز می سازد عبارتند از: توسعه جزیره ای سیستم های مکانیزه جلوی باجه و پشت باجه و هم چنین توسعه سیستم های ارتباطی مشتریان با حساب هایشان مانند ATM و تلفن بانک وسیستم فاکسی بانک . در دوره سوم هنوز نیروی انسانی وظیفه ایجاد هماهنگی بین سیستم های جزیره ای و نیازهای مختلف مشتریان را به عهده دارد. کارت های اعتباری و هوشمند به معنای واقعی و به صورت کامل الکترونیکی نشده است و به عبارت دیگر بخشی از فرایند الکترونیک وارد عملیات بانکی و سیستم های مکانیزه نشده است. (کارینگتون و دیگران، 1997 )
2 -1-6-4.دوره چهارم یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی
آخرین دوره ، زمانی آغاز می شود که همه نتایج به دست آمده از دوره های قبل به طور کامل به سیستم عملیات الکترونیکی انتقال یابند تا هم بانک و هم مشتریان بتوانند به صورت دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند. لازمه ورود به این مرحله داشتن امکانات و تکیه گاه مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است. این دوره با جمع بندی بخش های نرم افزاری و سخت افزاری در دوره های پیشین ، به صورت واقعی ارتباط بین بانک و مشتریانش را به تصویر می کشد. در دوره های قبلی اغلب بانک ها بدون ساماندهی و نظم مشخص تنها به خلق جزایر مکانیزه می پرداختند.
مهم ترین نقطه تمایز این دوره با دوره سوم در این است که بانک ها قص
د دارند در این دوره نیروی انسانی شاغل در بخش های هماهنگ کننده سیستم های جزیره ای را آزاد نمایند و مشتری قدرت دخالت در انجام کارش را بدون رویارویی با انسان و بدون عمل فیزیکی مانند تلفن زدن یا حرکت کردن به سوی ATM داشته باشد. در این دوره سیتسم یکپارچه این امکان را به مشتری می دهد که از کامپیوتر منزل یا محل کار خود خدمات متعارف خود را از سیستم الکترونیکی بانک دریافت نماید. در این دوره صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی بوجود می آید و پول کاملا حالت الکترونیکی پیدا می کند و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک ، خدمات الکترونیکی است. این در حالی است که در دوره سوم ، مشتری برای دسترسی به خدمات بانکی از اقدامات فیزیکی کاملا بی نیاز نبود. در دوره چهارم مشتری حتی برای دریافت وام یا خدمات بیمه ای و یا دیگر سرویس های بانک بی نیاز از مراجعه به بانک می باشد. (کارینگتون و دیگران، 1997 )
2-1-7. مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی
آن چه در مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی قابل توجه است ویژگی فعال و آینده نگر بانکداری الکترونیکی است . بانکداری سنتی با دیدی محافظه کارانه سعی می نماید به شیوه های مختلف هزینه های بانکی را کاهش دهد در صورتی که بانکداری الکترونیکی ضمن ارائه خدمات جامع بانکی به دنبال توسعه و تحول با هدف جلب رضایت مشتری بوده و برای افزایش درآمد از طریق ارائه خدماتی که در قبال آن ها کارمزد دریافت می دارد سیاست گزاری می کند. بنابراین در بانکداری الکترونیکی هرچند که کاهش هزینه های بانکی مورد توجه قرار می گیرد ، اما اصلی ترین هدف ، رشد درآمد بانک از طریق ارائه خدمات متنوع است. در جدول زیر مقایسه تطبیقی بین ویژگی های بانکداری الکترونیکی و سنتی ارائه شده است. (کارینگتون و دیگران، 1997 )

بانکداری الکترونیکی بانکداری سنتی
بازار نامحدود از لحاظ مکانی
رقابت نام های تجاری
ارائه خدمات گسترده
ارائه خدمات متنوع بر اساس سفارش مشتری و نوآوری
بانک های چند منظوره مجهز به امکانات الکترونیکی
تمرکز بر هزینه و رشد درآمد
کسب درآمد از طریق کامزد
از نظر زمانی نامحدود و 24 ساعته

وجود رابطه نزدیک و تنگاتنگ بین بانکی

 
 


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به دلیل استفاده از رایانه ، حجم کاغذ و نیروی انسانی به شدت کاهش می یابد. بازار محدود
رقابت بین بانک ها
ارائه خدمات محدود
ارائه خدمات به یک شکل خاص
متکی بر شعب
تمرکز بر هزینه
کسب درآمد از طریق حاشیه سود
در قید ساعات اداری
نبود رابطه نزدیک و مرتبط بین بانکی
به دلیل وجود ساختار مبتنی بر کاغذ ، به تعداد زیادی نیروی انسانی نیاز دارد.
جدول 2–1- مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی(منبع: انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی ،1384)
2-1-8. ضرورت های گسترش بانکداری الکترونیکی
2-1-8-1. افزایش کارایی مبادلات
یکی از مهم ترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی ، افزایش کارایی مبادلات است. پول الکترونیکی به چندین طریق به کارآمد شدن مبادلات کمک خواهد نمود. اول آن که هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت ، نسبت به سیستم بانکداری سنتی ارزان تر است. برای انتقال پول به روش سنتی ، شعب ، کارمندان ، دستگاه های ATM سیستم های مبادله الکترونیکی مخصوص بسیاری را نگهداری می نمایند که هزینه های سربار همه این تشریفات اداری ، بخشی از کارمزد نقل و انتقال پول و پرداخت های کارت اعتباری را تشکیل می دهد. در حالی که هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی به دلیل استفاده از شبکه اینترنت موجود و رایانه های شخصی استفاده کنندگان ، بسیار پایین تر بوده و شاید نزدیک به صفر است. دوم این که از آن جا که اینترنت هیچ مرز سیاسی نمی شناسد ، پول الکترونیکی نیز بدون مرز است. بنابراین هزینه های انتقال پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هزینه انتقال آن بین کشورهای مختلف برابر است. سوم این که هر شخصی که به اینترنت و یا یک بانک اینترنتی دسترسی دارد ، به طور بالقوه می تواند از وجوه پول الکترونیکی استفاده نماید. به علاوه ، در حالی که پرداخت های کارت اعتباری به فروشگاه های مجاز محدود است ، پول الکترونیکی پرداخت های شخص به شخص را نیز امکان پذیر می سازد. (مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1376)
2-1-8-2. صرفه های مقیاس کوچک تر
استفاده از اینترنت و دیگر فن آوری های پیشرفته ، مقیاس اقتصادی عرضه خدمات مالی را کوچک تر می کنند. مع هذا ، عرضه خدمات مالی عمده ، هنوز دلالت بر بازدهی فزاینده به مقیاس در بازارهای اعتباری به اندازه متوسط دارد. این مسئله خود دلیل ضرورت وجود بانک های اطلاعاتی وسیع اعتباری برای تعیین رتبه اعتباری مشتریان متوسط است. این خدمات شامل : پرداخت ، خدمات حق العمل کاری ، وام رهنی و حتی خدمات مالی- تجاری می باشد. اغلب این خدمات با بهره گرفتن از یک حجم محدود سرمایه اولیه و بدون نیاز به فن آوری خاصی قابل عرضه خواهد بود. (اللهیاری فرد، بید آباد،1385)
افزایش رقابت میان عرضه کنندگان خدمات مالی ، ضرورتا منجر به کاهش هزینه های مبادلات ، خصوصا برای مصرف کنندگان این خدمات خواهد شد. هم چنین با حذف تسهیلات فیزیکی به عنوان موانع ورود به این بازارها ، موسسات موجود نیز برای بقای خود مجبور به ادغام یا تغییر ساختار خود خواهند بود.
2-1-8-3. تقلیل هزینه های اولیه و تغییر موانع ورود به بازار
ارائه خدمات مالی شبکه ای را می توان با متشکل نمودن اینترنت به عنوان یک وسیله استاندارد ارتباطی و یک برنامه عملیاتی و یک صفحه نمایش استاندارد ، یک پردازشگر، در دسترس قرار داد. نتیجه این عملیات ، مبادله آسان تر محصولات و افزایش قلمرو اقتصادی خواهد بود. در گذشته هزینه های بالا ، مهم ترین موانع ورود به صنعت خدمات مالی محسوب می گردید. مثال هایی از این وضعیت ، وجود شبکه شعب ، آگاهی از وضعیت وام گیرندگان محلی ، دسترسی به سیستم های پرداخت ، داشتن مارک های تجاری که تضمین هزینه های بالاسری تبلیغات برای موسسات بوده است. استفاده از شیوه های مدرن خدمات دهی در بازارهای مالی ، از این نوع هزینه ها می کاهد ، چرا که الگوهای ارائه خدمات الکترونیک ، نیازی به اتکا بر شبکه شعب ندارد. هم زمان با رفع موانع کلی ، موانع جدیدی برای ورود به بازار به واسطه افرادی که ابتدا وارد بازار شده اند ، به وجود می آید. زمانی که عرضه کننده خدمات ، خود را در بازار تثبیت می کند ، سایر تازه واردان برای جذب مشتریان جدید باید هزینه های تبلیغاتی بیشتری را متحمل شوند. در این راستا ارائه خدماتی نظیر، پذیره نویسی و خدمات مشاوره که کمتر قابلیت تبدیل به کالا شدن را دارند و نیازمند سرمایه اولیه ، حجم معین بازار و نام تجاری مشهور می باشند ، از کارایی کمتری برخوردار خواهند بود و به میزان کمتری از صرفه های خارجی شبکه بهره مند می گردند و شدیدا در معرض رقابت بین الملی قرار می گیرند. افق مورد انتظار چنین بازارهایی بستگی به اندازه آن ها دارد. (اللهیاری فرد، بید آباد،1385)
2-1-9. تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک فرآیندی است که به وسیله آن کلیه محصولات اعم ازمحسوس یا نامحسوس از طریق شبکه های ارتباطی رایانه ای ، مخابراتی و یا هر دو خرید و فروش می شود. تجارت الکترونیک مفهوم گسترده ای دارد و تنها محدود به مبادلات و تراکنش های انجام شده بر روی اینترنت نمی شود ، بلکه کلیه تراکنش های مالی که از طریق شبکه های مخابراتی و ارتباطی رایانه است را فرا می گیرد.
2-1-9-1. مبادله الکترونیکی داده ها (EDI)
از مبادله الکترونیکی داده ها می توان برای مخابره الکترونیکی مدارک و اسناد مانند سفارش های خرید ، فاکتور، اعلامیه حمل ، تاییدیه وصول کالا و سایر مکاتبات استاندا
رد و بازرگانی بین طرفین تجاری استفاده نمود. موضوع مبادله الکترونیکی داده ها (EDI) از دهه 1960 مطرح شد و به بیان چگونگی مبادله اطلاعات بین شرکت ها و ادارات پرداخت. در ارتباطات تجاری سنتی بر پایه کاغذ ، وارد نمودن مکرر یک رشته اطلاعات یکسان و واحد می تواند موجب بروز مشکلاتی گردد ، ولی با بهره گرفتن از مبادله الکترونیکی داده ها این مشکلات به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد ، این مشکلات به طور کلی عبارتند از : 1. صرف زمان طولانی 2. دقت کم 3. هزینه بالای نیروی کار .
در فن آوری مبادله الکترونیکی داده ها برای اسناد تجاری عادی مانند استعلام قیمت ، سفارش خرید ، اصلاحیه سفارش خرید ، بارنامه ، اعلامیه وصول ، فاکتور و مدارک نظیر آن ها قالب های استاندارد پیام الکترونیکی تهیه شده است. این مجموعه های الکترونیکی ، رایانه یک سازمان را قادر می سازد که بدون تهیه و تولید مدارک کاغذی با رایانه واقع در یک سازمان دیگر ارتباط برقرار نماید. به این ترتیب ، تلاشی که به وسیله انسان برای خواندن ، طبقه بندی و حمل فیزیکی این گونه اسناد صرف می گردد ، حذف می شود. اسنادی که برای آن ها قالب استاندارد الکترونیکی تهیه شده یا در دست تهیه می باشد 85 درصد از مکاتبات رسمی تجاری بین شرکت ها ، موسسات دولتی ، نهادهای آموزشی و سازمان های غیر انتفاعی در کشورهای صنعتی را تشکیل می دهد. (اللهیاری فرد، بید آباد،1385)
سه جزء اصلی در ارسال و دریافت پیام های مبادله الکترونیکی داده ها عبارتند از:
استانداردهای مبادله الکترونیکی داده ها
نرم افزار مبادله الکترونیکی داده ها
شبکه های ارزش افزوده
مبادله اسناد تجاری به شکل پیش ساخته و مورد توافق طرفین مورد معامله ایجاد می شود و استاندارد هایی برای این منظور تدوین شده است. استانداردهای مبادلات الکترونیکی اساسا مبتنی بر داده های دیجیتال می باشند زیرا ترکیب و مفهوم داده های مورد مبادله را تعیین می نمایند. بعضی از این استانداردها عبارتند از :
استاندارد ادیفاکت سازمان ملل
استاندارد ارتباطات یکنواخت (UCS ) در آمریکا
استاندارد مبادله داده های تجاری ( TDI) در آمریکا
2-1-9-2. مدل فرآیند تجاری در تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک به طور عام و مبادله الکترونیکی داده ها به طور خاص ، به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر در شیوه های عملیاتی سازمان ها طراحی و پیش بینی شده اند. در این فرآیند تنها حذف معاملات کاغذی مطرح نیست ، بلکه هم